a


aula de
socials

història

eso

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA FINS AL SEGLE XVII

    

      

Història
L'EUROPA DEL BARROC
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
El Barroc
Societat i economia segle XVII
Política segle XVII
L'art barroc
Arquitectura barroca
Escultura barroca
Pintura barroca
El Barroc espanyol

El Barroc

        

Barroc
Període històric i alhora moviment cultural que es va estendre a Europa i a les seves colònies entre la segona meitat del segle XVII i els inicis del segle XVIII.
Art barroc
Estil artístic desenvolupat a Europa durant el període comprès entre el Renaixement i el neoclàssic, o, més restringidament, entre el manierisme i el rococó, i que ha donat nom a l'època del Barroc.
[+] conceptes
Barroc VIQ WIK
Segle XVII VIQ WIK

Glossari  Inici


Economia i societat al segle XVII

 

Manufactures estatals
O manufactures reials. Instal·lacions industrials (fàbriques) fundades per iniciativa dels monarques absoluts durant l'Antic Règim, resultat de l'aplicació de la políticaq econòmica del mercantilisme. La majoria es dedicaven a la fabricació d'objectes de luxe. L'exemple més clar és la política de Colbert (colbertisme) a França durant el regnat de Lluís XIV.
[+] conceptes
Mortalitat catastròfica VIQ WIK
Crisi econòmica del segle XVII VIQ WIK
Agricultura de subsistència VIQ WIK
Taller artesà VIQ WIK
Manufactura estatal / reial VIQ WIK
Colbertisme VIQ WIK
Mercantilisme VIQ WIK
Comerç triangular VIQ WIK
Companyia Britànica de les Índies Orientals VIQ WIK
Companyia Neerlandesa de les Índies Orientals VIQ WIK
Societat estamental VIQ WIK
[+] personatge
Jean-Baptiste Colbert VIQ WIK

Glossari  IniciPolítica al segle XVII

        

Absolutisme
Sistema polític en què el governant o la institució que exerceix les funcions de govern no té limitacions de tipus jurídic. La forma més usual de l'absolutisme ha estat la monàrquica, com la dels segles XVII i XVIII.
Monarquia absoluta
Tipus de monarquia basada en el principi que el sobirà (rei, emperador, tsar...) ostenta el poder absolut, de manera que no ha de respondre davant ningú pels seus actes. És la forma oposada a la monarquia constitucional o parlamentària, amb divisió de poders.
[+] conceptes
Absolutisme VIQ WIK
Monarquia absoluta VIQ WIK
Estat nació VIQ WIK
Llibertat religiosa VIQ WIK
Guerra dels Trenta Anys VIQ WIK
Pau de Westfàlia VIQ WIK
[+] personatge
Lluís XIV de França VIQ WIK

Glossari  Inici


L'art Barroc

 

Art barroc
Estil artístic desenvolupat a Europa durant el període comprès entre el Renaixement i el neoclàssic, o, més restringidament, entre el manierisme i el rococó, i que ha donat nom a l'època del Barroc.
[+] conceptes
Barroc VIQ WIK
Arquitectura barroca VIQ WIK
Escultura barroca VIQ WIK
Pintura barroca VIQ WIK

Glossari  Inici


L'arquitectura barroca

 

Arquitectura barroca
Període de la història de l'arquitectura precedit pel Renaixement i el manierisme. Va generar-se a Roma durant el segle XVII i va estendre's fins a mitjan segle XVIII pels estats absolutistes europeus.
[+] concepte
Arquitectura barroca VIQ WIK
[+] arquitectes del Barroc
Gian Lorenzo Bernini VIQ WIK
Francesco Borromini VIQ WIK
Carlo Maderno VIQ WIK

Glossari  Inici


L'escultura barroca

Escultura barroca
Va adquirir el mateix caràcter dinàmic, sinuós, expressiu i ornamental que l'arquitectura, amb la qual va arribar a una perfecta simbiosi sobretot en edificis religiosos.
[+] concepte
Escultura barroca VIQ WIK
[+] escultors del Barroc
Gian Lorenzo Bernini VIQ WIK
François Duquesnoy --- WIK
Alessandro Algardi --- WIK

Glossari  Inici


La pintura barroca

Pintura barroca
Va tenir un paper prioritari en les manifestacions artístiques de l'època del Barroc, i va arribar a ser l'expressió més característica del pes de la religió en els països catòlics i del gust burgès en els països protestants.
[+] concepte
Pintura barroca VIQ WIK
[+] pintors del Barroc
Michelangelo Caravaggio VIQ WIK
Andrea Pozzo --- WIK
Peter Paul Rubens VIQ WIK

Glossari  Inici


L'art barroc espanyol

Barroc espanyol
Manifestacions artístiques, majoritàriament en pintura, a l'Espanya del segle XVII i primera meitat del XVIII.
[+] conceptes
Barroc espanyol --- WIK
Segle d'or espanyol VIQ WIK
Arquitectura barroca espanyola --- WIK
Imatgineria --- WIK
Pintura barroca espanyola --- WIK
[+] artistes del Barroc espanyol
Alonso Cano VIQ WIK
Fernando de Casas Novoa --- WIK
José Benito Churriguera VIQ WIK
Josep de Ribera VIQ WIK
Juan Martínez Montañés VIQ WIK
Gregorio Fernández VIQ WIK
Pedro de Mena VIQ WIK
Francisco Salzillo VIQ WIK
Francisco de Zurbarán VIQ WIK
Bartolomé Esteban Murillo VIQ WIK
Juan Carreño de Miranda VIQ WIK
Claudio Coello VIQ WIK
Francisco de Herrera el Vell VIQ WIK
Francisco de Herrera el Jove VIQ WIK
Francesc Ribalta VIQ WIK
Joan Ribalta VIQ WIK
Juan de Valdés Leal VIQ WIK
Diego Velázquez VIQ WIK
 

Glossari  Inici


 
 

INTRODUCCIÓ

L'Europa del Barroc
El segle XVII, a Europa, va ser una època de crisi i de contrastos.
S’hi van produir problemes demogràfics i crisis agràries, però, a la vegada, es van desenvolupar el comerç colonial i la producció de manufactures.

La noblesa i el clero van mantenir el seu poder, però uns nous grups socials, com la burgesia, van augmentar la seva influència.
El poder de les monarquies absolutes es va consolidar.
L’art va ser un reflex fidel d’aquesta època. L’estètica del Barroc va superar el classicisme del Renaixement i va introduir elements més complexos, plens de moviment i color.

 

L'Europa del Barroc

amunt

1. LA SOCIETAT I L'ECONOMIA DURANT EL SEGLE XVII

LA POBLACIÓ EUROPEA
La població europea es va mantenir pràcticament estancada durant tot el segle XVII.

El baix creixement demogràfic era producte d’una mortalitat alta ocasionada per les epidèmies i per l’existència de carestia i de fam.

La societat continuava sent estamental, dividida entre privilegiats i no privilegiats, però la burgesia es consolidava com un sector ric i influent.

EL COMERÇ INTERNACIONAL
Durant el segle XVI s’havien consolidat noves rutes comercials marítimes. Per una banda, la ruta dels metalls preciosos i, per l’altra, la ruta de les espècies.
A més, al segle XVII Holanda i Anglaterra es van abocar a les rutes de l’Atlàntic i l’Índic.
El 1602, Holanda va crear una societat per accions, la Companyia de les Índies Orientals, que tenia el suport estatal.
El Mediterrani va anar perdent importància i van créixer els  ports atlàntics de Sevilla, Lisboa, Anvers, Amsterdam i Londres.

LES MANUFACTURES ESTATALS
Alguns comerciants, per obtenir una quantitat més gran de productes i abaratir-ne el preu, concentraven els treballadors en grans tallers.
Així van sorgir les primeres manufactures. El comerciant hi posava l’utillatge i les matèries primeres, i els treballadors percebien un salari.
En alguns països, l’Estat va donar suport a l’establiment de manufactures, i a l’època de Lluís XIV, el seu ministre Colbert va crear manufactures estatals.

salta imatges > apartat 2

Economia i societat al segle XVII

 

L'economia europea al segle XVII

 
Un galió

amunt

2. L'EUROPA DE L'ABSOLUTISME

CANVIS POLÍTICS I RELIGIOSOS
La Guerra dels Trenta Anys, que va enfrontar catòlics i protestants, es va acabar amb la Pau de Westfàlia i va significar la recomposició del mapa polític europeu.
Es va produir l’ascens d’una nova potència, França, i l’enfonsament del vell imperi dels Habsburg.
El segle XVII va donar pas al predomini dels Estats nació, a l’afirmació de les monarquies absolutes i a l’esfondrament de les formes de poder supranacionals, com l’imperi hispànic.
Per altra banda, va significar la proclamació de la llibertat religiosa per a cada Estat.

CARACTERÍSTIQUES DE LA MONARQUIA ABSOLUTA
A les monarquies absolutes, l’autoritat del monarca provenia directament de Déu.
El poder del rei era absolut i constituïa l’encarnació mateixa de l’Estat.
Per governar, el monarca estava auxiliat per ministres, consellers i secretaris, i també per un gran nombre de funcionaris.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

 

La monarquia absoluta

La monarquia absoluta de Lluís XIV de França

 

Els estats europeus després de Westfàlia (1648)

amunt

3. L'ART DEL SEGLE XVII: EL BARROC

UN ART PER A LA SOCIETAT DEL SEU TEMPS
Els artistes van ser requerits pels monarques absoluts per construir mansions que fossin el reflex del seu immens poder.
El Palau de Versalles i els seus jardins són l’exemple més clar d’aquest estil sumptuós i elegant.
L’Església Catòlica es va convertir en la compradora d’obres d’art i les esglésies mostraven una decoració fastuosa, dedicada a la propaganda dels principis religiosos.
Als països protestants l’absència d’imatges als seus temples va comportar la inexistència d’un art de propaganda religiosa.

L'ESTÈTICA DEL BARROC
El Barroc va proposar nous valors estètics, entre els quals predominava:
- El moviment, amb la utilització de les formes corbes: còncaves i convexes.
- La llum i el color, per sobre del dibuix, per crear les formes.
- El realisme en les representacions.
-
El gust pels efectes teatrals i escènics.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

   
   

Art del Barroc

amunt

4. L'ARQUITECTURA I L'ESCULTURA BARROQUES

L'ARQUITECTURA
La nota essencial del nou estil és la llibertat amb què es tracten els elements arquitectònics a fi de donar a l’edifici un efecte de  moviment.
Roma és la ciutat on es va originar el nou estil i on van treballar dos artistes:
- Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), que va culminar la Basílica de Sant Pere del Vaticà amb una gran columnata de forma el·líptica a l’exterior i un espectacular baldaquí a l’interior.
- Francesco Borromini (1599-1667), autor de façanes d’esglésies com la de San Carlo alle Quattro Fontane i Santa Agnese.

L'ESCULTURA
La representació del moviment va ser també l’objectiu principal dels escultors barrocs.
Les línies corbes i obliqües s’utilitzaven per produir l’efecte d’equilibri inestable.
La roba hi fa un paper important: les formes s’inflen i els plecs es multipliquen.
L’altra gran aspiració de l’escultura barroca és el naturalisme, amb uns efectismes que tenen com a missió commoure o sorprendre.
Bernini n’és la figura més representativa i les seves obres són un reflex de totes aquestes característiques.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

Arquitectura i escultura barroca

 

Una església barroca

amunt

5. LA PINTURA BARROCA EUROPEA

CARACTERÍSTIQUES DE LA PINTURA
La pintura barroca presenta diversos elements comuns:
- El triomf del color sobre el dibuix.
- La preocupació per la llum.
- El realisme.
- La recerca del moviment a les composicions.

L'ESCOLA ITALIANA
La pintura barroca aviat va assolir un gran desenvolupament a Itàlia. 
El seu iniciador va ser Michelangelo Caravaggio, que va introduir els jocs de contrast entre els fons foscos i els focus de llum il·luminant l’escena.
Entre els nombrosos pintors del Barroc italià va destacar Andrea Pozzo.

LA PINTURA FLAMENCA I L'HOLANDESA
La pintura flamenca. El seu representant principal va ser Peter Paul Rubens.
Influït pels renaixentistes italians i per l’ús de la llum de Caravaggio, Rubens va pintar tot tipus de temes: religiosos, mitològics, escenes populars i retrats.
La pintura holandesa. Es va desenvolupar a l’Europa protestant, sobretot a Holanda. Era una escola naturalista preocupada pel tractament de la llum.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

   

Pintura barroca

amunt

6. L'ARQUITECTURA I L'ESCULTURA DEL BARROC ESPANYOL

L'ARQUITECTURA ESPANYOLA
L’arquitectura barroca espanyola es distingeix per la seva exuberància decorativa, tant a l’interior com a l’exterior dels edificis.
El Barroc a Espanya va ser tardà i va assolir la seva més gran expansió al segle XVIII.
L’estètica barroca va connectar tant amb els que encarregaven les obres com amb el poble.
Els arquitectes més destacables van ser Alonso Cano, Fernando Casas y Novoa, José Churriguera i Josep de Ribera.

L'ESCULTURA: LA IMATGERIA
L’escultura va continuar el camí iniciat al Renaixement. S’utilitzava la fusta policromada i predominava el tema religiós, amb la realització de retaules i imatges.
L’interès per commoure els fidels va fer que el realisme aconseguís en la imatgeria proporcions veritablement dramàtiques mitjançant cares demacrades, signes de dolor i patiment, etc.

apartat 5 < salta imatges > apartat 7

 

Arquitectura barroca espanyola

     

Escultura barroca espanyola

amunt

7. EL SEGLE D'OR DE LA PINTURA ESPANYOLA

ELS PINTORS DEL BARROC ESPANYOL
A la primera meitat del segle van destacar el valencià Josep de Ribera i l’extremeny Francisco de Zurbarán.
Ribera va ser més “tenebrista” i es va preocupar per la llum i el color. Zurbarán va evolucionar cap a la representació exacta de la realitat i la qualitat de les coses.
A la segona meitat de segle van sobresortir pintors de cort, com  Juan Carreño o Claudio Coello, que van ser uns retratistes excel·lents.

DIEGO VELÁZQUEZ
Diego Velázquez va treballar a la cort de Felip IV. Va destacar pel seu geni extraordinari, que el va convertir en el pintor espanyol més universal.
Velázquez va conrear tots els gèneres: com a pintor de cort va fer molts retrats i quadres històrics. Com a artista culte va pintar temes mitològics, que humanitzava amb models populars.
De la seva tècnica destaca la utilització magistral de la llum i de la perspectiva aèria, és a dir, la sensació òptica de la llum que circula entre els objectes i les figures.

apartat 6 < salta imatges

   
   
   
 

Pintura barroca espanyola

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà