a


aula de
socials

geografia

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS DE GEOGRAFIA FÍSICA I HUMANA

   

      

Geografia
EL MESI FÍSIC: MÓN, EUROPA, ESPANYA I CATALUNYA
PER SABER-NE MÉS...
Glossari

Geografia física
Branca de la geografia que estudia les característiques naturals de la superfície de la Terra, o sigui les condicions de la natura o el paisatge natural.

[+] conceptes de geografia física
Geografia VIQ WIK
Geografia física VIQ WIK
Medi físic / Medi ambient VIQ WIK
Paisatge natural VIQ WIK
Relleu VIQ WIK
Geomorfologia VIQ WIK
Geomorfologia fluvial --- WIK
Geomorfologia litoral --- WIK
Orografia VIQ WIK
Hidrografia VIQ WIK
Formes de la Terra /
Accident geogràfic
VIQ WIK
Formes de relleu VIQ ---
els continents
Terra VIQ WIK
Continent VIQ WIK
Àfrica VIQ WIK
Amèrica VIQ WIK
Amèrica del Nord VIQ WIK
Amèrica del Sud VIQ WIK
Àsia VIQ WIK
Europa VIQ WIK
Euràsia VIQ WIK
Oceania VIQ WIK
Antàrtida VIQ WIK
Supercontinent VIQ WIK
Límits dels continents VIQ WIK
[+] relleu continental
Litosfera VIQ WIK
Relleu terrestre VIQ WIK
Superfície terrestre --- WIK
Escorça terrestre VIQ WIK
Formes de relleu VIQ ---
Muntanya VIQ WIK
Massís VIQ WIK
Serralada VIQ WIK
Muntanyes Rocalloses VIQ WIK
Andes VIQ WIK
Alps VIQ WIK
Caucas VIQ WIK
Himàlaia VIQ WIK
Karakorum VIQ WIK
Altiplà VIQ WIK
Altiplà del Tibet VIQ WIK
Plana VIQ WIK
Vall VIQ WIK
Depressió VIQ WIK
Depressió del Mar Mort VIQ WIK
[+] relleu marítim i litoral
Relleu terrestre VIQ WIK
Relleu costaner --- WIK
Costa VIQ WIK
Illa VIQ WIK
Arxipèlag VIQ WIK
Cap VIQ WIK
Península VIQ WIK
Golf VIQ WIK
Ria VIQ WIK
Fiord VIQ WIK
Penya-segat VIQ WIK
Istme VIQ WIK
Platja VIQ WIK
Relleu oceànic --- WIK
Escorça oceànica VIQ WIK
Plataforma continental VIQ WIK
Talús continental VIQ WIK
Plana abissal VIQ WIK
Fossa marina VIQ WIK
Dorsal oceànica VIQ WIK
[+] aigües del planeta
Hidrosfera VIQ WIK
Hidrografia VIQ WIK
Mar VIQ WIK
Oceà VIQ WIK
Pacífic VIQ WIK
Atlàntic VIQ WIK
Índic VIQ WIK
Glacial Àrtic VIQ WIK
Glacial Antàrtic VIQ WIK
Riu VIQ WIK
Mississipí-Missouri VIQ WIK
Amazones VIQ WIK
Nil VIQ WIK
Congo VIQ WIK
Obi VIQ WIK
Lena VIQ WIK
Huang He / Riu Groc VIQ WIK
Ganges VIQ WIK
Darling VIQ WIK
Murray VIQ WIK
Llac VIQ WIK
Grans Llacs d'Amèrica del Nord VIQ WIK
Grans Llacs d'Àfrica VIQ WIK
[+] rmedi físic d'Europa
Europa VIQ WIK
Geografia d'Europa VIQ WIK
Relleu d'Europa --- WIK
[+] relleu d'Europa
Relleu d'Europa --- WIK
Muntanyes d'Europa --- WIK
Massís VIQ WIK
Meseta castellana /
Meseta Central
VIQ WIK
Muntanyes Grampianes VIQ WIK
Serralada Escandinava VIQ WIK
Massís Central francès VIQ WIK
Serralada VIQ WIK
Pirineus VIQ WIK
Alps VIQ WIK
Apenins VIQ WIK
Carpats VIQ WIK
Balcans VIQ WIK
Caucas VIQ WIK
Urals VIQ WIK
Plana VIQ WIK
Gran Plana Europea VIQ WIK
Plana hongaresa --- WIK
Plana del Po VIQ WIK
[+] rius i llacs d'Europa
Hidrografia d'Europa --- WIK
Riu VIQ WIK
Volga VIQ WIK
Dnièper VIQ WIK
Don VIQ WIK
Rin VIQ WIK
Elba VIQ WIK
Danubi VIQ WIK
Sena VIQ WIK
Loira VIQ WIK
Roine VIQ WIK
Garona VIQ WIK
Tàmesi VIQ WIK
Po VIQ WIK
Llac VIQ WIK
Mar Càspia VIQ WIK
Làdoga VIQ WIK
Onega VIQ WIK
[+] medi físic d'Espanya
Espanya VIQ WIK
Península Ibèrica VIQ WIK
Geografia d'Espanya VIQ WIK
Relleu d'Espanya VIQ WIK
Hidrografia d'Espanya --- WIK
Costes d'Espanya --- WIK
[+] relleu d'Espanya
Relleu d'Espanya VIQ WIK
Muntanyes d'Espanya VIQ WIK
Meseta castellana / Meseta Central VIQ WIK
Submeseta nord --- WIK
Submeseta sud --- WIK
Sistema Central VIQ WIK
Muntanyes de Toledo --- WIK
Muntanyes de Lleó VIQ WIK
Serralada Cantàbrica VIQ WIK
Sistema Ibèric VIQ WIK
Sierra Morena VIQ WIK
Massís Galaic VIQ WIK
Pirineus VIQ WIK
Serralades Bètiques VIQ WIK
Serralades Catalanes / Sistema Mediterrani Català VIQ WIK
Depressió de l'Ebre VIQ WIK
Depressió del Guadalquivir VIQ WIK
Illes Balears VIQ WIK
Illes Canàries VIQ WIK
[+] costes i rius d'Espanya
Costes d'Espanya --- WIK
Litoral espanyol --- WIK
Hidrografia d'Espanya --- WIK
Rius d'Espanya --- WIK
Bidasoa VIQ WIK
Nerbion VIQ WIK
Nalón VIQ WIK
Navia VIQ WIK
Miño VIQ WIK
Duero VIQ WIK
Tajo VIQ WIK
Guadiana VIQ WIK
Guadalquivir VIQ WIK
Ebre VIQ WIK
Túria VIQ WIK
Segura VIQ WIK
[+] medi físic de Catalunya
Catalunya VIQ WIK
Península Ibèrica VIQ WIK
Geografia de Catalunya VIQ WIK
Relleu de Catalunya VIQ WIK
Hidrografia de Catalunya VIQ WIK
Costa de Catalunya VIQ WIK
[+] relleu de Catalunya
Relleu de Catalunya VIQ WIK
Muntanyes de Catalunya VIQ ---
Pirineus VIQ WIK
Pirineu axial VIQ ---
Prepirineus VIQ WIK
Serralades Catalanes / Sistema Mediterrani Català VIQ WIK
 Serralada Prelitoral VIQ WIK
 Depressió Prelitoral VIQ WIK
 Serralada Litoral VIQ WIK
 Depressió Litoral VIQ WIK
Serralada Transversal VIQ WIK
Depressió Central VIQ WIK
Planes costaneres VIQ WIK
Plana de l'Empordà VIQ WIK
Delta de l'Ebre VIQ WIK
[+] costes i rius de Catalunya
Costa de Catalunya VIQ WIK
Platges de Catalunya VIQ WIK
Costa Brava VIQ WIK
Costa Daurada VIQ WIK
Hidrografia de Catalunya VIQ WIK
Rius de Catalunya VIQ ---
Xarxa hidrogràfica de Catalunya VIQ ---
Riu VIQ WIK
Afluent VIQ WIK
Conca hidrogràfica VIQ WIK
Conques intercomunitàries VIQ ---
Garona VIQ WIK
Noguera Ribagorçana VIQ WIK
Noguera Pallaresa VIQ WIK
Segre VIQ WIK
Ebre VIQ WIK
Sénia VIQ WIK
Conques internes de Catalunya VIQ WIK
Muga VIQ WIK
Fluvià VIQ WIK
Ter VIQ WIK
Daró VIQ WIK
Tordera VIQ WIK
Congost VIQ WIK
Besòs VIQ WIK
Llobregat VIQ WIK
Cardener VIQ WIK
Anoia VIQ WIK
Foix VIQ WIK
Gaià VIQ WIK
Francolí VIQ WIK

Glossari Inici


INTRODUCCIÓ

El relleu: marc físic de les activitats humanes
Per entendre la geografia humana i econòmica és important conèixer el medi físic on actuen els grups humans.
El medi físic condiciona de manera desigual els diversos grups humans.
Els oceans banyen els continents i en modelen les costes amb penya-segats, platges… També s’hi formen golfs, penínsules i caps.

amunt

1. LES GRANS UNITATS DEL RELLEU TERRESTRE

ELS CONTINENTS
Els continents són grans masses de terra emergides sobre els oceans. Hi ha sis continents d'extensions i formes diferents:
Àfrica: el relleu és força pla però amb algunes àrees muntanyoses i zones de grans depressions. El litoral és rectilini i regular. És un continent massís i uniforme. En el seu relleu hi predominen nombrosos altiplans i cubetes, ocupades per rius i grans llacs.
Amèrica: ocupa part dels dos hemisferis i es divideix en Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Amèrica Central. Per l'oest s'estén un eix de muntanyes joves.
Àsia: és el continent més gran de la Terra; es divideix en quatre zones: planes al nord, grans serralades i altiplans al sud d'Àsia central, penínsules al sud i arxipèlags a l'est.
Europa: continent de dimensions reduïdes, que es considera una gran península d'Àsia. Està delimitada pels Urals a l'est i el Mediterrani al sud.
Oceania: està formada per més de 10000 illes de dimensions diverses, situades a l'oceà Pacífic. Dividida en quatre conjunts d'illes: Australàsia, Melanèsia, Micronèsia i Polinèsia. 
Antàrtida: continent situat al pol sud i cobert per una gran massa de gel. Està despoblat a causa de les temperatures extremes.

EL RELLEU CONTINENTAL
La superfície terrestre no és llisa ni uniforme, sinó que presenta diverses formes de relleu: muntanyes, planes, altiplans, valls, depressions…
Les
cadenes muntanyoses principals són: les Muntanyes Rocalloses i els Andes, que travessen Amèrica de nord a sud; els Alps i el Caucas al sud d'Europa, i la serralada de l'Himàlaia, al centre del continent asiàtic.
Els
altiplans es reparteixen per tots els continents, però destaca l'altiplà del Tibet, a Àsia, pel fet de ser el més alt del món.
Les
planes més extenses es localitzen a les conques dels grans rius, com el Mississipí, a Amèrica del Nord, i l'Amazones, a Amèrica del Sud.
La
depressió més important és la del mar Mort (395 m sota el nivell del mar).

EL RELLEU MARÍTIM I LITORAL
A la zona marítima de la Terra i al litoral s'hi distingeixen diverses formes de relleu:
Illes: porcions de terra que emergeixen del mar, poden ser part del relleu submarí o tenir origen volcànic o coral·lí.
Arxipèlags: són grups d'illes.
Caps i penínsules: són dos tipus de sortints de terra que podem trobar a les costes.
Golfs, ries i fiords: són entrants d'aigua a la terra molt aptes per navegar-hi.
Aquestes formes de relleu marines són presents als diversos continents:
Àfrica: té un litoral molt regular.
Amèrica: la costa és molt accidentada, sobretot l'atlàntica i l'àrtica. Hi destaquen les illes i
penínsules.
Euràsia: tot el litoral és molt irregular. Són especialment nombrosos els mars, els golfs, les penínsules, les illes i els arxipèlags volcànics al sud-est.
Oceania: està formada per illes i arxipèlags.

LES AIGÜES DEL PLANETA: OCEANS, MARS, RIUS I LLACS
La major part de la superfície terrestre, tres quartes parts, és coberta pels mars i pels oceans.
Els oceans de la Terra són cinc:
Pacífic: té nombroses illes volcàniques i coral·lines, i les fosses marines més profundes.
Atlàntic: és estret i allargat, i el menys profund de tots; té molts mars costaners.
Índic: s'estén entre Àfrica i Àsia, té poques illes i la profunditat és mitjana.
Glacial Àrtic i Glacial Antàrtic: envolten els pols i les seves aigües estan permanentment
gelades.
Per continents, els rius i llacs més destacats són:
Amèrica: el Mississipí-Missouri, que és navegable; l'Amazones, molt ample i cabalós, i els Grans Llacs.
Àfrica: el Nil és el més llarg del món, i el Congo és molt cabalós i navegable.
Àsia: l'Obi i el Lena causen inundacions amb el desglaç; el Huang He (riu Groc) té grans
crescudes; el Ganges es considera sagrat.
Austràlia: el Darling i el Murray són curts i cabalosos.

salta imatges > apartat 2

Continents i oceans

Muntanyes i planes

Illes, penínsules i golfs

Oceans, mars, rius i llacs de la Terra

amunt

2. EL RELLEU, ELS RIUS I LES COSTES D'EUROPA

EL CONTINENT EUROPEU
Europa és un continent força petit, ocupa 5000 km d'est a oest i 4000 km de nord a sud.
Com que es considera una gran península del continent euroasiàtic, està envoltada de mars i oceans i, per tant, també de penínsules i illes.
Els seus límits són difícils d'establir, sobretot per la part continental. Es considera que els Monts Urals, el Caucas, el mar Caspi i el mar Negre la separen d'Àsia i Àfrica.

EL RELLEU D'EUROPA
En el relleu europeu trobem muntanyes i planes per on circulen rius de tipus mitjà. Excepte la gran plana europea, la resta del continent està molt compartimentada, amb serralades joves, serralades antigues i amples valls.
Al relleu d'Europa destaquen tres grans conjunts:
Serralades i altiplans antics (massissos): són relleus antics i molt erosionats, d'altitud baixa (la Meseta castellana, les muntanyes Grampianes, la serralada Escandinava, el Massís Central Francès).
Serralades joves: són d'època més recent i formen relleus abruptes al sud del continent
(Pirineus, Alps, Carpats, Balcans i Caucas). Són muntanyes abruptes i accidentades, però de vegades estan obertes per valls fluvials molt amples.
Gran Plana Europea: zona de petits i monòtons turons travessada per grans rius. És la plana més extensa d'Europa, que ocupa més de la meitat del continent. Els principals rius europeus (Volga, Don, Dnièper…) transcorren per les seves àmplies valls.
Altres planes són l’Hongaresa, la del Po i les depressions de l’Ebre i del Guadalquivir.

ELS RIUS D'EUROPA
Hi ha tres classes de rius a Europa, amb característiques que depenen del clima del lloc per
on passen:
Continentals: augmenten el cabal a la primavera per la fosa de la neu i a l'estiu per les
pluges (Dvina Occidental, Dnièper, Don...).
Oceànics: cabalosos i regulars per l'abundància de pluges (Garona, Loira, Tàmesi, Elba...).
Mediterranis: són curts i pateixen forts estiatges (tots els del sud menys l'Ebre, el Roine i el
Po).

LES COSTES D'EUROPA
Les costes d'Europa, en general, són molt retallades. 
En funció del relleu i dels oceans o mars que les banyen, s’hi distingeixen les costes atlàntiques i les costes mediterrànies.
També poden ser:
– Costes
abruptes, elevades i amb penya-segats quan les muntanyes arriben al mar.
– Costes
baixes, quan els relleus són plans.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

El relleu d'Europa

Rius i mars d'Europa

amunt

3. LES UNITATS DE RELLEU D'ESPANYA

LA PENÍNSULA IBÈRICA I ELS ARXIPÈLAGS
La Península Ibèrica està situada a l'extrem sud-occidental d'Europa. Està delimitada pel mar Cantàbric, el mar Mediterrani, l'oceà Atlàntic i els Pirineus.
La Península té una altitud mitjana elevada a causa de la presència de nombroses serralades i de la Meseta.
Les principals unitats del relleu peninsular són:
– La Meseta castellana, a l'interior, una plataforma elevada amb una altitud mitjana de 650 m.
Està dividida en dues submesetes pel Sistema Central i envoltada de serralades.
– Les serralades interiors a la Meseta:
Sistema Central i Muntanyes de Toledo.
– Les serralades que delimiten la Meseta:
Muntanyes de Lleó, Serralada Cantàbrica
,
Sistema Ibèric i Sierra Morena.
– Les serralades exteriors o perifèriques:
Massís Galaic, Pirineus, Serralades Bètiques i Serralades Catalanes (o Sistema Mediterrani Català).
– Les
depressions
: les principals són la de l'Ebre i la del Guadalquivir, totes dues molt fèrtils.

Pel que fa al relleu dels arxipèlags:
- el de les illes
Balears és molt semblant al de la Península, perquè en són una prolongació;
- en canvi, el de les illes
Canàries
és molt accidentat i d’origen volcànic.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

Relleu d'Espanya

amunt

4. COSTES I RIUS D'ESPANYA

LES COSTES
Les costes, excepte les gallegues, són poc accidentades, i alternen les altes amb les baixes i sorrenques.
- Les costes de la Península Ibèrica acostumen a ser poc retallades, amb un contorn rectilini o corbat suaument. Els entrants més profunds són els de les ries gallegues.
- Dominen les
costes altes i rocalloses, tot i que trobem trams de costa baixa i sorrenca, sobretot als golfs de Cadis, València i Alacant.

ELS RIUS
Hi ha tres tipus de rius peninsulars, segons el vessant on desemboquen. Els trets es
relacionen amb el relleu i el clima:
Cantàbrics: són curts i cabalosos i baixen amb molta força (Nalón, Navia...).
Atlàntics: com que són llargs, reben molts afluents i són força cabalosos,
tot i que a l'estiu pateixen estiatges importants (Tajo, Duero...).
Mediterranis:
excepte l'Ebre, són curts, poc cabalosos i irregulars; pateixen estiatges i crescudes (Túria, Segura...).

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

Costes i rius d'Espanya
Vessants dels rius peninsulars

amunt

5. EL RELLEU DE CATALUNYA

UNITATS DE RELLEU DE CATALUNYA
El relleu de Catalunya es caracteritza per la poca extensió de les planes i el predomini de la muntanya.
• Les
unitats principals del relleu de Catalunya són:
– Els
Pirineus: formats per dues serralades paral·leles (Pirineu Axial i Prepirineu) i valls transversals.
– Les
serralades de la costa: són la Prelitoral, amb les altures més elevades (Montseny, Montserrat), i la Litoral (més baixa i curta), separades per una depressió prelitoral que ocupa la Selva, el Vallès i el Penedès.
– La
Depressió Central: presenta un cert pendent d'extenses planes cap a les terres de Lleida i de l'Ebre, i grans desnivells o altiplans a les zones d'Osona, del Bages i part de l'Anoia i la Segarra.
– Entre les
planes costaneres, les més importants són les de l'Empordà i la de l'Ebre.

ELS PIRINEUS
Les dues serralades paral·leles que formen el Pirineu Axial i el Prepirineu són el conjunt muntanyós més ampli i extens i ocupen un terç del país.
El conjunt de muntanyes dels Pirineus té la màxima amplitud a l’oest i s’estreny cap a l’est, fins que acaba endinsant-se al mar al cap de Creus.

LES SERRALADES DE LA COSTA
Al costat del Mediterrani, al llarg de la costa, les muntanyes hi formen una doble serralada.
- La Serralada de l’Interior o Prelitoral és llarga i va des dels Pirineus fins a més avall del delta de l’Ebre.
- La Serralada Litoral
és més baixa i més curta i arriba a prop del mar. A vegades s’hi formen penya-segats i cales, com a la Costa Brava.

LA DEPRESSIÓ CENTRAL
La Depressió Central és la plana més gran de Catalunya: s’estén entre els graons més baixos del Prepirineu i la Serralada de l’Interior.
Ocupa les terres que en altres èpoques geològiques havien estat inundades per les aigües d’un llac.
Avui els límits i el relleu d’aquesta plana recorden la forma que tenia el llac, de manera que presenta un cert pendent cap a les terres de Lleida i cap a la vall de l’Ebre.

LES PLANES COSTANERES
Les altres planes de Catalunya són la de l’Empordà i la desembocadura de l’Ebre.
La resta són planes poc extenses situades vora la costa, entre muntanyes o bé formant clotades entre altiplans o relleus més elevats.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

El relleu de Catalunya
El relleu català

amunt

6. COSTES I RIUS DE CATALUNYA

EL LITORAL CATALÀ
El litoral català s’estén des de Portbou al riu la Sénia i té una longitud de quasi 700 km.
Les aigües del Mediterrani són força calentes i salades i més aviat tranquil·les.

TIPUS DE COSTES
És un litoral poc retallat, i s’hi poden distingir dos tipus de costa:
Costes altes: predominen al nord, són costes accidentades, on les serralades arriben fins al mar. Els rius i els torrents han obert cales, com ara les de la Costa Brava.
Costes baixes: se situen al sud, on predominen els relleus plans.
Són costes poc accidentades, amb platges llargues de sorra fina i amb aigües poc profundes (Costa Daurada).

XARXA HIDROGRÀFICA
La xarxa hidrogràfica –excepte la Garona, que va a l'Atlàntic– pertany al vessant mediterrani, és complexa i amb rius poc cabalosos i petits (menys l'Ebre):
Segons el lloc on desemboquin, classifiquem els rius catalans en dos grups, segons que corresponguin a:
- Vessant mediterrani. Segons el lloc on neixen i el lloc on desemboquen, els rius els estructurem en tres xarxes: 
    Xarxa Pirineus - Ebre: són rius amb gran poder erosiu i bon cabal  (Segre i les dues Noguera).
    –
Xarxa Pirineus - Mediterrani: són rius de bon cabal excepte a l’estiu (Llobregat, Ter, Fluvià i Muga).
    –
Xarxa Serralades Litorals - Mediterrani: són curts i perillosos si hi ha tempestes (Tordera, Francolí...).

- Vessant atlàntic. La Garona és l’únic riu català que desemboca a l’oceà Atlàntic.

apartat 5 < salta imatges

Les costes i els rius de Catalunya
El litoral català

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]
Relleu i hidrografia d'Espanya (Barcanova) [pdf]
Relleu i hidrografia de Catalunya (Barccanova) [pdf]
Relleu d'Espanya (esquema llibre de text Vicens) [gif]
El clima a Espanya i a Catalunya (esquema llibre de text Vicens) [gif]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Materials de repàs (pdf Barcanova):

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà