DOSSIERS

MATERIALS

PAUTES

TESTS


Aula

AULA DE SOCIALS

 
 

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

 
 

DOSSIERS DE TEMES

 

   

HIS

DOSSIERS D'HISTÒRIA-I :
DES DE LA PREHISTÒRIA FINS AL SEGLE XVII

1r ESO
2n ESO

Introducció
 
Prehistòria
Mesopotàmia-Egipte
Grècia
Colonitzacions
Roma
Cultura clàssica
Romanització
Fi món antic
Islam
Feudalisme
Ciutat medieval
Orígens Catalunya
Corona d'Aragó
Corona de Castella
Renaixement
Reis Catòlics
Descobriments
Àustries
Barroc
Monarquia hispànica

HMC

DOSSIERS D'HISTÒRIA-II :
DES DEL SEGLE XVIII FINS AL MÓN ACTUAL

4t ESO
1r BAT

Introducció
Antic Règim
Revolució Industrial
Revolucions liberals
Moviment obrer
Imperialisme
I Guerra Mundial
Revolució Russa
Crac de 1929
Feixismes
II Guerra Mundial
Guerra Freda
Descolonització
Evolució dels blocs
Unió Europea
Món actual

HIA

DOSSIERS D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
D'ESPANYA I CATALUNYA

4t ESO
2n BAT

Introducció
Segle XVIII
Estat liberal
Econ-stat s.XIX
Catalanisme
Restauració
Crisi Restauració
Econ-stat s.XX
Segona República
Guerra Civil
Franquisme
Transició

GEO

DOSSIERS DE GEOGRAFIA
FÍSICA I HUMANA

ESO
2n BAT

Introducció
La Terra
Formes Terra
Medi físic
Temps i clima
Climes
Paisatges
Natura i societat
Medi ambient
Org. política
Org. territorial
Org. econòmica
Org. social
Sector primari
Sector secundari
Sector terciari
Economia esp.
Economia cat.
Globalització
Població
Població esp-cat
Migracions
Ciutats
Espai urbà

ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DE L'ART
CONTEMPORANI (SEGLES XIX-XX)

4t ESO
2n BAT

Introducció
Art segle XIX
Art segle XX

Powerpoint Obres d'Art
Selectivitat 2015

DOSSIERS MÉS VISTOS MAIG 2023
1 Segona República HIA
2 Guerra Civil HIA
3 Franquisme HIA
4 Segona Guerra Mundial HMC
5 Transició HIA
6 Feixismes HMC
7 Restauració HIA
8 Roma HIS
9 Catalanisme HIA
10 Imperialisme HMC
HIS HMC HIA GEO ART

Els enigmes
de Socials

Posa a prova els teus
coneixements sobre
Història, Geografia i Art
 


Dossiers adreçats a estudiants i professorat de Ciències Socials, Història, Geografia i Art.
Són de lliure disposició per a ús particular o per a finalitats acadèmiques.

Inici

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà