a


Aula

aula de
socials

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS DE TEMES

 

 

DOSSIERS D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
Socials 4t ESO - Història 1r Batxillerat

Introducció
Antic Règim
Revol. Industrial
Revols. liberals
Moviment obrer
Imperialisme
I Guerra Mundial
Revolució Russa
Crac 1929
Feixismes
II Guerra Mundial
Guerra Freda
Descolonització
Evolució blocs
Unió Europea
Món actual

DOSSIERS D'HISTÒRIA D'ESPANYA I CATALUNYA
Socials 4t ESO - Història 2n Batxillerat

Introducció
Segle XVIII
Estat liberal
Econ-stat s.XIX
Catalanisme
Restauració
Crisi Restauració
Econ-stat s.XX
Segona República
Guerra Civil
Franquisme
Transició

DOSSIERS DE GEOGRAFIA FÍSICA I HUMANA
Socials 1r-2n-3r ESO - Geografia 2n Batxillerat

Introducció
La Terra
Formes Terra
Medi físic
Temps i clima
Climes
Paisatges
Natura i societat
Medi ambient
Org. política
Org. territorial
Org. econòmica
Org. social
Sector primari
Sector secundari
Sector terciari
Economia esp.
Economia cat.
Globalització
Població
Població esp-cat
Migracions
Ciutats
Espai urbà

DOSSIERS D'HISTÒRIA DE L'ART CONTEMPORANI
Socials 4t ESO - Art 2n Batxillerat

Introducció
Art segle XIX
Art segle XX

Powerpoint Obres d'Art
Selectivitat 2015

 Dossiers adreçats a estudiants i professorat de Ciències Socials, Història, Geografia i Art.
Són de lliure disposició per a ús particular o per a finalitats acadèmiques.

Inici

© 2020 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà