a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

   

      

Història contemporània
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
La Primera Guerra Mundial
El context històric
Les tensions internacionals
Les aliances
Les crisis prebèl.liques
El detonant de la guerra
La guerra total
Els bàndols de la contesa
Fets de la guerra
Els fronts de combat
Les principals batalles
Els tractats de pau
La Societat de Nacions (SDN)
Les conseqüències de la guerra
Personatges Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial

Guerra
Lluita armada entre dos o més pobles, entre els exèrcits de dos o més estats.
Primera Guerra Mundial
Conflicte armat a escala internacional que tingué lloc del 1914 al 1918.
[+] conceptes
Guerra VIQ WIK
Primera Guerra Mundial VIQ WIK

Glossari  Inici


El context històric

Context
Conjunt de circumstàncies que envolten i expliquen un esdeveniment, una situació, un individu, etc.
Belle Époque
Expressió francesa que designa el període d’eufòria que precedí la Primera Guerra Mundial.
[+] conceptes
Imperialisme VIQ WIK
Segona Revolució Industrial VIQ WIK
Pau armada --- WIK
Belle Époque VIQ WIK

Glossari  Inici


Les tensions internacionals

Hegemonia
Supremacia que un estat exerceix sobre d’altres, que un poble exerceix sobre els seus veïns o confederats.
[+] conceptes
Sistemes bismarckians VIQ WIK
Relacions francoalemanyes VIQ WIK
Unió Sagrada VIQ ---
Revengisme --- WIK
Nacionalisme VIQ WIK
Pangermanisme VIQ WIK
Patriotisme VIQ WIK
Expansionisme --- WIK
Imperialisme VIQ WIK
Militarisme VIQ WIK
Rearmament --- WIK
Cursa armamentista VIQ WIK

Glossari  Inici


Les aliances internacionals

Aliança
Forma de cooperació estreta entre estats, materialitzada en un acord o tractat polític o militar, mitjançant el qual els estats protegeixen o realitzen els seus interessos (seguretat, estabilitat i influència).
[+] conceptes
Lliga dels Tres Emperadors (1873) --- WIK
Doble Aliança (1879) --- WIK
Triple Aliança (1882) VIQ WIK
Acord francorús (1892) --- WIK
Entesa Cordial (1904) VIQ WIK
Triple Entesa (1907) VIQ WIK

Glossari  Inici


Les crisis prebèl.liques

Expansionisme
Tendència d’un estat a l’expansió política, econòmica i territorial, en detriment d’altres estats i pobles, els quals resten sotmesos i, si més no, influïts per aquell.
[+] conceptes
Primera crisi marroquina (1905) VIQ WIK
Conferència d'Algesires VIQ WIK
Segona crisi marroquina (1911) VIQ WIK
Guerres balcàniques VIQ WIK
Primera guerra balcànica (1912) VIQ WIK
Segona guerra balcànica (1913) VIQ WIK
Tractat de Bucarest VIQ WIK

Glossari  Inici


El detonant de la guerra

Magnicidi
Assassinat d’un alt personatge d’estat.
Regicidi

Delicte de lesa majestat consistent a donar mort a un rei o al seu successor.
[+] conceptes
Atemptat de Sarajevo VIQ WIK
Mà Negra --- WIK
Crisi de juliol VIQ WIK
Declaració de guerra --- WIK

Glossari  Inici


La guerra total

Economia de guerra
Reestructuració del sistema productiu d’un estat en situació d’excepció, en què totes les forces productives es posen en funció de les necessitats bèl·liques prioritàries.
[+] conceptes
Guerra total VIQ WIK
Economia de guerra VIQ WIK
Intervencionisme VIQ WIK
Mobilització militar --- WIK
Mobilització general --- WIK
Guerra psicològica --- WIK
Propaganda VIQ WIK
Guerra química VIQ WIK
Rereguarda --- WIK

 

 

Glossari  Inici


Els bàndols de la contesa

Aliats
Denominació genèrica donada als països que lluitaren contra Alemanya, Àustria-Hongria, Bulgària i Turquia, a la Primera Guerra Mundial.
[+] conceptes
Aliats VIQ WIK
Regne Unit VIQ WIK
Tercera República Francesa VIQ WIK
Imperi rus VIQ WIK
Regne d'Itàlia VIQ WIK
Estats Units d'Amèrica VIQ WIK
Potències Centrals VIQ WIK
Imperi alemany VIQ WIK
Imperi austrohongarès VIQ WIK
Imperi otomà VIQ WIK
Regne de Bulgària --- WIK

Glossari  Inici


Fets de la guerra

Trinxera
Excavació llarga i més o menys estreta, la terra extreta de la qual hom fa servir de parapet, que serveix per a protegir els soldats contra el foc dels enemics.
[+] conceptes
Guerra de moviments --- WIK
Pla Schlieffen VIQ WIK
Pla XVII --- WIK
Treva de Nadal (1914) VIQ WIK
Guerra de trinxeres VIQ WIK
Trinxera VIQ WIK
Transatlàntic Lusitania VIQ WIK
Telegrama Zimmermann VIQ WIK
Revolució Russa VIQ WIK
Tractat de Brest-Litovsk VIQ WIK
Revolució de Novembre (Alemanya) VIQ WIK
Armistici VIQ WIK
Armistici de Compiègne (1918) VIQ WIK

Glossari  Inici


Els fronts de combat

Combat
Acció de guerra que revesteix freqüentment un caràcter espontani, de transcendència tàctica, modalitat definida i d’una sola direcció, el propòsit de la qual és la conquesta o conservació d’un objectiu.
[+] conceptes
Front VIQ WIK
Front Occidental VIQ WIK
Front Oriental VIQ WIK
Front italià VIQ WIK
Front balcànic --- WIK
Front del Caucas --- WIK
Front de l'Orient Mitjà VIQ WIK
Front africà --- WIK
Rereguarda --- WIK

Glossari  Inici


Les principals batalles

Batalla
Acció en la qual dos exèrcits enemics es baten l’un contra l’altre i que, per la seva envergadura, pot arribar a decidir el resultat d’una guerra.
[+] conceptes
Batalla VIQ WIK
Batalla naval VIQ WIK
Batalla de les Ardenes (1914) --- WIK
Batalla de Tannenberg (1914) VIQ WIK
Primera batalla del Marne (1914) VIQ WIK
Campanya de Sèrbia (1915) --- WIK
Batalla de Gal.lípoli (1915) VIQ WIK
Batalles de l'Isonzo (1915 i 1917) --- WIK
Batalla de Verdun (1916) VIQ WIK
Batalla de Jutlàndia (1916) VIQ WIK
Ofensiva Brussilov (1916) VIQ WIK
Batalla del Somme (1916) VIQ WIK
Batalla de Caporetto (1917) VIQ WIK
Segona batalla del Marne (1918) VIQ ---
Batalla de Vittorio Veneto --- WIK

Glossari  Inici


Els tractats de pau

Tractat
Acord internacional establert per escrit entre estats i regit pel dret internacional, tant si és fet en un instrument únic com si ho és en dos o més, sigui quina vulgui la seva denominació particular.
[+] conceptes
Tractat de pau VIQ WIK
Catorze Punts de Wilson VIQ WIK
Conferència de Pau de París (1919) VIQ WIK
Tractat de Versalles VIQ WIK
Tractat de Saint-Germain VIQ WIK
Tractat del Trianon VIQ WIK
Tractat de Neuilly VIQ WIK
Tractat de Sèvres VIQ WIK

Glossari  Inici


La Societat de Nacions (SDN)

Societat de Nacions
Organisme internacional, la creació del qual s’acordà en la conferència de pau de París, el 28 d’abril de 1919.
[+] concepte
Societat de Nacions VIQ WIK

Glossari  Inici


Les conseqüències de la guerra

Reparació
Acabada una guerra, contribució que ha de satisfer l’estat vençut al vencedor, en concepte de rescabalament dels danys materials de la guerra.
[+] conceptes
Conseqüències econòmiques de la Primera Guerra Mundial VIQ WIK
Reparacions de guerra VIQ WIK
Democràcia liberal VIQ WIK
Feminisme VIQ WIK
Sufragisme VIQ WIK
Emancipació femenina VIQ WIK

Glossari  Inici


Personatges Primera Guerra Mundial
Jordi V del Regne Unit VIQ WIK
Raymond Poincaré VIQ WIK
Nicolau II de Rússia VIQ WIK
Víctor Manuel III d'Itàlia VIQ WIK
Guillem II d'Alemanya VIQ WIK
Francesc Josep I d'Àustria VIQ WIK
Mehmet V de Turquia VIQ WIK
Mustafà Kemal Atatürk VIQ WIK
Ferran I de Bulgària VIQ WIK
Joseph Joffre VIQ WIK
Ferdinand Foch VIQ WIK
Henri Philippe Pétain VIQ WIK
Paul von Hindenburg VIQ WIK
Thomas Woodrow Wilson VIQ WIK
Georges Clemenceau VIQ WIK
David Lloyd George VIQ WIK
Vittorio Emanuele Orlando --- WIK
Francesc Ferran d'Àustria VIQ WIK
Sofia Chotek VIQ WIK
Gavrilo Princip VIQ WIK

Glossari  Inici


 

INTRODUCCIÓ

La Primera Guerra Mundial

A la primera dècada del segle XX, les rivalitats econòmiques, colonials i nacionals entre els països europeus van aflorar.

Es va començar una escalada de tensions i d’armament que va desembocar en la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Des del 1917 va tenir lloc un altre fet decisiu: l’esclat de la Revolució Russa.


Eix cronològic 1914-1939

amunt

1. EUROPA AL COMENÇAMENT DEL SEGLE XX

1. Europa al començament del segle XX

Al llarg del segle XX es van consolidar sistemes polítics constitucionals i parlamentaris a la majoria de països industrialitzats. Així mateix, alguns països, com Anglaterra i França, avançaven cap a sistemes més democràtics.

L’Imperi alemany era un règim constitucional, però el kàiser exercia el poder de forma autoritària.

En els vells imperis multinacionals d’Europa persistien sistemes polítics propers a l’Antic Règim:

A l’Imperi austrohongarès el poder de l’emperador era molt fort.

A l’Imperi rus els tsars continuaven exercint un poder absolut.

L’Imperi turc estava en descomposició, i les reformes empreses es van frustrar amb l’inici de la guerra.

Una sèrie de canvis en les relacions internacionals i d’aliances (Triple Aliança i Triple Entesa) va generar malestar entre les grans potències, que va comportar una escalada armamentística.


Situació política d'Europa el 1914

amunt

2. LES CAUSES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

2.1. El camí cap a la Primera Guerra Mundial  

Les principals causes de la guerra van ser les següents:

La rivalitat entre els imperis per estendre i consolidar els seus dominis colonials extraeuropeus.

Les posicions nacionalistes, d’una banda, d’alguns pobles europeus que volien alliberar-se dels vells imperis, i de l’altra, de les potències europees per la defensa dels seus interessos a Europa i a les seves colònies.

 

Una sèrie de crisis van marcar l’inici de la guerra:
La crisi del Marroc, el 1905 i 1911.
El conflicte dels Balcans: hi van intervenir elements com la descomposició de l’Imperi turc, el sorgiment de nacionalitats i els interessos d’Àustria-Hongria i Rússia a la regió.  


La lluita per l'equilibri europeu


Les crisis marroquines


El conflicte dels Balcans

amunt

2.2. La cursa d'armaments i d'aliances

El malestar entre les grans potències va originar una cursa d’armaments. Els estats van invertir molts diners en la fabricació d’armes, en la construcció de vaixells de guerra i en  l’entrenament de les tropes.

Alhora, totes les potències es van llançar a un complex sistema d’aliances militars per preparar-se per a un possible enfrontament.

     El 1882, Alemanya, Àustria-Hongria i Itàlia van signar la Triple Aliança.
França, temorosa de la puixança militar alemanya, es va aliar amb Rússia i va millorar les seves relacions amb Gran Bretanya. Les tres potències van signar la Triple Entesa (1907).


Les aliances internacionals abans de la guerra

amunt

2.3. L'esclat de la guerra

El detonant de la guerra va ser el conflicte austro-serbi, exemplificat en l’assassinat de Francesc Ferran, l'hereu de l'imperi austrohongarès, el 28 de juny de 1914 a Sarajevo (Bòsnia).

Es va posar en funcionament el complicat sistema d’aliances i es va iniciar la Primera Guerra Mundial.  

     Àustria va declarar la guerra a Sèrbia, convençuda que era el moment d’acabar amb ella i estendre el seu domini pels Balcans.
Rússia hi va intervenir per protegir Sèrbia, i Alemanya, aliada d’Àustria, va declarar la guerra a Rússia i a França.
Els esdeveniments es van precipitar, i en una setmana, els països van anar declarant-se la guerra.
Gran Bretanya també ho va fer quan, a les primeres campanyes militars, els exèrcits alemanys van envair Bèlgica.


L'atemptat de Sarajevo, 1914

amunt

3. LA GRAN GUERRA (1914-1918)

3.0. Les fases del conflicte bèl·lic (1914-1918)

La Primera Guerra Mundial va tenir diferents etapes:

      La guerra de moviments. Alemanya va iniciar la guerra realitzant ràpides ofensives als fronts occidental i oriental, que van ser detingudes pels exèrcits franco-britànic i rus, respectivament.

La guerra de trinxeres. En aquesta etapa els fronts es van immobilitzar. Va ser el període més llarg i dur del conflicte; avançar un pam de territori significava desenes de milers de morts. L’exemple més cruel va ser la batalla de Verdun.  

La crisi de 1917 i el final de la guerra. L’abandonament de la URSS va ser compensat per l’entrada dels EUA al conflicte. La guerra es va acabar el 1918, després que les potències centrals van firmar l’armistici.


Eix cronològic de la Primera Guerra Mundial

Els dos bàndols de la guerra

Els Aliats


França


Regne Unit

Rússia

Estats Units

Les Potències Centrals


Alemanya

Àustria-Hongria

Turquia

Bulgària


Europa la Primera Guerra Mundial


El món i la Primera Guerra Mundial

amunt

3.1. La guerra de moviments (1914-1915)

Els exèrcits alemanys van atacar França, entrant per Bèlgica i Luxemburg, per vèncer-la ràpidament i poder dirigir després tots els seus esforços al front rus.

Al principi aquesta tàctica va semblar que funcionava, però els exèrcits francès i anglès van aconseguir reorganitzar-se i aturar el progrés de l’exèrcit alemany a la batalla del Marne.

Al front oriental, els alemanys també van avançar ràpidament al principi, però els russos van reaccionar i van arribar a les fronteres de l’Imperi Austríac.

amunt

3.2. La guerra de trinxeres (1915-1916)

Després dels primers moviments, els fronts es van  immobilitzar. Al front occidental es van obrir trinxeres des de Suïssa fins al mar del Nord i es va iniciar una fase dura de guerra.

Aleshores va caldre la recerca de nous aliats que aportessin més soldats a la guerra.

El 1915, Itàlia hi va intervenir a favor dels aliats i Bulgària i l’Imperi Turc van ajudar les potències centrals, sense que la guerra semblés tenir un bàndol vencedor.

El 1916, els alemanys van llançar una ofensiva per trencar el front francès, a la batalla de Verdun.

amunt

3.3. La crisi del 1917 i la fi de la guerra (1917-1918)

Durant l’any 1917 va triomfar a Rússia la revolució bolxevic i els revolucionaris, preocupats pels seus problemes interns, van signar la pau amb Alemanya i es van retirar de la guerra.

L’abandonament de Rússia va ser compensat amb la intervenció dels Estats Units que, després de l’enfonsament del transatlàntic Lusitania per un submarí alemany, va decidir entrar en guerra.

El 1918, al front oriental, els britànics, els francesos i els italians van derrotar Àustria i els seus aliats. L’Imperi Austrohongarès i L’Imperi Turc van demanar l’armistici i els combats es van aturar.

Al front occidental, els alemanys van ser derrotats. L’11 de novembre de 1918 es va signar l’armistici. A Alemanya es va proclamar la República.


L'enfonsament del Lusitània


La revolució bolxevic

amunt

3.4. La guerra a la rereguarda

La Primera Guerra Mundial va ser un nou tipus de conflicte: es reclutaven tots els homes en edat militar, els nous armaments van generar una gran mortaldat, i es va utilitzar la propaganda com arma de guerra.  

Va ser la primera guerra total, per la mobilització de molts recursos i per la implicació de tota la població, civil i militar.

Els mitjans tècnics, en transport i armament, ocasionaven molts morts, mutilats i massa destrucció.

Els contendents van reconvertir les seves indústries per fabricar armament, van demanar préstecs i van substituir la mà d’obra masculina per dones.

Es van utilitzar tècniques modernes de propaganda per mobilitzar l’opinió pública.

amunt

4. L'ORGANITZACIÓ DE LA PAU

4.1. Els Tractats de Pau

Abans d’acabar la guerra, el president dels EUA, Thomas Wilson, va establir la visió d’una pau fonamentada en la concòrdia (14 punts Wilson).  

El president Wilson, havia proposat que cada nació tenia dret a formar un Estat independent (dret d'autodeterminació)

Malgrat la voluntat de concòrdia, amb el Tractat de Versalles (1919), França i la Gran Bretanya aspiraven a rebre fortes compensacions per la guerra. D’aquesta manera, els vencedors van imposar condicions molt dures a Alemanya:

Va ser considerada l’única culpable del conflicte.

Va ser obligada a pagar fortes reparacions de guerra.

Va haver de desmantellar el seu exèrcit, així com la marina, i se li prohibia el rearmament.

Va perdre totes les colònies i diversos territoris que posseïa a Europa: es retornaven els territoris d’Alsàcia i Lorena a França; Schleswig a Dinamarca; i dos cantons a Bèlgica. La Posnània i una part de la Prússia occidental van ser lliurades a Polònia.

A més del Tractat de Versalles, una altra sèrie de tractats es van ocupar dels altres vençuts:

Tractat de Saint-Germain, amb l'Imperi Austrohongarès.

Tractat del Trianon, amb Hongria.

Tractat de Neuilly, amb Bulgària.

Tractat de Sèvres, amb l'Imperi Otomà.


Orlando, Lloyd George, Clemenceau i Wilson

amunt

4.2. La Societat de Nacions

A proposta del president Wilson es va crear una nova organització, la Societat de Nacions (SDN), que havia de garantir la pau, fomentar la cooperació internacional, etc.

La seu es va instal·lar a Ginebra i van quedar establerts dos organismes: l’Assemblea i un Consell.

Però el panorama de destrucció, misèria, deutes, etc., va dificultar la tasca de la nova institució. A més, no es tenien mitjans per imposar les seves decisions.

El fet que els Estats Units no s’integressin a la SDN, ni tampoc molts països descontents amb els resultats de la pau, va convertir la SDN en una organització de vencedors.

amunt

5. LES CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA
5.1. Un nou mapa d'Europa

Destaquen les conseqüències territorials
E
s va dibuixar un nou mapa d’Europa.
Els antics imperis europeus es van esquerdar:

L’Imperi Turc va desaparèixer gairebé per complet i es va reduir a l’actual Turquia.  

L'Imperi Rus es va transformar en un nou estat federal socialista. La nova URSS va perdre les costes bàltiques i bona part de Polònia.

L’Imperi Austrohongarès es va disgregar (Txecoslovàquia, Hongria, Àustria...) i va sorgir Iugoslàvia.


Europa abans i després de la guerra


El nou mapa europeu després de la guerra

amunt

5.2. Altres conseqüències

Les conseqüències demogràfiques (al voltant de 10 milions de soldats mots) i les pèrdues materials (disminució de la riquesa nacional) van ser molt greus i van dificultar la recuperació dels països.  

Amb la guerra es va acabar l'hegemonia europea en l'economia mundial.

La democràcia es va imposar enfront de la concepció autoritària dels vells Imperis, derrotats en la guerra.

La guerra va beneficiar alguns països neutrals, que es van convertir en proveïdors de matèries primeres i aliments.  

Per últim, la guerra va portar transformacions socials, com el nou paper de les dones.


Les víctimes de la guerra

amunt

Esquema del tema

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)

CAUSES DE LA GRAN GUERRA

Imperialisme

• Rivalitats entre potències imperialistes
• Aspiracions d’Alemanya
• Crisis marroquines

Nacionalisme

• Desmembrament de l’Imperi Turc
• Aspiracions austríaques i russes
• Reivindicacions independentistes dels pobles eslaus
• Guerres balcàniques

Aliances

• Triple Aliança (Alemanya, Itàlia, Àustria-Hongria)
• Triple Entesa (Regne Unit, França, Rússia)

Rivalitats

• Francoalemanya (Alsàcia i Lorena)
• Angloalemanya (competència naval)
• Russoaustríaca (hegemonia als Balcans)
•Austrosèrbia (qüestió balcànica)

DESENVOLUPAMENT DEL CONFLICTE

Detonant

• Atemptat de Sarajevo (1914)

Fases

• Guerra de moviments

- Pla alemany: atac ràpid per Bèlgica
- Batalla del Marne
- Ofensiva russa al front oriental

• Guerra de posicions

- Immobilització del front occidental
- Batalla de Verdun
- Ofensiva austroalemanya al front oriental

• Crisi del 1917

- Abandonament de la guerra per part de Rússia
- Entrada dels Estats Units en el conflicte
- Onada de pacifisme

• Fi de la guerra

- Triomf dels aliats al front oriental
-  Els imperis austríac i turc demanen l’armistici
- Abdicació del kàiser i armistici amb Alemanya

TRACTATS DE PAU

• Tractat de Versalles amb Alemanya (Diktat)

- Amputació del seu territori (Alsàcia, Lorena, Eupen, Malmédy, Scleswig, Posnània, corredor de Danzig, Silèsia)

• Altres tractats amb la resta dels contendents
• Creació de la Societat de Nacions

CONSEQÜÈNCIES

• Pèrdues demogràfiques molt greus
• Fi de l’hegemonia europea en l’economia mundial
• Canvis estructurals i avanç de la democràcia
• Transformacions socials: nou paper de les dones

amunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]

Presentacions
La primera guerra mundial [ppt]
La primera guerra mundial-2 [ppt]
La primera guerra mundial (29 diapositives)
La primera guerra mundial (32 diapositives)
La primera guerra mundial (40 diapositives)

Webs
Socials en xarxa: La Primera Guerra Mundial [cat]
Buxaweb: La Primera Guerra Mundial [cat]
La Primera Guerra Mundial, a la Viquipèdia [cat]
La Primera Guerra Mundial, a la Wikipedia [cast]

Audiovisuals
Atemptat de Sarajevo (1) [cast] [1:57]
Atemptat de Sarajevo (2) [ang] [2:26]
Documental La Primera Guerra Mundial en color (diversos capítols)
La guerra de trinxeres [6:25]
Cent anys de l'inici de la Gran Guerra
(minisèrie emesa per TV3 entre 28jul-1ago de 2014)

Capítol 1. Qui va ser el culpable? [3:44]
Capítol 2. Les causes del conflicte [2:30]
Capítol 3. Els horrors de la guerra [3:25]
Capítol 4. Els canvis socials [3:03]
Capítol 5. Les fronteres sorgides de la guerra [2:46]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
Mapa de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
Mapes d'Europa abans i després de la guerra
Europa el 1914
Europa el 1923
Alemanya el 1920

Gràfics
Aliances internacionals Primera Guerra Mundial

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

    

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà