a


aula de
socials

hia de l'art

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DE L'ART CONTEMPORANI

   

      

Història de l'Art
INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE L'ART
PER SABER-NE MÉS...
Glossari

Art
El conjunt de les arts plàstiques.

[+] l'art
Art VIQ WIK
Obra d'art VIQ WIK
Història de l'Art VIQ WIK
Moviment artístic VIQ WIK
Art contemporani VIQ WIK
Art figuratiu VIQ WIK
Art abstracte VIQ WIK
[+] les arts plàstiques
Belles Arts VIQ WIK
Arts plàstiques VIQ WIK
Arquitectura VIQ WIK
Escultura VIQ WIK
Pintura VIQ WIK
Dibuix VIQ WIK
Gravat VIQ WIK
Ceràmica VIQ WIK
Orfebreria VIQ WIK
Artesania VIQ WIK
Pintura mural VIQ WIK
[+] l'arquitectura
Història de l'arquitectura VIQ WIK
Element arquitectònic VIQ WIK
[+] l'escultura
Història de l'escultura VIQ WIK
Estàtua VIQ WIK
Relleu VIQ WIK
[+] la pintura
Història de la pintura VIQ WIK
Tècnica pictòrica VIQ WIK

Glossari  Inici


Fonts


GEC : Gran Enciclopèdia Catalana

VIQ : Viquipèdia en català
WIK : Wikipedia en castellà


Editorial Vicens Vives


Google Imatges


Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

Google

YouTube 
 

SlideShare

LES ARTS PLÀSTIQUES
I. L’ARQUITECTURA
1. Definició d’Arquitectura  
Art de projectar i construir edificis, estructures o espais.

2.
Els sistemes constructius
2.1. Arquitravat
2
.2. Voltat
2
.3. Nous materials (estructura interna)
3. La representació de l’edifici
3.1. Planta o pla (horitzontal; longitudinal / centralitzada)
3
.2. Alçat (vertical)
3
.3. Secció (transversal)  

4. Elements materials i tècnics
4.1. Elements materials
      4
.1.1.  Constructius
      4
.1.2.  Ornamentals
4
.2. Elements sostenidors (suports)
      4
.2.1.  El mur (irregular / regular)
      4
.2.2.  La columna
      4
.2.3.  El pilar
      4
.2.4.  La pilastra
      4
.2.5.  Altres: mènsula, petxina…
4
.3. Elements sostinguts (coberta)
      4
.3.1.  La llinda o arquitrau
      4
.3.2.  L’arc (de mig punt, apuntat, de ferradura, peraltat)
      4
.3.3.  La coberta
         - Arquitravada o plana
         - De volta o corbada (volta -de   canó, d’aresta, de creueria- i cúpula)
5. Les tipologies arquitectòniques
5.1. Arquitectura civil
      5
.1.1.  Domèstica
      5
.1.2.  Lúdica
      5
.1.3.  Institucional
      5
.1.4.  Commemorativa
      5
.1.5.  Comercial
      5
.1.6.  D’infraestructures
5
.2. Arquitectura religiosa (temples, santuaris, tombes, mausoleus…)  

amunt

II. L'ESCULTURA

1. Definició d’Escultura
Art d'esculpir obres tridimensionals, exemptes o en relleu.
2.
Formes de representació
2.1. Exempta o de ple volum (unifacialitat / multifacialitat)
2.2. Relleu (alt / mig / baix)
3.
Les tècniques escultòriques
3.1. Modelatge
3.2. Tallat
3.3. Buidatge o fosa
3.4. Forjat
3.5. Assemblatge
3.6. Encofrat
4.
Les tipologies escultòriques
4.1. Escultura figurativa (naturalista / esquemàtica)
4.2. Escultura abstracta

amunt

III. LA PINTURA
1. Definició de Pintura
Art de pintar, d'expressar-se sobre una superfície a través de formes i colors.
2.
La profunditat
2.1. El clarobscur
2.2. La perspectiva (lineal / aèria)
3.
La matèria pictòrica
3.1. El pigment
3.2. L’aglutinant
4.
Les tècniques pictòriques
4.1. Fresc
4.2. Tremp
4.3. Oli
4.4. Aquarel.la
4.5. Mosaic  

amunt

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà