a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

   

      

Història contemporània
DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN (1945-1991)
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
La Descolonització
El context internacional
Causes de la descolonització
La independència de l'Índia
La independència d'Indonèsia
La independència d'Indoxina
La República Popular de la Xina
La descolonització al món àrab
L'Estat d'Israel
Les guerres araboisraelianes
El problema palestí
La independència del Magrib
La descolonització de l'Àfrica subsahariana
La descolonització de l'Àfrica austral
La Conferència de Bandung
El Tercer Món
El neocolonialisme

La Descolonització

Descolonització
Procés que tendeix a la independència o a l’autodeterminació política dels països colonitzats.
[+] conceptes
Descolonització VIQ WIK
Independència VIQ WIK

Glossari  Inici


El context internacional

Guerra Freda
Expressió emprada per a caracteritzar la tensió que, en el període comprès entre el 1947 i el 1991, oposà d’una banda els EUA i el bloc occidental i de l’altra l’URSS i el bloc comunista.
[+] conceptes
Primera Guerra Mundial VIQ WIK
Revolució Russa VIQ WIK
Període d'entreguerres VIQ WIK
Segona Guerra Mundial VIQ WIK
Guerra Freda VIQ WIK
Política de blocs --- WIK
Món bipolar --- WIK
Superpotència VIQ WIK
Zona d'influència VIQ WIK

Glossari  Inici


Causes de la descolonització

Autodeterminació
Acció d’una col·lectivitat humana, dins un marc territorial, de decidir lliurement el seu destí polític, especialment de constituir-se en entitat estatal autònoma o independent.
[+] conceptes
Antiimperialisme VIQ WIK
ONU VIQ WIK
Dret a l'autodeterminació VIQ WIK
Independentisme VIQ WIK
Nacionalisme VIQ WIK
Moviment d'alliberament nacional VIQ WIK
Catorze Punts de Wilson VIQ WIK

Glossari  Inici


La independència de l'Índia

Independència
Situació d’una col·lectivitat, d’un poble, d’un país, etc, no sotmesos a l’autoritat d’altres.
[+] conceptes
Índia britànica VIQ WIK
Imperi britànic VIQ WIK
Partit del Congrés VIQ WIK
Lliga Musulmana VIQ WIK
Moviment d'independència de l'Índia VIQ WIK
Pacifisme VIQ WIK
Resistència no-violenta VIQ WIK
No-violència VIQ WIK
Desobediència civil VIQ WIK
Marxa de la sal VIQ WIK
Partició de l'Índia VIQ WIK
Unió de l'Índia VIQ WIK
Domini del Pakistan VIQ WIK
Guerres indopakistaneses --- WIK
Guerra indopakistanesa de 1947 VIQ WIK
Guerra indopakistanesa de 1965 --- WIK
Guerra indopakistanesa de 1971 --- WIK
Hinduisme VIQ WIK
Islamisme VIQ WIK

[+] personatges

Mohandas Gandhi VIQ WIK
Jawaharlal Nehru VIQ WIK
Mohammed Ali Jinnah VIQ WIK
Clement Attlee VIQ WIK
Lord Mountbatten VIQ WIK

Glossari  Inici


La independència d'Indonèsia

Indonèsia
Estat de l’Àsia sud-oriental Situat entre l’oceà Índic, el Pacífic i la mar de la Xina meridional.
[+] conceptes
Indonèsia holandesa VIQ WIK
Revolució Nacional Indonèsia VIQ WIK
Partit Comunista d'Indonèsia --- WIK

[+] personatge

Sukarno VIQ WIK

Glossari  Inici


La independència d'Indoxina

Indoxina
Península d’Àsia, la més oriental de les tres penínsules meridionals del continent.
[+] conceptes
Indoxina francesa VIQ WIK
Imperi francès VIQ WIK
Lliga per a la Independència del Vietnam (Viet-minh) VIQ WIK
Guerra d'Indoxina VIQ WIK
Batalla de Dien Bien Phu VIQ WIK
Conferència de Ginebra --- WIK
Guerra del Vietnam VIQ WIK
Front Nacional d'Alliberament del Vietnam (Viet-cong) VIQ WIK

[+] personatges

Ho Chi Minh VIQ WIK
Vo Nguyen Giap VIQ WIK
Philippe Leclerc VIQ WIK

Glossari  Inici


La República Popular de la Xina

Revolució Cultural
Campanya de rectificació (zhengfeng) iniciada per Mao Zedong, amb l’ajut de Lin Biao, que durà del 1965 al 1976, per tal de provocar ‘‘un gran salt endavant en la perspectiva mental de les masses’’ i apropar-les més a l’ideal comunista.
[+] conceptes
Revolució Xinesa del 1911 VIQ WIK
República de la Xina VIQ WIK
Guomindang (Partit Nacionalista Xinès) VIQ WIK
Partit Comunista Xinès VIQ WIK
Senyors de la guerra VIQ WIK
Guerra Civil xinesa VIQ WIK
Llarga Marxa VIQ WIK
Revolució Cultural VIQ WIK
Gran Salt Endavant VIQ WIK
Ruptura sinosoviètica VIQ WIK
Maoisme VIQ WIK

[+] personatges

Sun Yat-sen VIQ WIK
Chiang Kai-shek VIQ WIK
Mao Zedong VIQ WIK
Lin Biao VIQ WIK
Deng Xiaoping VIQ WIK

Glossari  Inici


La descolonització al món àrab

Panarabisme
Moviment polític sorgit a la fi del segle XIX entre els països àrabs i que propugnava la solidaritat i la cooperació entre ells, enfront, primer, de la dominació turca, i de la colonial, després.
[+] conceptes
Món àrab VIQ WIK
Panarabisme VIQ WIK
Panislamisme VIQ WIK
Lliga Àrab VIQ WIK
Revolució egípcia del 1919 VIQ WIK
Crisi de Suez VIQ WIK
Revolució iraniana del 1979 VIQ WIK
Xa VIQ WIK
Aiatol.là VIQ WIK

[+] personatges

Gamal Abdel Nasser VIQ WIK
Mohammad Reza Pahlavi VIQ WIK
Ruhol.lah Khomeini VIQ WIK
Mohammed Mosaddeq VIQ WIK

Glossari  Inici


L'Estat d'Israel

Sionisme
Moviment creat a la segona meitat del s. XIX per rabins i pensadors jueus de l’Europa oriental, encaminat a reconstruir a Palestina una pàtria jueva que acollís els jueus de tot el món que ho volguessin.
[+] conceptes
Orient Mitjà VIQ WIK
Sionisme VIQ WIK
Declaració de Balfour de 1917 VIQ WIK
Mandat britànic de Palestina VIQ WIK
Haganah (milícia jueva) VIQ WIK
Partició de Palestina VIQ WIK
Independència d'Israel VIQ WIK
Estat d'Israel VIQ WIK
Judaisme VIQ WIK

[+] personatge

David Ben-Gurion VIQ WIK

Glossari  Inici


Les guerres araboisraelianes

Guerres araboisraelianes
Conflictes bèl·lics produïts per la creació de l’estat d’Israel i la no acceptació d’aquest per part dels països àrabs.
[+] conceptes
Conflicte araboisraelià VIQ WIK
Guerra araboisraeliana de 1948 VIQ WIK
Guerra del Sinaí o Crisi de Suez (1956) VIQ WIK
Guerra dels Sis Dies (1967) VIQ WIK
Guerra del Yom Kippur (1973) VIQ WIK
Yom Kippur VIQ WIK
Crisi del petroli del 1973 VIQ WIK
Acords de Camp David VIQ WIK

[+] personatges

Moshe Dayan VIQ WIK
Yitshaq Rabbín VIQ WIK
Golda Meir VIQ WIK
Menahem Begin VIQ WIK
Anwar el-Sadat VIQ WIK
Gamal Abdel Nasser VIQ WIK
Jimmy Carter VIQ WIK

Glossari  Inici


El problema palestí

Intifada
Mot que vol dir ‘alçament’, ‘insurrecció’, i que es difongué en els mitjans de comunicació internacionals arran de la revolta palestina que esclatà el 1987 a Gaza i Cisjordània contra l’ocupació israeliana.
[+] conceptes
Organització per a l'Alliberament de Palestina (OAP) VIQ WIK
Fatah VIQ WIK
Conferència de Madrid --- WIK
Acords d'Oslo VIQ WIK
Autoritat Nacional Palestina VIQ WIK
Independència de Palestina --- WIK
Territoris Palestins VIQ WIK
Estat de Palestina --- WIK
Intifada VIQ WIK
Primera Intifada VIQ WIK
Segona Intifada VIQ WIK
Fonamentalisme islàmic VIQ WIK
Terrorisme islàmic --- WIK
Gihad Islàmic Palestí VIQ WIK
Hamàs VIQ WIK

[+] personatges

Yasser Arafat VIQ WIK
Bill Clinton VIQ WIK

Glossari  Inici


La independència del Magrib

Magrib
Regió natural del NW d’Àfrica, que s’estén pel Marroc, Algèria i Tunísia, entre la Mediterrània i el Sàhara, de característiques mediterrànies.
[+] conceptes
Descolonització d'Àfrica --- WIK
Magrib VIQ WIK
Istiqlal (Marroc) VIQ WIK
Front Polisario VIQ WIK
Neo Destur (Tunísia) --- WIK
Front d'Alliberament Nacional (FLN) (Algèria) VIQ WIK
Guerra d'Algèria VIQ WIK
Pied-noir VIQ WIK

[+] personatges

Mohamed V del Marroc VIQ WIK
Habib Burguiba VIQ WIK
Ahmed Ben Bella VIQ WIK
Charles de Gaulle VIQ WIK

Glossari  Inici


La descolonització de l'Àfrica subsahariana

Mau-Mau
Societat secreta politicoreligiosa creada el 1948 a Kenya en el si de les tribus kikuiu, embu i meru.
[+] conceptes
Àfrica negra VIQ WIK
Mau-Mau VIQ WIK

[+] personatges

Jomo Kenyatta VIQ WIK
Kwame Nkrumah VIQ WIK
Ahmed Sékou Touré --- WIK
Patrice Lumumba VIQ WIK
Moïse Tshombé VIQ WIK
Mobutu Sese Seko VIQ WIK
Léopold Sédar Senghor VIQ WIK

Glossari  Inici


La descolonització de l'Àfrica austral

Apartheid
Sistema de segregació de les poblacions no blanques instituït oficialment a la República de Sud-àfrica.
[+] conceptes
Àfrica austral VIQ WIK
Congrés Nacional Africà VIQ WIK
Apartheid VIQ WIK
Moviment Popular per a l'Alliberament d'Angola VIQ WIK

[+] personatges

Nelson Mandela VIQ WIK
António Agostinho Neto VIQ WIK

Glossari  Inici


La Conferència de Bandung

Moviment de Països No Alineats
Organització internacional formada per estats no integrats en cap dels dos blocs politicomilitars sorgits després de la Segona Guerra Mundial.
[+] conceptes
Conferència de Bandung VIQ WIK
Moviment de Països No Alineats VIQ WIK

[+] personatges

Jawaharlal Nehru VIQ WIK
Kusno S. Sukarno VIQ WIK
Gamal Abdel Nasser VIQ WIK
Josip Broz (Tito) VIQ WIK

Glossari  Inici


El Tercer Món

Tercer Món
Terme emprat en referència amb el conjunt de països sotmesos a condicions de subdesenvolupament.
Subdesenvolupament
Estadi econòmic, generalment referit a un país o a una àrea més gran, caracteritzat per un endarreriment de les forces productives i de les relacions socials respecte als països industrialitzats amb economia expansiva.
[+] conceptes
Tercer Món VIQ WIK
Tercermundisme --- WIK
Subdesenvolupament VIQ WIK
Pobresa VIQ WIK
Índex de desenvolupament humà (IDH) VIQ WIK
Primer món VIQ WIK
Segon món VIQ WIK
Quart món VIQ WIK

Glossari  Inici


El neocolonialisme

Neocolonialisme
Pràctica imperialista dels països industrialitzats sobre les antigues colònies i els països subdesenvolupats en general.
[+] conceptes
Neocolonialisme VIQ WIK
Intercanvi desigual VIQ ---
Dependència --- WIK
Deute exterior VIQ WIK

Glossari  Inici


 

INTRODUCCIÓ

Descolonització i Tercer Món (1945-1991)
La
fi dels imperis colonials, després de la Segona Guerra Mundial, constitueix un dels grans esdeveniments del segle XX.
La
descolonització va afectar primer sobretot el continent asiàtic i la zona del Pròxim Orient.
A l’Àfrica, la descolonització va ser una mica més tardana i al sud del continent s’hi va mantenir el domini colonial fins als anys vuitanta.
•Alguns països van assolir la independència per mitjà d’acords amb les metròpolis, però d’altres van haver de passar per processos molt dificultosos i guerres d’alliberament sagnants.
El 1955, els nous estats es van reunir a la
Conferència de Bandung amb la finalitat de proclamar els seus drets i de fer públiques les seves reivindicacions. Aquesta trobada es va convertir en un esdeveniment històruc, perquè va representar l’entrada de l’anomenat Tercer Món a l’escena política internacional.
Els nous estats, però, van mantenir una dependència econòmica respecte de les antigues metròpolis (
neocolonialisme) i avui dia encara arrosseguen els problemes del subdesenvolupament.

 


Eix cronològic 1945-1991

amunt

1. LA FI DELS IMPERIS COLONIALS
1.1. Les causes de la descolonització
Entre les causes del procés descolonitzador es poden destacar:
El desig d’independència de la majoria de la població de les colònies.
La puixança dels moviments nacionalistes.
La disminució del prestigi de les potències colonials.
L’expansió d’una opinió internacional contrària a la colonització.
El suport a la descolonització de les dues grans potències (els EUA i l'URSS).


La Descolonització 

amunt

1.2. El procés descolonitzador
El procés va passar per diverses etapes segons les zones:
La primera etapa es va iniciar a Àsia després de la fi de la Segona Guerra Mundial, quan els moviments nacionalistes es van oposar al retorn a la situació anterior. Afecta al Pròxim Orient i Àsia, entre 1945 i 1955. Va destacar l'Índia.
La segona etapa va afectar el nord d’Àfrica i es va iniciar el 1951, quan la colònia italiana de Líbia va accedir a la sobirania. Abasta la dècada de 1950.
La tercera fase va afectar l’Àfrica subsahariana i es va estendre   entre 1955 i 1965, quan la majoria de les colònies britàniques, franceses i belgues es proclamaren independents.
La quarta i última fase va afectar el sud d'Àfrica i va ser tardana, a partir de 1975.
Mapes i imatges de la descolonització

La descolonització a l'Àsia

La divisió de l'Índia britànica

La guerra d'Indoxina
La Xina comunista

La descolonització a l'Àfrica

La guerra d'Algèria

amunt

1.3. El conflicte de l'Orient Mitjà
Palestina era un protectorat britànic habitat per musulmans, però amb un contingent de jueus important.
El 1947, una resolució de l’ONU va proposar la partició en dos estats, un de jueu i un altre palestí i el 1948 es va proclamar l’Estat d’Israel.
Els palestins i els seus veïns musulmans no van reconèixer el nou Estat israelià i van formar la Lliga Àrab i van desencadenar la primera guerra araboisraeliana.
Es van desencadenar dues guerres més i el 1964 es va crear l’OAP (Organització per a l’Alliberament de Palestina), dirigida per Iàssir Arafat, per defensar els interessos palestins.
El 1993 es va acordar la creació a Israel d’un territori autònom sota autoritat palestina.
Les guerres araboisraelianes

 

amunt

2. DESCOLONITZACIO I TERCER MÓN
2.1. El sorgiment del Tercer Món
La majoria dels nous estats sorgits de la descolonització se sentien marginats de la política internacional.
Els nous països independents van manifestar la seva voluntat de quedar al marge del control de les dues superpotències i de decidir el seu propi destí i afrontar el problema de la pobresa. 
Amb aquest objectiu, el 1955 es va reunir la Conferència de Bandung, que va acollir els representants de 29 països africans i asiàtics recentment descolonitzats.
A Bandung es va acordar:
la condemna del colonialisme,
la sobirania i igualtat de les nacions,
el rebuig de la ingerència en els assumptes interns dels estats, i
– la necessitat de crear ajudes econòmiques i culturals per a Àsia i Àfrica.
També es va elaborar una tesi neutralista, de no alineació internacional, que el 1961, a la conferència de Belgrad, va dur a la creació del Moviment de Països No Alineats.

 
La Conferència de Bandung

amunt

2.2. El neocolonialisme, una herència colonial
Malgrat això, a la majoria dels nous Estats es van mantenir els interessos econòmics de les antigues metròpolis.
El neocolonialisme era una nova forma de domini que comportava una dependència econòmica i cultural de l’antiga metròpoli per part dels països descolonitzats.
L’estructura econòmica dels nous països era dèbil. Havien d’exportar matèries primeres i importar productes industrials.
Aquesta dependència comercial és l’intercanvi desigual.
En conseqüència, aquests països pateixen una forta dependència financera i tecnològica de l’exterior.

 


Les desigualtats econòmiques al món


Els tres mons

amunt

2.3. Disputes ètniques i territorials
El traçat de les fronteres dels països que s’independitzaven responia a interessos colonials i, freqüentment, aquests països agrupaven tribus i ètnies diverses.
A més, alguns dels nous dirigents van instaurar governs dictatorials i corruptes, sostinguts per l’exèrcit, que satisfeien els interessos de les velles metròpolis.
En alguns països van sorgir moviments revolucionaris per fer-se amb el poder, i a molts d’ells s’hi va desencadenar una guerra civil.

 

amunt

Esquema del tema

DESCOLONITZACIÓ I TERCER MÓN (1945-1991)

CAUSES DE LA DESCOLONITZACIÓ

• Feblesa de les metròpolis després de la Segona Guerra Mundial

- Fi del mite de la metròpoli invencible
- Crisi econòmica
- Guerrilles a països ocupats per l’Eix
- Opinió pública contrària a la colonització

• Context internacional favorable

- L’URSS i els EUA, contraris al colonialisme
- L’ONU, favorable a la independència

• Puixança dels nacionalismes a les colònies

- Partits comunistes
- Fronts nacionals
- Nacionalismes religiosos i ètnics

PROCESSOS D’INDEPENDÈNCIA
A ÀSIA

Índia (1948)

• Lideratge de Gandhi: Partit del Congrés
• Oposició a l’Imperi Britànic: desobediència civil
• Independència i partició del país: Unió Índia i Pakistan

Indonèsia (1949)

• Lideratge de Sukarno
• Lluita contra els holandesos
• Independència d’Indonèsia

Indoxina

• Vietnam: lideratge de Ho Chi Minh
• Guerra contra França (1946-1954)
• La República Democràtica del Vietnam (comunista), en guerra amb el Vietnam del Sud (prooccidental)
• Independència de Laos i Cambodja (1954)

Xina
(va seguir un procés diferent)

• 1911: la República de la Xina posa fi a l’Imperi
• Enfrontaments entre el Guomindang (forces burgeses) i el Partit Comunista Xinès
• 1949: neix la República Popular de la Xina
• Fins al 1957, aliats de l’URSS
• A partir del 1960, via pròpia (Revolució Cultural)
• 1976: mor Mao

EL MÓN ÀRAB

Pròxim Orient

• 1948: creació de l’Estat d’Israel

• Inici de les guerres araboisraelianes

• Crisi al món àrab. Nasser i el panarabisme

• Conflicte palestí

- Expulsió i èxode de palestins
- Creació de l’OAP (Yasser Arafat)
- Negociacions fracassades. Intifada i creació de l’Autoritat Palestina
- Conflicte no resolt

Magrib

• Tunísia i el Marroc: partits nacionalistes i independències pactades
• Algèria: llarga guerra d’alliberament (FLN)

L’ÀFRICA NEGRA

Àfrica britànica

• Independències pactades amb l’excepció de Kenya (Mau-Mau)

Àfrica francesa

• Independències pactades

Congo Belga

• Enfrontaments greus

Àfrica Austral

• Descolonització tardana (1980-1990)
• Sud-àfrica: apartheid. Lideratge: Mandela. Independència (1993)
• Colònies portugueses. Independència (1974)

BANDUNG I EL
TERCER MÓN

• 1955: Conferència de Bandung entre els països descolonitzats i no alineats
• Neocolonialisme a l’anomenat Tercer Món

         

amunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]

Presentacions
El món entre 1945 i 1973 [ppt]
Descolonització i subdesenvolupament - 1 (51 diapositives)
Descolonització i subdesenvolupament - 2 (67 diapositives)
Descolonització i Tercer Món - 1 (28 diapositives)
Descolonització i Tercer Món - 2 (102 dispositives)

Webs
Socials en xarxa: Descolonització i Tercer Món [cat]
Buxaweb: Descolonització i Tercer Món [cat]
La descolonització, a la Viquipèdia [cat]
La descolonització, a la Wikipedia [cast]

Audiovisuals
La descolonització a l'Àfrica i a l'Àsia [9:01] [cast]
 Gandhi [9:54] [cast]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
La descolonització al món - 1
La descolonització al món - 2
La descolonització al món - 3
La descolonització d'Àsia - 1
La descolonització d'Àsia - 2
La descolonització d'Àfrica - 1
La descolonització d'Àfrica - 2
La divisió de l'Índia britànica - 1
La divisió de l'Índia britànica - 2
Les guerres araboisraelianes - 1
Les guerres araboisraelianes - 2
Les guerres araboisraelianes - 3
La Conferència de Bandung- 1
La Conferència de Bandung - 2
Els tres mons - 1
Els tres mons - 2
El subdesenvolupament - 1
El subdesenvolupament - 2
El subdesenvolupament - 3

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà