a


aula de
socials

història

eso

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA FINS AL SEGLE XVII

    

      

Història
ELS DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS:
L'IMPERI AMERICÀ
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
L'Era dels Descobriments
Les grans rutes marítimes
Els viatges de Colom
Els pobles precolombins
L'Imperi espanyol a Amèrica
L'organització de l'imperi
L'explotació econòmica
La societat colonial

L'Era dels Descobriments

 

Era dels Descobriments
O Era de l'exploració. Període entre els segles XV i XVII, durant el qual els vaixells europeus, principalment espanyols i portuguesos, van recórrer el món a la recerca de noves rutes i socis comercials per alimentar el naixent capitalisme d'Europa.
Expansionisme
Política d'un estat que aspira i actua a eixamplar el territori, la influència política i la dominació econòmica en detriment d'altres estats i pobles.
[+] conceptes
Era dels Descobriments VIQ WIK
Expansionisme VIQ WIK
Colonialisme VIQ WIK
Exploració geogràfica VIQ WIK
Descobriment VIQ WIK

Glossari  Inici


Les grans rutes marítimes

 

Ruta de l'Índia
La ruta d'Europa a l'oceà Índic a través del cap de Bona Esperança va ser explorada per primera vegada pel navegant portuguès Vasco da Gama el 1498 (ruta marítima del Cap), donant lloc a noves rutes marítimes per al comerç.
[+] conceptes
Ruta marítima VIQ WIK
Índies VIQ WIK
Descobriments portuguesos VIQ WIK
Descobriments espanyols --- WIK
Ruta marítima a l'Índia VIQ WIK
Descobriment d'Amèrica VIQ WIK
Circumnavegació VIQ WIK
Primera volta al món VIQ WIK
[+] personatges
Vasco da Gama VIQ WIK
Bartolomeu Dias VIQ WIK
Cristòfor Colom VIQ WIK
Fernão de Magalhãnes VIQ WIK
Juan Sebastián Elcano VIQ WIK
 
 

Glossari  IniciEls viatges de Colom
Descobriment d'Amèrica
Terme utilitzat per a referir-se a la primera arribada documentada d'europeus a Amèrica amb grans conseqüències històriques. Concretament s'aplica a l'arribada d'espanyols comandats per Cristòfor Colom  a una illa del mar Carib l'octubre de 1492.
[+] conceptes
Descobriment d'Amèrica VIQ WIK
Capitulacions de Santa Fe VIQ WIK
Primer viatge de Colom  VIQ WIK
Segon viatge de Colom  VIQ WIK
Tercer viatge de Colom  VIQ WIK
Quart viatge de Colom  VIQ WIK
Guanahani VIQ WIK
Índies Occidentals VIQ WIK
Tractat de Tordesillas VIQ WIK
[+] personatges
Cristòfor Colom VIQ WIK
Germans Pinzón VIQ WIK
Juan de la Cosa VIQ WIK
Rodrigo de Triana VIQ WIK
Reis Catòlics VIQ WIK

Glossari  Inici


Els pobles precolombins
Pobles precolombins
En sentit estricte, són els habitants que hi havia a Amèrica abans de l'arribada de Colom el 1492. Per extensió, són els pobles indígenes que van patir el domini polític i cultural dels europeus.
[+] conceptes
Amèrica precolombina VIQ WIK
Pobles indígenes d'Amèrica VIQ WIK
Civilització maia  VIQ WIK
Civilització asteca VIQ WIK
Civilització inca  VIQ WIK
[+] personatges
Moctezuma II VIQ WIK
Atahualpa VIQ WIK
 

Glossari  Inici


L'imperi espanyol a Amèrica

 

Imperi espanyol
Conjunt de territoris a Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania governats per la Monarquia Hispànica al llarg de la història.
Imperi espanyol a Amèrica
Conjunt de territoris del continent americà governats per la Monarquia Hispànica entre els segles XVI i XIX.
[+] conceptes
Conquesta d'Amèrica --- WIK
Colonització europea d'Amèrica VIQ WIK
Colonització espanyola d'Amèrica VIQ WIK
Conquesta de Mèxic VIQ WIK
Conquesta del Perú VIQ WIK
Imperi espanyol VIQ WIK
[+] personatges
Hernán Cortés VIQ WIK
Francisco Pizarro VIQ WIK
Álvar Núñez Cabeza de Vaca VIQ WIK
Diego de Almagro VIQ WIK
Pedro de Valdivia VIQ WIK

Glossari  Inici


L'organització de l'imperi

    

Virregnats espanyols a Amèrica
Territoris governats per un virrei designat pel rei espanyol. El primer, i el més important, va ser el virregnat de la Nova Espanya, creat el 1535, amb capital a la ciutat de Mèxic, que s'estenia des de l'Amèrica del Nord a l'Amèrica Central. El segon va ser el virregnat del Perú, creat el 1544, amb capital a Lima, que administrava les possessions espanyoles de l'Amèrica del Sud.
[+] conceptes
Imperi espanyol VIQ WIK
Colonització espanyola d'Amèrica VIQ WIK
Corona de Castella VIQ WIK
Metròpoli VIQ WIK
Colònia VIQ WIK
Consell d'Índies VIQ WIK
Virrei VIQ WIK
Virregnat de Nova Espanya VIQ WIK
Virregnat del Perú VIQ WIK
Cabildo colonial VIQ WIK
 

Glossari  Inici


L'explotació econòmica
Mines de Potosí
Important centre miner situat al turó de Potosí a l'Alt Perú, al sud de la ciutat de Potosí, en l'actual Bolívia. Es va extreure una gran quantitat de plata i or, que va fer la volta al món, activant les economies d'Europa i Orient durant la colonització.
[+] conceptes
Colonització espanyola d'Amèrica VIQ WIK
Encomienda VIQ WIK
Repartiment d'indis VIQ WIK
Mita VIQ WIK
Mines de Potosí VIQ WIK
Conerç colonial VIQ ---
Flota d'Índies VIQ WIK
Casa de la Contractació d'Índies VIQ WIK
Comerç triangular VIQ WIK
 

Glossari  Inici


La societat colonial
Colonització
Acció de dominar un territori (la colònia) per part d'un estat (la metròpoli). Pot ser un domini de caràcter polític, militar, cultural...
Aculturació
Procés de canvi cultural per contacte o imposició d'una altra cultura. Generalment el procés implica una pèrdua de trets propis i una assimilació de la nova cultura, que ocupa respecte a l'anterior una posició dominant.
[+] conceptes
Sistema de castes colonial --- WIK
Pobles indígenes d'Amèrica / Amerindis VIQ WIK
Mestissatge VIQ WIK
Mestissatge a Amèrica --- WIK
Indígena VIQ WIK
Colon --- WIK
Criolls VIQ WIK
Aculturació VIQ WIK
Missió religiosa VIQ WIK
Castellanització VIQ WIK
[+] personatge
Bartolomé de las Casas VIQ WIK

Glossari  Inici


 
 

INTRODUCCIÓ

Els grans descobriments geogràfics
A finals del segle XV, els progressos en la construcció de vaixells i en les tècniques de navegació van permetre que els navegants europeus anessin a descobrir noves rutes marítimes.
En un període de temps breu, s’arribà al continent americà i es donà la primera volta al món.

Els grans descobriments geogràfics, realitzats fonamentalment per portuguesos i castellans, van obrir noves rutes comercials i van reactivar els intercanvis.
L’arribada a Amèrica de Cristòfor Colom va ampliar els horitzons geogràfics coneguts.

Les principals rutes dels descobriments

amunt

1. ELS GRANS DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS

ELS OBJECTIUS DELS GRANS VIATGES
A l’Edat Mitjana, el comerç europeu amb Orient es realitzava a través de la ruta de la seda que recorria el Mediterrani, arribava a Constantinoble i travessava Àsia central.

El 1459, els turcs van conquerir Constantinoble i van obstaculitzar les vies tradicionals de comerç amb Orient. Per això es va fer necessari trobar noves vies marítimes.

A partir del segle XV, es van desenvolupar una sèrie d’expedicions marítimes que van obrir noves rutes comercials, van arribar a nous continents i van ampliar el món fins aleshores conegut.

LES EXPEDICIONS PORTUGUESES
Els navegants portuguesos van ser els primers a aventurar-se cap al sud per l’Atlàntic, obrint noves rutes:
- La ruta africana. Van arribar a les illes Madeira (1418) i a les Açores (1431). Més tard, van costejar la costa africana cap al sud i van arribar al golf de Guinea (1460), on van establir colònies comercials.
-
La ruta de l’Índia. L’expedició dirigida per Vasco da Gama, va arribar fins a la costa de l’Índia (1498), obrint el camí posterior cap a les illes de les Espècies.

salta imatges > apartat 2

La ruta portuguesa cap a l'Índia

amunt

2. CASTELLA TROBA UN NOU CONTINENT

EL PROJECTE DE COLOM
Cristòfor Colom, un mariner possiblement genovès, pensava que podia arribar a Àsia navegant cap a l’oest, a través de l’Atlàntic, sense haver de costejar Àfrica.
Colom va presentar el seu projecte als Reis Catòlics, i Isabel va accedir a finançar l’expedició, firmant les Capitulacions de Santa Fe (1492).

ELS QUATRE VIATGES COLOMBINS
El primer viatge. La primera expedició de Colom va sortir del port de Palos l’agost de 1492. Les embarcacions van iniciar la travessia de l’Atlàntic, i el 12 d’octubre de 1492 van veure terra.
Van descobrir la petita illa de Guanahaní, a les Bahames, que Colom va anomenar San Salvador. Més tard van explorar l’illa de Cuba i Haití. A principis de 1493 l’expedició va tornar a Espanya.
Els altres viatges de Colom. La segona expedició va sortir el 1493. Es van establir a l’illa anomenada per Colom Hispaniola. Es van establir factories comercials.
Al tercer viatge (1498), Colom va arribar a l’illa de Trinitat. Al quart viatge (1502) va recórrer les costes d’Amèrica Central.

EL REPARTIMENT ENTRE ESPANYA I PORTUGAL
Els Reis Catòlics van demanar al papa la sobirania de les terres descobertes per Colom per explorar-les i evangelitzar-les.
Però Portugal també aspirava al control dels mars i les terres explorades pels seus mariners. Per evitar conflictes, es va firmar el Tractat de Tordesillas (1494).
Aquest document establia una línia imaginària 370 llegües a l’oest de les illes del Cap Verd que repartia les terres que s’havien de colonitzar: les situades a l’oest del meridià serien per a Castella, i les de l’est, per a Portugal.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

El projecte de Colom

Els viatges de Colom i el repartiment del Nou Món

El descobriment d'un nou continent

La primera volta al món

amunt

3. ELS POBLES PRECOLOMBINS

EL CONTINENT DESCONEGUT
Quan van arribar els europeus al continent americà, els pobles que l’habitaven havien desenvolupat civilitzacions pròsperes i alguns havien creat grans imperis: asteca, maia i inca.
Feien servir la pedra com a material bàsic.
Quan Colom i els seus homes van arribar a aquest Nou Món es pensaven que havien arribat a l’Índia. Per això, van anomenar les Índies a aquests territoris i indis als seus habitants.
Aquestes cultures indígenes també són conegudes com a precolombines, és a dir, anteriors a l’arribada de Colom.

LES CIVILITZACIONS PRECOLOMBINES
Els maies. La civilització maia es va estendre pel sud de la península del Yucatán entre els segles V i XV.
Eren agricultors que vivien del conreu del blat i s’organitzaven en ciutats Estat independents. Van desenvolupar grans coneixements d’astronomia i de matemàtiques.
Els asteques. Van ser un poble guerrer i van conquerir un gran imperi, que s’estenia pel centre i el sud de Mèxic. L’agricultura i el comerç eren les seves principals activitats econòmiques.
Els inques. La civilització inca es va desenvolupar a Amèrica del Sud. Van crear un imperi amb centre a la regió de Cuzco.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

Les civilitzacions precolombines

Una piràmide maia

Un temple maia

amunt

4. CONQUESTA I ORGANITZACIÓ DE L'IMPERI AMERICÀ

LES GRANS EXPEDICIONS
La conquesta de Mèxic. El 1518 una expedició dirigida per Hernán Cortés va desembarcar en territori mexicà i va fundar Veracruz.
La conquesta del Perú. El 1531, Francisco Pizarro va dirigir la conquesta de l’imperi inca (actual Perú, Equador i part de Bolívia).
Altres conquestes. A la mateixa època, Núñez Cabeza de Vaca va explorar Florida, Texas i Califòrnia. Més cap al sud, Almagro i Pedro de Valdivia van conquerir Xile.
Es va fundar Buenos Aires i, finalment, a Àsia, van ser conquerides les illes Filipines.

L'ORGANITZACIÓ DELS TERRITORIS CONQUERITS
Els territoris conquerits van ser incorporats a la Corona de Castella, que havia finançat el descobriment i que va controlar la seva colonització.
Immediatament s’hi van introduir la llengua, la cultura, i la religió i les lleis de Castella.
Es van fundar dos virregnats: Nova Espanya i el Perú. A cadascun hi havia un virrei al capdavant. Els virregnats tenien diverses províncies regides per governadors.
També s’hi van instaurar els municipis, amb ajuntaments per governar les ciutats, i les audiències per a les qüestions legals i de justícia.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

La conquesta de l'imperi americà

Conquesta i expansió de l'imperi americà al segle XVI

amunt

5. LA COLONITZACIÓ DE L'AMÈRICA ESPANYOLA

L'EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS
Els nous territoris americans van representar una font d’ingressos important per a Castella, i especialment per a la Corona.
Una vegada s’hi van haver establert, els colonitzadors van buscar fonts de recursos estables i van exigir a la Corona la concessió de terres i mines.
Les terres es van repartir entre els colonitzadors i per treballar-les es va establir el sistema d’encomienda.
El ràpid descobriment d’or i plata va fer que es dictessin normes per a l’explotació i la comercialització d’aquests metalls.

EL COMERÇ AMERICÀ
Les Índies van ser una font d’intercanvis comercials.
El monopoli de tot aquest comerç es va concedir al port de Sevilla, des del qual salpaven i al qual arribaven tots els vaixells.
El 1503 es va crear la Casa de Contratación de Sevilla, per controlar el tràfic comercial.

LA SOCIETAT COLONIAL
El poder polític i econòmic es trobava en mans dels espanyols, que arribaven de la Península per exercir-hi tot tipus de càrrecs.
Però la majoria de la població estava formada per amerindis, d’ètnies molt diferents.
Els criolls, descendents dels colonitzadors, eren ja a finals del segle XVI molt nombrosos.
A les zones on la mà d’obra nativa era escassa s’hi va transportar població negra d’Àfrica perquè hi treballés com a esclava.

apartat 4 < salta imatges

Una encomienda americana

La imposició cultural

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà