a


aula de
socials

geografia

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS DE GEOGRAFIA FÍSICA I HUMANA

   

      

Geografia
INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA
PER SABER-NE MÉS...
Glossari

Geografia
Ciència que mira d'analitzar i d'explicar la localització i la distribució en l'espai dels diferents elements de la superfície terrestre i de preveure l'acció que cal dur a terme.

[+] tipus de geografia
Geografia VIQ WIK
Geografia general --- WIK
Geografia física VIQ WIK
Geografia humana VIQ WIK
Geografia regional VIQ WIK
[+] geografia física
Geomorfologia VIQ WIK
Hidrografia VIQ WIK
Climatologia VIQ WIK
[+] geografia humana
Geografia de la població VIQ WIK
Geografia rural VIQ WIK
Geografia urbana VIQ WIK
Geografia econòmica VIQ WIK
Geografia política VIQ WIK
Geografia social VIQ WIK
Geografia cultural VIQ WIK
Geografia històrica VIQ WIK
[+] sectors econòmics
Sector econòmic --- WIK
Sector primari VIQ WIK
Sector secundari VIQ WIK
Sector terciari VIQ WIK
Sector públic VIQ WIK
Sector privat VIQ WIK
[+] paisatges
Paisatge  VIQ WIK
Espai geogràfic VIQ WIK
Paisatge natural VIQ WIK
Paisatge rural VIQ WIK
Paisatge urbà VIQ WIK

Glossari  Inici


Fonts


GEC : Gran Enciclopèdia Catalana

VIQ : Viquipèdia en català
WIK : Wikipedia en castellà


Editorial Vicens Vives


Google Imatges


Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

Google

YouTube 
 

SlideShare

1. TIPUS DE GEOGRAFIA

 

 

GEOGRAFIA
Ciència que descriu i explica l'aspecte actual, natural i humà, de la superfície de la Terra.

 

 
Estudia els paisatges terrestres
 


Dues branques

  GEOGRAFIA
FÍSICA

Estudia els components del medi natural (relleu, aigües, clima, etc.)

GEOGRAFIA
HUMANA

Estudia els components del medi humà (població, economia, territori, etc.)

Estudia els
paisatges naturals

Estudia els
paisatges humans

amunt

2. ELS SECTORS ECONÒMICS

 

GEOGRAFIA ECONÒMICA
- Branca de la geografia humana que estudia les activitats econòmiques,la seva localització en l'espai i la seva problemàtica.
- Estudia el procés de producció de béns i serveis destinats a satisfer les necessitats humanes.
- Es divideix en tres sectors econòmics (o productius):
primari, secundari i terciari

SECTOR
PRIMARI
SECTOR
SECUNDARI
SECTOR
TERCIARI
Activitats relacionades amb l'obtenció i producció d'aliments Activitats relacionades amb l'obtenció de productes a través d'un procés de transformació Activitats relacionades amb la prestació de serveis a la població.
No produeixen béns materials
Agricultura
Ramaderia
Pesca
Explotació forestal
Mineria
Producció d'energia
Indústria
Construcció
Comerç
Transport
Altres serveis

amunt

3. PAISATGES NATURALS I HUMANS

 

1

2

3
4
5
6

Clica damunt les fotos per ampliar-les

amunt

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà