a


aula de
socials

història

eso

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA FINS AL SEGLE XVII

    

      

Història
ELS ORÍGENS DE CATALUNYA
(SEGLES VIII-XII)
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
L'Edat Mitjana
El naixement de Catalunya
La Catalunya musulmana
Els comtats catalans
Una societat feudal
Conquesta de la Catalunya Nova
L'expansió cap a Occitània
La formació de la Corona d'Aragó
L'art romànic a Catalunya

L'Edat Mitjana
 
Edat Mitjana
O Edat Medieval. Període intermedi de la història d'Europa enmig de l'Edat Antiga i l'Edat Moderna. Comença al segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident (476), i acaba al segle XV amb la caiguda de Constantinoble (1453) o l'inici de la colonització europea d'Amèrica (1492).
[+] conceptes
Edat Antiga Península Ibèrica --- WIK
Edat Mitjana d'Espanya --- WIK
Alta Edat Mitjana Pen.Ibèrica --- WIK
Baixa Edat Mitjana Pen.Ib. --- WIK
Edat Moderna d'Espanya --- WIK
Edat Mitjana de Catalunya VIQ ---
Edat Moderna de Catalunya VIQ ---

Glossari  Inici


El naixement de Catalunya
Principat de Catalunya
Estat creat per la unió de tots els comtats catalans entre els segles X i XVIII. Els sobirans del Principat tenen la dignitat de comtes de Barcelona.
[+] conceptes
Edat Mitjana de Catalunya VIQ ---
Catalunya musulmana VIQ ---
Catalunya carolíngia VIQ ---
Marca Hispànica VIQ WIK
Catalunya Vella VIQ WIK
Catalunya Nova VIQ WIK
Comtats catalans VIQ WIK
Comtat de Barcelona VIQ WIK
Principat de Catalunya VIQ WIK

Glossari  Inici


La Catalunya musulmana
Catalunya islàmica
Territori sota sobirania musulmana de part de Catalunya, entre els segles VIII i XII.
[+] conceptes
Dominació musulmana de Catalunya VIQ ---
Batalla de Poitiers (732) VIQ WIK
Imperi carolingi  VIQ WIK
Catalunya Vella VIQ WIK
Catalunya Nova VIQ WIK
Al-Àndalus VIQ WIK
Emirat de Còrdova VIQ WIK
Califat de Còrdova VIQ WIK
Regnes de Taifes VIQ WIK
Taifa de Tortosa VIQ WIK
Taifa de Lleida VIQ WIK
Economia islàmica VIQ ---
Musulmans VIQ WIK
Sarraïns VIQ WIK
Ràtzia VIQ WIK
Paries VIQ WIK
Art mossàrab a Catalunya VIQ WIK
[+] personatges
Carlemany VIQ WIK
Lluís el Pietós VIQ WIK
Almansor VIQ WIK

Glossari  Inici


Els comtats catalans
Marca Hispànica
Territoris i comtats conquerits per Carlemany a l'entorn dels Pirineus per tal de defensar l'Imperi Carolingi de les incursions i ràtzies sarraïnes provinents del califat de Còrdova.
Comtats catalans
Comtats que aparegueren formats al nord de l'actual Catalunya arran de la conquesta carolíngia.
[+] conceptes
Imperi carolingi  VIQ WIK
Conquesta carolíngia d'Hispània VIQ ---
Feudalisme a Catalunya VIQ WIK
Gòtia VIQ WIK
Marca Hispànica VIQ WIK
Comtat VIQ WIK
Comte VIQ WIK
Comtes carolingis VIQ ---
Comtats catalans VIQ WIK
Comtat de Barcelona VIQ WIK
Casal de Barcelona VIQ WIK
Comtes de Barcelona (llistat) VIQ WIK
Llegenda de Guifré el Pilós VIQ ---
Llegenda de les quatre barres de sang VIQ WIK
Saqueig de Barcelona (985) VIQ ---
Pacte de vassallatge VIQ WIK
Tractat de Corbeil (1258) VIQ WIK
[+] personatges
Berà I VIQ WIK
Guifré el Pilós VIQ WIK
Borrell II VIQ WIK
Lotari I de França VIQ WIK
Hug I de França / Hug Capet VIQ WIK
Almansor VIQ WIK
 

Glossari  Inici


Una societat feudal
Usatges de Barcelona
Recopilació dels Usatges que formaven el dret consuetudinari barceloní. Juntament amb altres aportacions van acabar formant la base del dret català .
[+] conceptes
Feudalisme VIQ WIK
Feudalisme a Catalunya VIQ WIK
Usatges de Barcelona VIQ WIK
Economia feudal --- WIK
Mas VIQ WIK
Societat estamental VIQ WIK
Noblesa VIQ WIK
Comte VIQ WIK
Baró VIQ WIK
Clergat VIQ WIK
Pagesia VIQ WIK
Alou VIQ WIK
Aloer VIQ ---
Serf VIQ WIK
Pagès de remença VIQ WIK
Mals usos VIQ WIK
Ciutat medieval VIQ WIK
[+] personatges
Ramon Berenguer I VIQ WIK
Ramon Berenguer II VIQ WIK
Berenguer Ramon II VIQ WIK
Ramon Berenguer III VIQ WIK
Ramon Berenguer IV VIQ WIK

Glossari  Inici


Conquesta de la Catalunya Nova
Carta de poblament
O carta pobla. Privilegi en què el sobirà o un senyor atorgaven una sèrie de privilegis a grups poblacionals, a fi d'obtenir la repoblació de certes zones despoblades o poc habitades, però d'interès ecponòmic o estratègic durant la conquesta.
[+] conceptes
Reconquesta VIQ WIK
Catalunya Nova VIQ WIK
Carta de poblament VIQ WIK
Conquesta de Tortosa (1148) VIQ WIK
Conquesta de Siurana (1153) VIQ ---
Principat de Catalunya VIQ WIK
[+] personatges
Ramon Berenguer III VIQ WIK
Ramon Berenguer IV VIQ WIK

Glossari  Inici


L'expansió cap a Occitània
Batalla de Muret
Batalla important que va tenir lloc a Muret, al sud de Tolosa de Llenguadoc, l'any 1213, que va marcar el preludi de la dominació francesa sobre Occitània i la fi de l'expansió catalana i aragonesa en aquesta regió.
[+] conceptes
Occitània VIQ WIK
Història d'Occitània VIQ WIK
Comtat de Rasès VIQ WIK
Comtat de Carcassona VIQ WIK
Batalla de Muret (1213) VIQ WIK
Tractat de Corbeil (1258) VIQ WIK
Poesia trobadoresca VIQ WIK
Trobador VIQ WIK
Joglar VIQ WIK
[+] personatges
Ramon Berenguer I VIQ WIK
Ramon Berenguer II VIQ WIK
Pere I el Catòlic VIQ WIK
Simó de Montfort VIQ WIK

Glossari  Inici


La formació de la Corona d'Aragó
Corona d'Aragó
Conjunt de territoris sota la jurisdicció del rei d'Aragó des del 1162 fins al 1715.
[+] conceptes
Corona d'Aragó VIQ WIK
Unió dinàstica VIQ WIK
Unió personal VIQ WIK
Casal de Barcelona VIQ WIK
Casal d'Aragó VIQ WIK
Comte-rei VIQ ---
Confederació VIQ WIK
Pactisme VIQ WIK
Princeps namque VIQ WIK
[+] personatges
Ramon Berenguer IV VIQ WIK
Peronella d'Aragó VIQ WIK
Alfons I el Cast VIQ WIK

Glossari  Inici


L'art romànic a Catalunya
Art romànic
Art que es va desenvolupar per la major part d'Europa occidental, d'ençà el segle XI fins ben entrat el XIII.
[+] conceptes
Art romànic VIQ WIK
Arquitectura romànica VIQ WIK
Escultura romànica VIQ WIK
Pintura romànica --- WIK
Art romànic a Catalunya  VIQ WIK
Pintura romànica a Catalunya --- WIK
Imatgeria policromada a Catalunya  --- WIK
[+] artistes del romànic català
Arnau Cadell VIQ WIK
Mestre d'Avià VIQ ---
Mestre de Pedret VIQ WIK
Mestre de Taüll VIQ WIK
 

Glossari  Inici


 
 

INTRODUCCIÓ

Els orígens de Catalunya
El territori actual de Catalunya va ser ocupat pels musulmans a principis del segle VIII.
Al final del segle VIII els islàmics van ser expulsats pels reis francs d’una part del territori: és el que s’anomena Catalunya Vella.

En aquesta zona s’hi van formar diversos comtats, que al principi depenien del monarca carolingi, però que més endavant es van declarar independents.
Al segles XI i XII els comtes catalans van fer fora els musulmans de la resta del territori català: és la Catalunya Nova.
Paral·lelament, el territori català es va anar configurant a l’entorn del comtat de Barcelona.

amunt

1. LA CATALUNYA MUSULMANA

LA CONQUESTA MUSULMANA
L’exèrcit musulmà va conquerir Saragossa l’any 714, des d’on va iniciar la conquesta del territori que esdevindria més endavant Catalunya.

A la primeria del segle IX a la zona nord de Catalunya l’ajuda dels reis francs fou decisiva per expulsar-ne els àrabs.

Aquest territori va quedar sota el control d’uns comtes que depenien del monarca franc.
Com que el control islàmic en aquesta zona hi va ser molt breu i no va arribar mai a islamitzar-se, va ser anomenada Catalunya Vella.

Els territoris del sud i de l’oest de Catalunya van restar més de 300 anys sota control d’Al-Andalus. Es coneixen com a Catalunya Nova.

EL CALIFAT
A l’època del califat de Còrdova les poblacions de les valls de l’Ebre, del Segre i del Cinca i de la plana de Lleida es van islamitzar i van adoptar les formes de vida dels musulmans.

LES TAIFES
Amb la desaparició del califat l’any 1031, a l’actual territori català es van crear les taifes de Tortosa i de Lleida, que eren governades per la noblesa local.
Els comtes catalans van mantenir-hi relacions pacífiques a canvi de cobrar impostos.
Les ciutats van créixer i se’n van crear de noves. Destaquen Balaguer, Lleida i Tortosa.

salta imatges > apartat 2

Catalunya islàmica

Taifes i ràtzies musulmanes

Economia a la Catalunya islàmica

amunt

2. ELS PRIMERS COMTATS CATALANS

LA CATALUNYA CAROLÍNGIA
Per tal de protegir la frontera sud del seu regne davant els musulmans, els reis francs van crear una franja protectora al llarg dels Pirineus. És la Marca Hispànica.
El territori català que controlava Carlemany anava des dels Pirineus fins al Llobregat. El monarca el va dividir en comtats, governats per comtes.

EL PROCÉS D'INDEPENDÈNCIA
Al final del segle IX els comtes catalans van anar fent hereditari el seu càrrec. Guifré el Pelós, comte de Barcelona, Girona, Urgell i Cerdanya va deixar en herència els seus territoris als seus descendents.
Així es va iniciar la dinastia que des d’aleshores va governar el comtat de Barcelona.
El pas cap a la independència dels comtats catalans dels reis francs el va fer el comte Borrell II.
Borrell II va decidir no renovar el jurament de fidelitat al rei de França i se’n considerà independent (988), quan va demanar ajut al rei de França en el saqueig per Almansor de Barcelona.

UNA SOCIETAT DE PASTORS I PAGESOS
Les guerres d’aquells anys provocaren que les zones planes quedessin gairebé deshabitades.
Cap al segle X els comtes van voler repoblar els seus territoris i van concedir petites parcel·les de terra, els alous, als pagesos de les muntanyes.
Aquests pagesos eren lliures i formaven petites comunitats, les viles.
La riquesa dels comtats catalans durant aquests segles es va basar en l’agricultura i la ramaderia.
Es tractava d’una agricultura de subsistència i es practicava la rotació biennal.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

La Casa comtal de Barcelona

Els comtats catalans l'any 1000

 

amunt

3. UNA SOCIETAT FEUDAL

LA FEUDALITZACIÓ DE CATALUNYA
A la primera meitat del segle XI a Catalunya es va donar un procés de feudalització de la societat catalana semblant al que s’anava produint a la resta de l’Europa occidental.
El nobles van prescindir de l’autoritat del comte i van iniciar un procés d’apropiació de les fortaleses i de les terres que governaven.
Els governadors van convertir el càrrec en hereditari i es posaren el títol de barons.
Molts pagesos van esdevenir serfs.

L'HEGEMONIA DEL CASAL DE BARCELONA
Ramon Berenguer I va iniciar pactes amb els barons. Els nobles es van reconèixer vassalls seus i, a canvi, el comte va acceptar que el càrrec de baró esdevingués hereditari.
Aquest comte va establir a les seves terres el feudalisme, que es basava en el vassallatge i s’estructurava segons un codi, els Usatges, considerat un dels primers codis feudals europeus.
El comte de Barcelona va iniciar també negociacions amb els altres comtes catalans, que poc a poc es van anar declarant vassalls seus.
La casa comtal de Barcelona va esdevenir cap del sistema feudal català.

LA CAIGUDA DEL CALIFAT. LES PARIES
A partir del 1035 va començar a desaparèixer la inferioritat militar davant l’Estat musulmà, en tenir lloc la desmembració del califat de Còrdova.
En lloc del poderós califat, els comtes catalans tenien, a ponent, el regne de taifes de Lleida, i al sud, el de Tortosa.
Els comtes de Barcelona i d’Urgell van dirigir les relacions amb aquests petits estats islàmics.
Aquests comtes es van afanyar a exigir als reis islàmics el pagament de tributs (paries).

LES CONQUESTES CATALANES DEL SEGLE XI
Els comtes van aprofitar la feblesa militar dels andalusins per anar ocupant els territoris fronterers d’aquests regnes de taifes, i al segle XI els comtes catalans van passar a l’ofensiva.
La frontera es va anar movent lentament cap al sud a mesura que els comtes de Barcelona aconseguien conquerir poblacions importants: Tàrrega, Agramunt, Balaguer i Tarragona.

LA CONQUESTA DE LA VALL DE L'EBRE
Els reis d’Aragó i de Navarra també iniciaren l’expansió militar i, durant els segles XI i XII, van conquerir la vall de l’Ebre.
Alfons I el Bataller, rei d’Aragó i de Navarra, l’any 1118 va conquerir la taifa de Saragossa i totes les seves poblacions importants van quedar sota el seu domini.
L’any 1134 el regne d’Aragó i el de Navarra passaren per una crisi quan Alfons I va morir sense descendència.
Aleshores Navarra es va separar d’Aragó i els nobles aragonesos demanaren al germà del rei, Ramir, que acceptés de ser nomenat rei d’Aragó.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

L'avanç de la frontera occidental (980-1050)

L'expansió territorial dels comtats catalans

amunt

4. LA FORMACIÓ DE LA CORONA D'ARAGÓ

LA UNIÓ MATRIMONIAL
El nou rei d’Aragó, Ramir II, es va casar l’any 1136 i va tenir una filla: Peronella.
El 1137 el rei aragonès va concertar el matrimoni de la seva filla amb el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV.

LA CONQUESTA DE LA CATALUNYA NOVA
Al llarg del segle XII es va completar la conquesta de la Catalunya Nova, que havia avançat molt lentament els dos segles anteriors.
Ramon Berenguer IV va conquerir la taifa de Lleida i la de Tortosa.
L’any 1148 conquerí les ciutats de Tortosa i Lleida.
L’any 1153 va capitular Siurana, la darrera plaça forta musulmana en territori català.
Amb aquestes conquestes s’havien assolit les fronteres de la Catalunya actual.

LA DINASTIA CATALANOARAGONESA
Alfons II d’Aragó va ser la primera persona que fou alhora comte de Barcelona i rei d’Aragó.
Aquest rei va acabar la reconquesta de les terres d’Aragó i va fundar la ciutat de Terol. A Catalunya se l’anomena Alfons I el Cast.
A partir d’Alfons I el Cast els territoris d’Aragó i de Catalunya i els que la Corona d’Aragó va conquerir posteriorment van estar regits pel mateix monarca.
Així es va iniciar la dinastia catalanoaragonesa, que va governar la Corona d’Aragó fins a principis del segle XV.

EL REPOBLAMENT
El repoblament és l’establiment de població a les terres que s’havien mantingut deshabitades durant l’ocupació musulmana o que havien estat conquerides posteriorment.
El repoblament de la Catalunya Nova es va fer durant el segle XIII. Les terres van ser atorgades en bona part als ordes militars i als nobles que havien participat en la conquesta.
Per atreure pobladors cap a aquests territoris els comtes van atorgar cartes de poblament a les ciutats, com Lleida i Tortosa.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

Catalunya al segle XII

Unió de Catalunya i Aragó al segle XII

amunt

5. L'EXPANSIÓ ECONÒMICA I POLÍTICA

EL CREIXEMENT ECONÒMIC I URBÀ
A partir del segle XI es va produir una millora de les condicions de vida de la població.
La producció agrícola va augmentar com a resultat dels progressos tècnics i de l’ampliació de les terres de conreu.
A les terres pirinenques hi va proliferar la creació de ferreries.
La millora agrícola va afavorir els inicis d’un comerç interior i la creació de mercats rurals i de fires.
Les ciutats es van anar consolidant com a centres d’intercanvi i van atreure artesans. Això afavorí l’augment de la població i el renaixement de la vida urbana.

L'EXPANSIÓ OCCITANA
L’impuls econòmic del segle XI es va manifestar en l’expansió política cap a Occitània, que es va iniciar l’any 1069 amb la compra dels comtats de Rasès i Carcassona.
El domini de les terres occitanes es va ampliar els anys següents amb l’adquisició de drets sobre altres territoris occitans.
La incorporació de les terres occitanes al comtat de Barcelona va comportar influències culturals importants, com l’arribada a la cort comtal de la poesia trobadoresca.

L'ENFRONTAMENT AMB EL REI DE FRANÇA
A principis del segle XIII el rei de França va voler recuperar el domini sobre els territoris d’Occitània i va patrocinar una expedició militar contra els comtes occitans.
Pere I, rei de la Corona d’Aragó, va anar a lluitar al costat dels nobles d’Occitània, que eren vassalls seus.
Els occitans van ser derrotats pels francesos a la batalla de Muret (1213), on el rei Pere va morir.
Jaume I, fill i successor de Pere I, va renunciar pel Tractat de Corbeil (1258) a tots els seus drets a Occitània davant el rei Lluís IX de França.
Així, la Corona d’Aragó només va mantenir a l’altra banda dels Pirineus el Rosselló, Montpeller i el Carladès.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

 

La Corona d'Aragó i Occitània al segle XII

amunt

6. L'ART ROMÀNIC A CATALUNYA

L'ARQUITECTURA
En arquitectura l’art romànic català adopta la presència de torres de grans proporcions i l’ús de la planta basilical.
També introdueix una decoració externa de petits arcs cecs.
L’art romànic s’estengué a Catalunya en el pla feudal i en el rural.
La noblesa i el clero van promoure la construcció de castells, esglésies i grans monestirs.
També es van construir nombroses esglésies rurals de petites dimensions que mostren la religiositat de la societat pagesa de l’època.

L'ESCULTURA
L’escultura romànica estigué supeditada a l’arquitectura, perquè n’era un complement decoratiu, però també adquirí una funció didàctica.
Destaquen la decoració de portalades i de capitells dels claustres, com el de Sant Cugat del Vallès.
També fou popular l’escultura exempta de fusta policromada, que se centra en tres temes bàsics: majestats, marededéus i el davallament de Crist de la creu.

LA PINTURA
Catalunya té una de les mostres més riques i abundants de pintura romànica peninsular, mural i de fusta.
La decoració pictòrica de les esglésies es feia a l’absis i als murs: hi representaven el Pantocràtor i escenes de la vida de Jesús i de la Mare de Déu.
De la pintura sobre taula destaquen els frontals d’altar.

apartat 5 < salta imatges

Arquitectura romànica

Escultura romànica

Pintura romànica

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà