a


aula de
socials

hia de l'art

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DE L'ART CONTEMPORANI

   

      

Història de l'Art
ART DEL SEGLE XIX
PER SABER-NE MÉS...
Estils artístics
Barroc VIQ WIK
Rococó VIQ WIK
Neoclassicisme VIQ WIK
Romanticisme VIQ WIK
Realisme VIQ WIK
Historicisme VIQ WIK
Impressionisme VIQ WIK
Postimpressionisme VIQ WIK
Simbolisme VIQ WIK
Expressionisme VIQ WIK
Modernisme VIQ WIK

Glossari  Inici


Obres de SelectivitatEsglésia de la Madeleine

VIQ WIK

Pierre Contant d'Ivry

VIQ WIK

Neoclassicisme

VIQ WIK

 

Eros i Psique

--- WIK

Antonio Canova

VIQ WIK

Neoclassicisme

VIQ WIK

 

El jurament dels Horacis

VIQ WIK

Jacques-Louis David

VIQ WIK

Neoclassicisme

VIQ WIK

 

El tres de maig de 1808

VIQ WIK

Francisco de Goya

VIQ WIK

 

La llibertat guiant el poble

VIQ WIK

Eugène Delacroix

VIQ WIK

Romanticisme

VIQ WIK

 

Torre Eiffel VIQ WIK

Alexandre Gustave Eiffel

VIQ WIK

Arquitectura del ferro

--- WIK

 

Magatzems Carson --- WIK

Louis Henri Sullivan

VIQ WIK

Escola de Chicago

VIQ WIK

 

El pensador VIQ WIK

Auguste Rodin

VIQ WIK

Impressionisme

VIQ WIK

 

Els primers freds VIQ WIK

Miquel Blay

VIQ WIK

 

Enterrament a Ornans VIQ WIK

Gustave Courbet

VIQ WIK

Realisme

VIQ WIK

 

La vicaria VIQ WIK

Marià Fortuny

VIQ WIK

Realisme

VIQ WIK

 

El dinar campestre VIQ WIK

Édouard Manet

VIQ WIK

Impressionisme

VIQ WIK

 

Impressió: Sol ixent VIQ WIK

Claude Monet

VIQ WIK

Impressionisme

VIQ WIK

 

La nit estelada VIQ WIK

Vincent van Gogh

VIQ WIK

Postimpressionisme

VIQ WIK

 

Els jugadors de cartes VIQ WIK

Paul Cézanne

VIQ WIK

Postimpressionisme

VIQ WIK

 

El crit VIQ WIK

Edvard Munch

VIQ WIK

Expressionisme

VIQ WIK

 

Palau de la Música Catalana VIQ WIK

Lluís Domènech i Montaner

VIQ WIK

Modernisme

VIQ WIK

 

Casa Milà-La Pedrera VIQ WIK

Antoni Gaudí

VIQ WIK

Modernisme

VIQ WIK

Glossari  Inici

 

INTRODUCCIÓ

L'art del segle XIX
El segle XVIII va ser una època de trànsit en la qual es van mantenir les formes estètiques i culturals de l’Antic Règim (Barroc i Rococó).
Però la influència de la Il·lustració i de les idees revolucionàries va forjar un nou estil basat en el classicisme i la racionalitat, el
Neoclàssic.
A partir del 1830 va aparèixer el
Romanticisme, que apel·lava al sentiment i la passió. Més tard va sorgir el Realisme.
Cap a finals de segle van entrar nous corrents arquitectònics i l’
Impressionisme.

Eix cronològic Art del segle XIX

amunt

1. ANTECEDENTS: EL SEGLE XVIII
BARROC I ROCOCÓ

1.1. La pervivència del Barroc
Durant el segle XVIII, a molts llocs d’Europa hi va perdurar l’estil Barroc.
- En
arquitectura, es va assistir a una complicació i la profusió de la decoració, especialment de portalades i elements interiors.
- En escultura va sobresortir
Francisco Salzillo. Les seves obres es distanciaven del dramatisme dels artistes del segle XVII i anunciaven la nova estètica rococó i clàssica del segle XVIII.

1.2. El Rococó
Durant el segle XVIII es va originar a França i es va estendre per Europa l’estil Rococó, decoratiu i sobrecarregat.
L’
arquitectura rococó va seguir els models estètics del Barroc i va aportar una profusa ornamentació d’interiors basada en línies ondulants i en l’asimetria.
L’
escultura va destacar pel descobriment de la tècnica de la porcellana, amb un tipus d’obres de petit format.
La
pintura va reflectir l’ambient refinat i despreocupat de les classes privilegiades.El predomini del color sobre el dibuix va afavorir el desenvolupament d’una nova tècnica: el pastel.
A
Espanya també es va desenvolupar el Rococó, que es va fer notar en les diferents arts (arquitectura, escultura i pintura).

salta imatges > apartat 2

amunt

2. EL NEOCLASSICISME

El Neoclassicisme
El Neoclassicisme va ser un estil artístic inspirat en l'art clàssic (grecoromà), desenvolupat durant el segle XVIII i principis del XIX, com a reacció a les exageracions del Barroc i el Rococó.
L'estil neoclàssic reivindicava la tornada a la racionalitat del
classicisme, influït per l’expansió de les idees de la Il·lustració, la Revolució francesa i el descobriment de jaciments arqueològics de l'antiguitat.
L’
arquitectura neoclàssica va utilitzar elements dels models grecs i romans (columnes, arcs, cúpules, frontons, pòrtics, etc.) i va cedir el protagonisme a la construcció d’edificis de caràcter públic.
L’
escultura es va centrar sobretot en la temàtica mitològica, i buscava la bellesa i la perfecció de les figures. Imitava l'estatuària grega i romana.
La
pintura va recuperar l'Antiguitat a través de la utilització de temes mitològics i històrics, amb el predomini del dibuix sobre el color i una composició ordenada.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

El Panteó de París

amunt

3. EL ROMANTICISME

3.1. El moviment romàntic
En les primeres dècades del segle XIX es va expandir per Europa el Romanticisme. Va ser un ampli corrent intel·lectual amb evidents connotacions polítiques.
El Romanticisme va significar una nova estètica i un nou sentiment. Tenia com a valors l’amor a la
llibertat, l’exaltació de l’individualisme i la defensa dels sentiments davant del racionalisme de la Il·lustració.
Van reivindicar com a model l’Edat Mitjana i van proclamar el
nacionalisme.

3.2. La pintura romàntica
La majoria dels pintors romàntics reflecteixen a les seves obres els valors de l’època: la diversitat, l’aspiració a la llibertat individual, l’historicisme, la comprensió de la natura i la predilecció per allò imaginari.
Els principals trets de la pintura romàntica són:
-
Moviment. Suposa una ruptura amb l’estil neoclàssic, solemne i immòbil.
-
Color i llum. Utilitzen colors brillants, aplicats amb pinzellades soltes, i els quadres s’omplen de llum.
-
Paisatge. La natura és la protagonista de la majoria dels quadres.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

Pintura romàntica

amunt

4. EL REALISME
L'estil realista
Durant la segona meitat del segle XIX es va desenvolupar un nou moviment que pretenia descriure la realitat concreta de la seva època: el Realisme.
El Realisme va sorgir per diversos
motius:
– El
fracàs de les revolucions de 1848, que va qüestionar les premisses romàntiques.
– L’
avenç de la industrialització, que generava problemes socials significatius (misèria, treball infantil...)
– L’
avenç de la ciència, que va imposar l’observació i la descripció com a mètode per conèixer la realitat.
En pintura, el
Realisme no va suposar una innovació profunda respecte al Romanticisme. La gran diferència era en els temes que tractava: es va mostrar el desencantament a través dels retrats de la vida quotidiana i els problemes socials de la industrialització.
A
Espanya, el Realisme va ser tardà i va influir en pintors com  Eduardo Rosales, Joaquin Sorolla, etc.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

Pintura realista

amunt

5. L'ARQUITECTURA I L'ESCULTURA DEL SEGLE XIX

5.1. L'arquitectura historicista
En la primera meitat del segle, l’arquitectura s’inspirava en models històrics.
Així, es continuaven construint edificis d’estil clàssic, però també van aparèixer per influència del romanticisme els estils neogòtic, neoromànic, neomudèjar, etc.
- Seguint la cerca de les pròpies arrels va sorgir l’
arquitectura historicista, que recreava manifestacions artístiques d’altres èpoques (neogòtic).


5.2. L'arquitectura del ferro i del ciment
A la meitat del segle XIX, van aparèixer nous materials industrials que es van produir massivament.
Així, la utilització del
ferro i l’acer, la invenció del formigó armat i la popularització del vidre van permetre idear i construir edificis molt diferents. Els edificis eren funcionals, adaptats a les noves ciutats sorgides de la Revolució Industrial.
La indústria, les comunicacions i les noves ciutats tenien necessitat d’edificis i construccions funcionals, pràctics, espaiosos i de construcció ràpida i barata.


5.3. L'escultura romàntica
L’escultura romàntica expressava un moviment més gran de les figures i expressió dels sentiments als rostres. Utilitzava materials com la pedra, i va plasmar nombrosos temes patriòtics.
S’apreciava la influència del Romanticisme en l’aparició de nombrosos
temes patriòtics.


5.4. L'escultura realista

L'escultura realista va imposar una captació del detall més gran en els rostres i els cossos i es van mostrar temàtiques relacionades amb qüestions socials, així com retrats de personatges destacats.
A
Espanya hi va tenir una importància relativa l’escultura  realista.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

Escultura i arquitectura del segle XIX

amunt

6. L'ART I LA TÈCNICA AL SEGLE XIX

L'art en l'època industrial
L’aplicació del ferro a la construcció es va intensificar a finals del segle XIX, quan va ser possible produir acer en grans quantitats.
El ferro permetia cobrir espais amplis amb pocs suports intermedis.
En la construcció dels nous edificis hi van intervenir alhora
enginyers i arquitectes.
Així, l’arquitectura del ferro va inaugurar una
nova època, en la qual tecnologia i art van juntes en l’arquitectura per produir edificis funcionals i estètics.

apartat 5 < salta imatges > apartat 7

El "Palacio de Cristal"

Art i tècnica al segle XIX

amunt

7. L'ART EN EL CANVI DE SEGLE

7.1. L'Impressionisme
A finals del segle XIX, l’Impressionisme va revolucionar el món de l’art, sobretot per la pintura.
El seu objectiu fonamental no era pintar el que veia l’artista, sinó reflectir com ho veia. Per això:
– Es basava en la representació dels efectes canviants de la llum sobre els objectes. D’aquesta manera, el treball a l’aire lliure va ser imprescindible. Això significava que la pintura abandonava els temes històrics per mostrar paisatges i escenes a l’aire lliure.
– S’utilitzava una tècnica de pinzellades soltes i ràpides, juxtaposant els colors. Els pintors intentaven plasmar la
sensació, la impressió d’allò observat, segons la llum, el color o l’atmosfera
de cada moment.

7.2. El postimpressionisme
El Postimpressionisme va mantenir l’interès per la llum i el color, però va explorar altres vies com la geometria, la línia i l’expressivitat de les figures i objectes.

7.3. El simbolisme
El Simbolisme va ser un moviment caracteritzat per la representació de temes bíblics i mitològics, com elements que evoquen el món dels somnis.

apartat 6 < salta imatges > apartat 8

Pintura impressionista

amunt

8. EL MODERNISME

8.1. Característiques del Modernisme
A finals del segle XIX va sorgir a Europa l’Art Nouveau o Modernisme.
La seva estètica s’inspirava en la
natura, de la qual pretenia copiar les formes. En els edificis dominaven les formes corbes i una decoració exuberant i omnipresent.
La preocupació dels artistes modernistes per fusionar art i vida quotidiana va fer que treballessin no només en la pintura, l’escultura o l’arquitectura, sinó també en artesanies o oficis.
El Modernisme es va desenvolupar principalment a tres ciutats: Brussel·les, Viena i Barcelona.

8.2. L'arquitecte Antoni Gaudí
Catalunya, i especialment Barcelona, va ser un dels grans centres del Modernisme. Entre els seus artistes destaca el nom d’Antoni Gaudí.
En moltes de les seves obres, Gaudí va comptar amb el mecenatge de la família Güell. Per a ells va construir el Palau Güell, la Cripta de la Colònia Güell i el Parc Güell.
També va construir per a altres famílies importants: La Pedrera, construïda per a la família Milà, i la Casa Batlló, realitzada per a una família de fabricants.

apartat 7 < salta imatges

La Casa Batlló

Art modernista

amunt

Enllaços del tema


en construcció

 

Presentacions
Sobre l'Art

Què és l'Art? [39 diapositives]
Com comentar una pintura [48 diapositives]
Les arts plàstiques I. La pintura [28 diapositives]
Les arts plàstiques II. L'escultura [34 diapositives]
Les arts plàstiques III. L'arquitectura [29 diapositives]

Art contemporani (segles XIX-XX)
 Art segles XIX i XX [18 diapositives]
Art del segle XIX
L'art del segle XIX [38 diapositives]
L'art del segle XIX [82 diapositives]
Arquitectura segle XIX [28 diapositives]
Pintura segle XIX (estils artístics) [46 diapositives]
Obres de Selectivitat:
Neoclassicisme i Romanticisme
Església de la Madeleine [18 diapositives]
Eros i Psique [22 diapositives]
El jurament dels Horacis [27 diapositives]
El tres de maig de 1808 [28 diapositives]
La llibertat guiant el poble [27 diapositives]

Del Realisme al Modernisme
La Torre Eiffel [32 diapositives]
Magatzems Carson [19 diapositives]
El pensador [23 diapositives]
Els primers freds [22 diapositives]
Enterrament a Ornans [22 diapositives]
La vicaria [26 diapositives]
El dinar campestre [26 diapositives]
Sol ixent [21 diapositives]
La nit estelada [32 diapositives]
Els jugadors de cartes  [32 diapositives]
El crit [31 diapositives]
Palau de la Música Catalana [32 diapositives]
Casa Milà-La Pedrera [56 diapositives]

 

 

 

 

 

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà