a


aula de
socials

història

eso

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA FINS AL SEGLE XVII

    

      

Història
LA CIUTAT MEDIEVAL
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
L'Edat Mitjana
La recuperació de la vida urbana
Les activitats urbanes
La societat urbana
La consolidació del poder reial
La crisi de la Baixa Edat Mitjana
L'art gòtic
Arquitectura gòtica
Escultura gòtica
Pintura gòtica

L'Edat Mitjana
Edat Mitjana
O Edat Medieval. Període intermedi de la història d'Europa enmig de l'Edat Antiga i l'Edat Moderna. Comença al segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident (476), i acaba al segle XV amb la caiguda de Constantinoble (1453) o l'inici de la colonització europea d'Amèrica (1492).
[+] conceptes
Edat Antiga VIQ WIK
Edat Mitjana VIQ WIK
Alta Edat Mitjana VIQ WIK
Baixa Edat Mitjana VIQ WIK
Edat Moderna VIQ WIK

Glossari  Inici


La recuperació de la vida urbana
Renaixement del segle XII
O revolució del segle XII. Període de canvis polítics, socials i econòmics i de revitalització intel·lectual. Les transformacions van trencar l'antiga estructura feudal, agrària i rural, en benefici d'un nou ordre basat en la burgesia mercantil, que comandà Europa fins al naixement de les monarquies absolutes.
[+] conceptes
Plena edat mitjana VIQ WIK
Renaixement del segle XII VIQ WIK
Ciutat medieval VIQ WIK
Urbanística medieval --- WIK
Burg VIQ WIK
Revolució comercial VIQ WIK
Rotació triennal VIQ WIK

Glossari  Inici


Les activitats urbanes
Gremi
O confraria. Associacions religioses que agrupaven als artesans i comerciants d'un mateix ofici, i que van sorgir a les ciutats medievals.
[+] conceptes
Economia urbana --- WIK
Artesania VIQ WIK
Taller  VIQ WIK
Gremi VIQ WIK
Comerç  VIQ WIK
Ruta comercial VIQ WIK
Ruta de les Espècies VIQ ---
Lliga Hanseàtica VIQ WIK
Fira  VIQ WIK
Mercat  VIQ WIK

Glossari  Inici


La societat urbana
Burgesia
A l'edat mitjana a Europa, conjunt de persones que acumulaven riqueses provinents dels seus negocis. No tenien privilegis nobiliaris però tampoc es trobaven lligats a la servitud. Desenvolupaven un ofici o vivien del comerç i el prestamisme.
[+] conceptes
Societat estamental VIQ WIK
Tercer Estat VIQ WIK
Burgesia  VIQ WIK
Classes populars VIQ WIK
Classe treballadora VIQ ---
Oligarquia VIQ WIK
Patriciat urbà  VIQ WIK
Ajuntament VIQ WIK
Universitat medieval VIQ WIK

Glossari  Inici


La consolidació del poder reial
Parlament
Originàriament, reunions dels representants de la noblesa, del clergat i de les ciutats, que els reis europeus convocaven per tal d'aprovar els deures i drets dels seus súbdits i discutir afers importants del regne.
[+] conceptes
Monarquia VIQ WIK
Monarquia feudal VIQ WIK
Monarquia autoritària VIQ WIK
Cort reial VIQ WIK
Oligarquia VIQ WIK
Corts / Parlament VIQ WIK
Croades VIQ WIK
Guerra medieval --- WIK
Guerra dels Cent Anys VIQ WIK
[+] personatges
Felip IV de França VIQ WIK
Carles VII de França VIQ WIK

Glossari  Inici


La crisi de la Baixa Edat Mitjana (segles XIV-XV)
Pesta Negra
Pandèmia, molt probablement de pesta, que s'oroginà el 1346 al nord de la Xina i, a través de Síria, s'estengué successivament per Anatòlia i Tràcia fins a arribar a Grècia, Egipte i els Balcans. El 1347 arribà a Sicília i des d'allà passà a Gènova; el 1348 havia infectat Suïssa i tota la península Itàlica. Des de Suïssa s'estengué a França i la península Ibèrica i el 1349 arribà a les Illes Britàniques.
[+] conceptes
Baixa Edat Mitjana VIQ WIK
Crisi del segle XIV --- WIK
Refeudalització VIQ WIK
Crisi feudal VIQ WIK
Transició del feudalisme al capitalisme --- WIK
Fam VIQ WIK
Pandèmia VIQ WIK
Pesta Negra VIQ WIK
Revolta --- WIK
Guerra medieval --- WIK

Glossari  Inici


L'art gòtic
Art gòtic
Estil arquitectònic i decoratiu predominant a Europa entre mitjans del segle XII i inicis del segle XV, amb la implantació del Renaixement.
[+] conceptes
Art gòtic VIQ WIK
Arquitectura gòtica  VIQ WIK
Escultura gòtica VIQ WIK
Pintura gòtica VIQ WIK

Glossari  Inici


Arquitectura gòtica
Catedral
Església cristiana que fa la funció de ser la principal d'una diòcesi. El seu apogeu coincideix amb el de l'art gòtic europeu.
[+] conceptes
Arquitectura gòtica  VIQ WIK
Planta de creu llatina VIQ WIK
Arc ogival VIQ WIK
Volta de creueria o ogival VIQ WIK
Contrafort VIQ WIK
Arcbotant VIQ WIK
Pinacle VIQ WIK
Catedral VIQ WIK
Palau VIQ WIK
Ajuntament VIQ WIK
Llotja VIQ WIK
 
 

Glossari  Inici


Escultura gòtica

Gàrgola
Part que sobresurt d'una canonada que serveix per evacuar l'aigua de les teulades. En l'arquitectura medieval, especialment en la gòtica, són molt usades en esglésies i catedrals. Acostumen a estar adornades amb figures intencionadament grotesques que representen humans, animals, monstres o dimonis.
[+] conceptes
Escultura gòtica VIQ WIK
Iconografia VIQ WIK
Gàrgola VIQ WIK
Retaule VIQ WIK
 

Glossari  Inici


Pintura gòtica

 

Vitrall
O vidriera de colors. Composició pictòrica que combina vidres de colors uinits mitjançant franges o tires de metall, principalment plom.
[+] conceptes
Pintura gòtica VIQ WIK
Iconografia VIQ WIK
Pintura al fresc VIQ WIK
Pintura sobre taula VIQ WIK
Retaule VIQ WIK
Vitrall VIQ WIK
Manuscrit il·lustrat VIQ WIK
Il·luminació VIQ ---
 

Glossari  Inici


 
 
 

INTRODUCCIÓ

El renaixement de les ciutats
Entre els segles XII i XIV, es va iniciar a Europa un desenvolupament econòmic que va afavorir el renaixement de les ciutats.
Les ciutats es van convertir en un centre de producció artesana i d’intercanvi de productes. Es va desenvolupar una burgesia pròspera que governava la ciutat.

Els monarques van aprofitar el creixement d’aquesta burgesia per augmentar i consolidar el seu poder sobre la noblesa feudal.
Un estil artístic nou, el gòtic, va permetre construir edificis més alts i esvelts.
A partir de mitjan segle XIV i durant una bona part del XV, Europa va patir una crisi econòmica i social generalitzada.

amunt

1. LA RECUPERACIÓ DE LA VIDA URBANA

EXPANSIÓ AGRÀRIA I CREIXEMENT DEMOGRÀFIC
A partir del segle XI, a l’Europa occidental es van introduir una sèrie d’innovacions tècniques a l’agricultura:

- Noves tècniques de conreu, com la rotació triennal i l’ús dels fems dels animals com a adob.
- Nous instruments agrícoles van millorar el rendiment de la força dels animals de tir a l’hora de fer les tasques del camp.
Entre els segles XII i XIV, l’aplicació d’aquests avenços va suposar un augment de la productivitat a una gran part de l’Europa occidental.

LES CIUTATS, NOUS CENTRES ECONÒMICS
La millora de l’agricultura va estimular la revitalització o l’aparició de les ciutats.
Els agricultors, en produir més del que necessitaven per al consum, van generar un excedent d’aliments i de primeres matèries.

Els agricultors, els nobles i els eclesiàstics, propietaris de les terres, van buscar mercats on vendre aquests productes, i els van trobar a les florents ciutats europees.
El creixement de la població va fomentar l’emigració d’una part dels pagesos a les ciutats, on trobaven més llibertat personal i oportunitats per millorar la seva vida.

salta imatges > apartat 2

 

La rotació triennal

 
 

La ciutat medieval

amunt

2. LES ACTIVITATS URBANES: L'ARTESANIA I EL COMERÇ

ELS ARTESANS I ELS GREMIS
La ciutat medieval es va convertir en un centre de producció d’objectes manufacturats.
El treball artesà s’organitzava en tallers petits, el propietari dels quals era el mestre artesà, que disposava d’eines pròpies. Era un treball manual.
Els artesans de cada ofici s’organitzaven en gremis, estructurats de forma jeràrquica: aprenents, oficials i mestres artesans.
El gremi es preocupava de mantenir el compliment d’una sèrie de normes.

FIRES I MERCATS
Els nuclis urbans acollien el mercat, al qual acudien els pagesos de la zona per intercanviar-hi productes agrícoles per manufactures.
Van sorgir les fires, mercats periòdics de gran magnitud on es compraven i es venien grans quantitats de productes.

LES GRANS RUTES DEL COMERÇ
El comerç marítim va adquirir més importància que el terrestre per a les llargues distàncies. La causa era la major capacitat i velocitat dels vaixells.
La primera gran ruta marítima es va obrir al Mediterrani. S’importaven productes de luxe (seda i espècies) i exportaven teixits, armes i eines.
Una segona ruta va ser la de l’Atlàntic i el Bàltic. Es transportaven llanes, vins, pells, fusta i blat.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

Activitats urbanes

 

Casa i taller d'un artesà

 

Una botiga

 

Rutes comercials a Europa, segles XIII-XIV

amunt

3. LA SOCIETAT URBANA

L'APARICIÓ DE LA BURGESIA
El creixement de les ciutats va transformar la societat feudal. Això va permetre la formació d’un nou grup social no privilegiat, la burgesia.
La burgesia estava formada per persones dedicades a fer feines artesanes i al comerç, que no depenien de cap senyor feudal.
La base de la seva riquesa eren els diners que cobraven pel seu treball, per la venda dels seus productes o pels beneficis dels seus negocis.
Segons la seva riquesa, es distingia l’alta burgesia, formada per grans comerciants i banquers, i la petita burgesia, formada per mestres artesans i petits comerciants.

EL GOVERN DE LES CIUTATS
Al primer moment, les ciutats van formar comunes o assemblees de tots els veïns per organitzar el seu govern.
Posteriorment elegien magistrats, dirigits per un batlle.
L’ajuntament era l’edifici on es reunien i on guardaven el segell, l’escut d’armes o estendard, l’arxiu dels documents i el tresor de la ciutat.
Amb el temps, el govern de les ciutats va anar passant a les mans de les famílies més riques de comerciants i banquers, que van constituir un grup privilegiat, el patriciat urbà.

LA CULTURA URBANA
Als segles X i XI, a l’Europa occidental, llegir i escriure era una tasca reservada als clergues, funcionaris reials i mercaders rics.
A mesura que avançava el segle XII, la millora de les condicions econòmiques i el desenvolupament de la vida urbana van propiciar la il·lustració d’alguns nobles i burgesos.
La necessitat de coneixements va potenciar el desenvolupament de les escoles a les ciutats, dependents de l’Església o del govern de la ciutat.
Aviat es van formar corporacions anomenades universitats.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

La vida urbana

 

Ca d'oro (Venècia)

amunt

4. LA CONSOLIDACIÓ DEL PODER REIAL

ELS REIS VOLEN EL SUPORT DE LA BURGESIA
Entre els segles X i XII, la monarquia va exercir un poder escàs sobre el territori del seu regne. Els reis no podien imposar-se als senyors feudals.
A partir del segle XII, els monarques van aprofitar el creixement econòmic i la puixança de la burgesia per intentar imposar la seva autoritat sobre la noblesa feudal.
Alguns reis van donar suport als burgesos en oferir-los cartes de privilegis que els feien lliures, és a dir, no sotmesos a cap senyor feudal.
A canvi del suport i dels privilegis reials, els burgesos van facilitar als monarques recursos econòmics per a les lluites que tenien contra els nobles.

LES CORTS I ELS PARLAMENTS
A les reunions del consell o cort reial, es va acceptar que hi fossin presents els representants de la burgesia.
Convocant-los, el rei pretenia reconèixer la importància d’aquest estament en la societat medieval i volia demanar-los aportacions en metàl·lic, els subsidis.
Les reunions del rei amb els tres estaments (noblesa, clerecia i burgesia) rebien el nom de corts o parlaments.

LES GUERRES ENTRE LES MONARQUIES EUROPEES
Es van originar nombrosos enfrontaments entre els monarques europeus per l’esforç d’algunes monarquies per consolidar el poder i establir un regne amb fronteres clares.
El conflicte més greu va ser la Guerra dels Cent Anys, que va enfrontar França i Anglaterra entre 1337 i 1453.
La guerra es va iniciar per un problema successori de la corona francesa i per la pretensió del monarca anglès de ser reconegut com a rei de França.
Encara que els anglesos van ocupar durant anys una bona part del territori francès, el conflicte va acabar amb la victòria de Carles VII de França.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

     

La política medieval

 

Regnes de l'Europa occidental a mitjan segle XIV

amunt

5. LA CRISI DE LA BAIXA EDAT MITJANA (SEGLES XIV-XV)

LA FAM, LA GUERRA, LA PESTA
Des de principis del segle XIV, es va produir a Europa una crisi agrària a conseqüència d’un seguit de males collites.
La conseqüència va ser que la producció de blat va minvar i la fam es va expandir per tot el continent.
A aquest primer problema es va unir el dels danys provocats per les freqüents guerres entre senyors feudals.
El període més dur va ser l’any 1347, quan la denominada Pesta Negra va assolar Europa, afectant una població subalimentada i provocant una gran mortalitat.

LES REVOLTES DELS PAGESOS
El descens de la població va tenir efectes immediats al camp, on va començar a escassejar la mà d’obra i moltes terres de conreu van quedar abandonades.
Els senyors van veure com les seves rendes disminuïen, i per compensar aquest desequilibri van augmentar els impostos als seus serfs.
La manca d’aliments, la puja dels preus i l’empitjorament de les condicions de vida dels serfs van fer augmentar les tensions socials al camp.

LES REVOLTES URBANES
La crisi va arribar també a les ciutats, on la mortalitat va ser encara més elevada que en les zones rurals.
Davant l’augment de la misèria, els grups més desfavorits van exigir millores i també un major accés als càrrecs municipals, monopolitzats pel patriciat urbà.
Les revoltes es van escampar per un gran nombre de ciutats europees i sovint anaven acompanyades d’assalts als barris jueus.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

 
 

La crisi de la Baixa Edat Mitjana

 

La pesta a Europa. Les revoltes pageses i urbanes

 

Població europea a l'edat mitjana

amunt

6. L'ART GÒTIC. L'ARQUITECTURA

LES NOVES CONSTRUCCIONS URBANES
Des del segle XII, noves tècniques constructives van permetre que sorgís un nou estil artístic: el gòtic.
El desenvolupament de l’economia i l’augment de la població a les ciutats va originar la necessitat de noves construccions.
Es van aixecar palaus per a nobles i mercaders, ajuntaments per al govern de la ciutat i llotges per als mercaders.
La ciutat medieval va elevar grans catedrals de pedra, símbols del poder econòmic i del prestigi de les ciutats, i de la fe en Déu dels seus habitants.

LES CATEDRALS I LES ESGLÉSIES GÒTIQUES
Les principals característiques de l’arquitectura gòtica són:
- La utilització d’un nou tipus d’arc, l’ogival.
-
Un nou tipus de volta, anomenada de creueria o ogival.
-
Es van obrir grans finestrals coberts amb vidrieres de colors.
-
Als murs exteriors s’utilitzava un sistema complex d’arcbotants i contraforts.
-
La portalada gòtica va heretar els elements bàsics del romànic.
-
La planta va continuar sent de creu llatina.

apartat 5 < salta imatges > apartat 7

   
   

Arquitectura gòtica

 
Una catedral gòtica 

amunt

7. L'ESCULTURA I LA PINTURA GÒTIQUES

L'ESCULTURA
L’escultura gòtica s’utilitzava per decorar les façanes de les esglésies. També s’utilitzaven les gàrgoles.
A partir del segle XIV, l’escultura es va independitzar de l’arquitectura i es va mostrar en retaules que decoraven les esglésies o en monuments funeraris.
L’escultura gòtica era molt més realista, tant en els vestits com en la representació del rostre humà.
Va començar a dotar-se de moviment als personatges i se’ls va atorgar un volum que no existia al romànic.

LA PINTURA
La pintura gòtica mostrava la preocupació per nous aspectes com la representació de la profunditat, l’estudi anatòmic dels personatges, etc.
A la pintura gòtica li interessava plasmar la realitat; per aquesta raó els personatges que apareixien eren retrats fidels dels homes i les dones de l’època.

apartat 6 < salta imatges > apartat 8

   
 Escultura gòtica 
   
 Pintura gòtica  

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà