a


aula de
socials

història

eso

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA FINS AL SEGLE XVII

    

      

Història
LES PRIMERES CIVILITZACIONS:
MESOPOTÀMIA I EGIPTE
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
L'Edat Antiga
Les primeres civilitzacions
Mesopotàmia
L'art mesopotàmic
L'Antic Egipte
Història de l'Antic Egipte
L'Egipte dels faraons
La religió egípcia
L'art egipci

L'Edat Antiga
Edat Antiga
O antiguitat. Període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana. És el primer període pròpiament històric.
[+] conceptes
Prehistòria VIQ WIK
Protohistòria VIQ WIK
Història VIQ WIK
Edat Antiga VIQ WIK
Escriptura VIQ WIK
Caiguda Imperi d'Occident VIQ WIK
Edat Mitjana VIQ WIK

Glossari  Inici


Les primeres civilitzacions
Civilització
Societat complexa o avançada, caracteritzada per la pràctica de l'agricultura, l'existència d'una divisió del treball significativa, i una densitat de població prou gran per formar ciutats.
[+] conceptes
Civilització VIQ WIK
Primeres civilitzacions VIQ WIK
Revolució urbana --- WIK
Creixent Fèrtil VIQ WIK
Història de l'agricultura VIQ WIK
Història de l'escriptura VIQ WIK
Història de les ciutats --- WIK
 

Glossari  Inici


Mesopotàmia
Mesopotàmia
En grec, 'entre dos rius'. Nom amb què es coneix la zona del Pròxim Orient ubicada entre els rius Tigris i Eufrates i zones fèrtils de l'entorn, que coincideix aproximadament amb les àrees no desèrtiques de l'actual Iraq i la zona limítrofe del nordest de Síria.
[+] conceptes
Mesopotàmia VIQ WIK
Història de Mesopotàmia VIQ WIK
Sumer VIQ WIK
Sumeris VIQ ---
Accad VIQ WIK
Imperi Accadi VIQ WIK
Imperi Babilònic VIQ WIK
Imperi Assiri VIQ WIK
Imperi Persa VIQ WIK
[+] personatges
Sargon d'Accad VIQ WIK
Gudea de Lagaix VIQ WIK
Hammurabi VIQ WIK
Assurbanipal VIQ WIK
Nabucodonosor II VIQ WIK
Cir II el Gran VIQ WIK
 

Glossari  Inici


L'art mesopotàmic
Ziggurat
Temple de l'antiga Mesopotàmia que té forma d'una torre esglaonada.
[+] conceptes
Art mesopotàmic VIQ WIK
Arquitectura mesopotàmica VIQ WIK
Ziggurat VIQ WIK

Glossari  Inici


L'Antic Egipte
Antic Egipte
Civilització del nord-est d'Àfrica que es va desenvolupar al voltant del curs mitjà i baix del riu Nil, en el territori que ara ocupen els actuals estats d'Egipte i el nord del Sudan. La civiolització es va constituir cap al 3150 aC amb la unificació de l'Alt i el Baix Egipte sota el primer faraó, i va persistir durant els següents tres mil·lennis.
[+] conceptes
Antic Egipte VIQ WIK
Baix Egipte VIQ WIK
Alt Egipte VIQ WIK
Riu Nil VIQ WIK
Crescudes del Nil VIQ WIK

Glossari  Inici


Història de l'Antic Egipte
Imperi Nou
Període de la història de l'antic Egipte entre el segle XVI aC i el segle XI aC que comprèn les dinasties XVIII, XIX i XX. Va ser l'època més pròspera d'Egipte i va marcar el seu zenit com a potència.
[+] conceptes
Història de l'antic Egipte VIQ WIK
Cronologia de l'antic Egipte VIQ WIK
Egipte predinàstic VIQ WIK
Període tinita o arcaic VIQ WIK
Imperi Antic VIQ WIK
Primer període intermedi VIQ WIK
Imperi Mitjà VIQ WIK
Segon període intermedi VIQ WIK
Imperi Nou VIQ WIK
Tercer període intermedi VIQ WIK
Baix Imperi o període tardà VIQ WIK
Període hel·lenístic VIQ WIK
Egipte romà VIQ WIK

Glossari  Inici


L'Egipte dels faraons
Faraó
Monarca de l'antic Egipte. Era el líder religiós, civil i militar.
[+] conceptes
Faraó VIQ WIK
Faraons a l'antic Egipte (llistat) VIQ WIK
Teocràcia VIQ WIK
Djati (Visir) VIQ WIK
Institucions de l'antic Egipte --- WIK
Funcionaris de l'antic Egipte VIQ ---
Escriba VIQ WIK
Sacerdot --- WIK
Nomós VIQ WIK
Nomarca VIQ WIK
Agricultura de l'antic Egipte VIQ WIK
Mineria de l'antic Egipte VIQ WIK
Comerç a l'anticEgipte VIQ WIK
Jeroglífic egipci VIQ WIK
Papir VIQ WIK
Ciència de l'antic Egipte --- WIK
Tecnologia de l'antic Egipte VIQ WIK
Esclavitud a l'antic Egipte VIQ WIK
Costums de l'antic Egipte VIQ WIK
[+] personatges
Narmer / Menes VIQ WIK
Kheops VIQ WIK
Amenofis III VIQ WIK
Tutankamon VIQ WIK
Ramsès II VIQ WIK
Cleòpatra VII VIQ WIK
 

Glossari  Inici


La religió egípcia
Judici d'Osiris
Moment culminant dels egipcis creients. L'esperit del mort era guiat pel déu Anubis davant del tribunal d'Osiris, per tal de jutgar la seva conducta i decidir si anava al Paradís.
[+] conceptes
Cultura de l'antic Egipte --- WIK
Religió de l'antic Egipte VIQ WIK
Mitologia egípcia VIQ WIK
Politeisme VIQ WIK
Déus egipcis VIQ WIK
Temple egipci VIQ WIK
Summe Sacerdot VIQ WIK
Sacerdot --- WIK
Momificació VIQ WIK
Mòmia VIQ WIK
Sarcòfag VIQ WIK
Ésser humà a l'antic Egipte VIQ WIK
Llibre dels Morts VIQ WIK
Judici d'Osiris VIQ WIK
 

Glossari  Inici


L'art egipci
Piràmides d'Egipte
Grans monuments funeraris construïts en els temps de l'antic Egipte. Són els monuments més emblemàtics de la civilització egípcia, en particular les tres grans piràmides de Gizeh, considerades una de les set Meravelles del Món Antic.í
[+] conceptes
Art de l'antic Egipte VIQ WIK
Arquitectura egípcia VIQ WIK
Escultura egípcia VIQ WIK
Pintura egípcia VIQ WIK
Temple egipci VIQ WIK
Art funerari --- WIK
Mastabes VIQ WIK
Piràmides VIQ WIK
Hipogeus VIQ WIK
Construcció de piràmides VIQ ---
Vall dels Reis VIQ WIK
Piràmide de Kheops VIQ WIK
[+] personatges
Kheops VIQ WIK
Khefren VIQ WIK
Micerí VIQ WIK

Glossari  Inici


 
 

INTRODUCCIÓ

Les primeres civilitzacions
Ara fa uns 6000 anys, al Creixent Fèrtil, les millores agrícoles van fer sorgir societats més pròsperes i complexes.
Molts poblats neolítics es van transformar en ciutats i van sorgir les primeres grans civilitzacions urbanes.

L'agricultura es va estendre per Mesopotàmia i Egipte.
En aquestes civilitzacions també es va inventar l’escriptura i, gràcies a aquest fet, la humanitat va entrar en la Història.

 

Eix cronològic de Mesopotàmia i Egipte

 

Marc geogràfic de les primeres civilitzacions

amunt

1. MESOPOTÀMIA, TERRA ENTRE DOS RIUS

LES PRIMERES CIUTATS ESTAT
A Sumer, vers el IV mil·lenni a.C., van sorgir les primeres ciutats Estat: Ur, Uruk, Lagaix i Eridu.

La prosperitat agrícola i ramadera d’aquestes ciutats va permetre que una part de la població es dediqués a d’altres tasques: van néixer els comerciants i els artesans.

Els sacerdots controlaven les collites i el comerç, imposaven els tributs i garantien l’ordre.
El
cap dels sacerdots tenia el poder religiós i polític de la ciutat.

ELS PRIMERES IMPERIS
Entre el III i el I mil·lenni a.C., les terres de Mesopotàmia van ser dominades successivament per diversos pobles, que van crear grans imperis.
Accad (III mil·lenni a.C.).
Imperi Babilònic (vers el 1800 a.C.).
- Imperi Assiri (vers el 1300 a.C.).
-
Imperi Persa (segle VI a.C.).

L'ORIGEN DE L'ESCRIPTURA
L'escriptura va sorgir a les ciutats mesopotàmiques vers el 3500 a.C.
Els funcionaris i sacerdots tenien necessitat de controlar la propietat de les terres, les collites, els impostos, etc., i van començar a fer anotacions per portar la comptabilitat.
Els reis van utilitzar sistemes d’escriptura per escriure ordres, fixar lleis i redactar codis.
També es van començar a escriure textos literaris i religiosos.

salta imatges > apartat 2

Evolució històrica de Mesopotàmia

amunt

2. L'ART MESOPOTÀMIC

L'ARQUITECTURA
El ziggurat i el palau van ser les dues grans construccions de les ciutats mesopotàmiques.
Es construïen amb tova i per decorar-los es feien servir revestiments de ceràmica vidriada de colors brillants.
La gran aportació mesopotàmica a l’arquitectura van ser l’arc i la volta, amb els quals van construir temples i palaus imposants.

L'ESCULTURA
En escultura destaquen unes petites estatuetes d’orants i les representacions dels reis (Gudea de Lagaix).
Per decorar els murs i les portes dels temples i dels palaus es feien servir relleus que representaven les figures de reis o d’animals
monstruosos.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

 

Reconstrucció d'un ziggurat

 

Arquitectura mesopotàmica

     

Escultura mesopotàmica

amunt

3. EGIPTE, EL NIL I EL DESERT

EL MARC GEOGRÀFIC
La situació geogràfica d’Egipte presenta dos avantatges: el desert l’aïlla dels seus enemics i el Nil permet regar i fertilitzar les terres de conreu.
A Egipte es distingeixen dues grans regions: el Baix Egipte, al delta del Nil, i l’Alt Egipte, una terra àrida on només és possible la vida a la zona regada pel riu Nil.

L'APROFITAMENT DE LES AIGÜES
Des de començament de juny fins a setembre el riu inunda totes les terres de la riba; al setembre es comencen a retirar les aigües i queda un fang negre que fertilitza els camps.
Per poder desenvolupar l’agricultura es van haver de
controlar les crescudes del riu.
E
ls egipcis van construir
dics i canals per emmagatzemar l’aigua i distribuir-la per les terres del voltant, i així van augmentar la producció agrícola.
El Nil es va convertir en la gran via de comunicació i a les ribes hi van sorgir grans ciutats, com Memfis o Tebes.

ELS AVENÇOS TÈCNICS
Per dur a terme aquestes tasques, els egipcis van desenvolupar el càlcul i la geometria, van establir un calendari de crescudes.
També van crear sistemes de comptabilitat i tècniques constructives i hidràuliques.
Als temples es feien les observacions astronòmiques i els càlculs matemàtics.
L’any va ser dividit en 365 dies, i el dia, en 24 períodes.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

 Mapa de l'Antic Egipte

Fases de les crescudes del Nil

 

Poblat egipci

amunt

4. L'EGIPTE DELS FARAONS

EL PODER DEL FARAÓ
L'organització de l’Estat egipci era dominada per un rei, el faraó, que tenia un poder absolut.
El faraó garantia l’ordre, la justícia i la defensa contra els enemics. El seu poder es fonamentava en el control i la direcció de les obres de canalització i irrigació de les terres.
Per governar un territori tan extens, el faraó necessitava servidors fidels i eficaços.
Els
governadors, que, al seu torn, controlaven nombrosos funcionaris, feien complir les ordres del faraó.
L'altre gran pilar del poder del faraó era l’
exèrcit, del qual n’era cap suprem.

ELS PRIVILEGIATS
Els alts funcionaris, els caps de l’exèrcit i els sacerdots constituïen la classe social més important de l’Antic Egipte, una veritable noblesa.
Per atendre els nombrosos temples del país hi havia una casta de sacerdots que dirigien els ritus religiosos, practicaven la ciència, dominaven l’escriptura i administraven les terres del temple.
Els escribes també gaudien d’una vida privilegiada, coneixien tots els secrets del càlcul i de la complexa escriptura egípcia.

EL POBLE D'EGIPTE
Els
pagesos constituïen la majoria de la població; tot i que eren lliures, estaven lligats a la terra, que pertanyia al faraó, als nobles o als temples.
També hi havia un abundant nombre de mercaders i d’artesans, que feien les seves activitats en petits tallers privats o en grans complexos que depenien del faraó, dels nobles o dels temples.
Per sota de la resta de la població i en condicions pitjors hi havia els
esclaus.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

 

El poder del faraó

La societat de l'Egipte antic

amunt

5. LA RELIGIÓ EGÍPCIA

ELS DÉUS D'EGIPTE
La religió egípcia era politeista, és a dir, adoraven molts déus.
El déu més popular era Ra, déu del sol, al qual es va afegir Ammó, déu de Tebes.
Fora del culte oficial, la gent adorava divinitats familiars i locals; eren molt supersticiosos i es protegien de la influència dels mals esperits amb amulets.
Els déus habitaven als temples i es reencarnaven en l’estàtua que hi havia al santuari.
Els sacerdots els havien de retre culte i obsequiar-los amb les ofrenes.

LA VIDA D'ULTRATOMBA
La religió egípcia prometia una vida després de la mort.
Per als egipcis, els éssers humans estaven formats per un cos i una ànima (el ka).
Quan el cos es moria, el ka passava a la vida d’ultratomba, però per fer-ho, el cos havia de restar incorrupte (momificació).
Amb aquesta finalitat, la família embalsamava el difunt, que després de 40 dies es convertia en una mòmia dissecada.
Els difunts s’havien de presentar davant del
Tribunal d’Osiris, que jutjava la seva vida terrenal.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

 

Déus egipcis

La momificació

 

El Tribunal d'Osiris

amunt

6. EL TEMPLE, RESIDÈNCIA DELS DÉUS

L'ARQUITECTURA EGÍPCIA
L'art egipci es va caracteritzar perquè seguia unes regles fixes i inamovibles.
L'arquitectura egípcia era arquitravada, sense arcs ni voltes.
Els edificis es feien de pedra i es decoraven profusament amb gravats, escultures i pintures.
Les
grans construccions van ser temples i tombes i tendien al monumentalisme.

ELS TEMPLES
Tots els temples egipcis es van construir sobre un plànol semblant: avinguda d’esfinxs, obeliscos, pilons a l’entrada i recinte emmurallat, sala hipòstila i Santuari.
Només el faraó i els sacerdots tenien accés al santuari del temple.

apartat 5 < salta imatges > apartat 7

Art egipci

El temple egipci

 

Pintura egípcia

amunt

7. LES TOMBES EGÍPCIES

COM EREN LES TOMBES EGÍPCIES
Les primeres tombes egípcies van ser unes construcccions rectangulars i de poca altura anomenades mastabes.
De la superposició de les mastabes van nèixer les piràmides.
Les més destacades són les de  Keops, Kefrén y Micerí, a Gizeh.
Per protegir el repòs dels faraons i impedir el pillatge, les entrades de les de les piràmides estaven camuflades.
La
por dels saquejos i els robatoris freqüents a les tombes va fer que, a l’Imperi Nou, els faraons preferissin ser enterrats en  hipogeus.

apartat 6 < salta imatges

 

Exterior i interior de les piràmides

 
Piràmide i esfinx d'Egipte
 

Mastaba

 

Piràmide

 

Hipogeu

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà