a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

   

      

Història contemporània
LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
La Segona Guerra Mundial
El context del conflicte
La guerra total
Els bàndols de la contesa
Les aliances de l'Eix
Les causes de la guerra
L'expansionisme nazi
Els escenaris de la guerra
La guerra a Europa
La guerra a Àsia i al Pacífic
La guerra a Àfrica
L'Europa nazi
Els camps de concentració
L'Holocaust
Els tractats de pau
L'Organització de les Nacions Unides
Les conseqüències de la guerra
Personatges Segona Guerra Mundial

La Segona Guerra Mundial

Guerra
Lluita armada entre dos o més pobles, entre els exèrcits de dos o més estats.
Segona Guerra Mundial
Conflicte armat a escala internacional que tingué lloc del 1939 al 1945.
[+] conceptes
Guerra VIQ WIK
Segona Guerra Mundial VIQ WIK
Cronologia de la II Guerra Mundial VIQ WIK

Glossari  Inici


El context del conflicte

Context
Conjunt de circumstàncies que envolten i expliquen un esdeveniment, una situació, un individu, etc.
[+] conceptes
Període d'entreguerres VIQ WIK
Gran Depressió VIQ WIK
Democràcia liberal VIQ WIK
Comunisme VIQ WIK
Nazisme VIQ WIK
Feixisme VIQ WIK

Glossari  Inici


La guerra total

Economia de guerra
Reestructuració del sistema productiu d’un estat en situació d’excepció, en què totes les forces productives es posen en funció de les necessitats bèl·liques prioritàries.
[+] conceptes
Guerra total VIQ WIK
Economia de guerra VIQ WIK
Intervencionisme VIQ WIK
Mobilització militar --- WIK
Mobilització general --- WIK
Guerra aèria VIQ WIK
Guerra naval VIQ WIK
Guerra psicològica --- WIK
Guerra química VIQ WIK
Guerra biològica VIQ WIK
Guerra nuclear VIQ WIK

Glossari  Inici


Els bàndols de la contesa

Aliats
Denominació genèrica donada als adversaris de les potències de lEix a la Segona Guerra Mundial.
[+] conceptes
Aliats VIQ WIK
Regne Unit VIQ WIK
Tercera República Francesa VIQ WIK
Unió Soviètica VIQ WIK
Estats Units d'Amèrica VIQ WIK
Potències de l'Eix VIQ WIK
Alemanya nazi VIQ WIK
Itàlia feixista VIQ WIK
Imperi del Japó VIQ WIK

Glossari  Inici


Les aliances de l'Eix

Aliança
Forma de cooperació estreta entre estats, materialitzada en un acord o tractat polític o militar, mitjançant el qual els estats protegeixen o realitzen els seus interessos (seguretat, estabilitat i influència).
[+] conceptes
Pacte Antikomintern (1936) VIQ WIK
Pacte d'Acer (1939) VIQ WIK
Pacte Germanosoviètic (1939) VIQ WIK
Pacte Tripartit (1940) VIQ WIK

Glossari  Inici


Les causes de la guerra

Expansionisme
Tendència d’un estat a l’expansió política, econòmica i territorial, en detriment d’altres estats i pobles, els quals resten sotmesos i, si més no, influïts per aquell.
[+] conceptes
Causes de la II Guerra Mundial --- WIK
Cursa d'armament VIQ WIK
Relacions francoalemanyes VIQ WIK
Revengisme --- WIK
Nacionalisme VIQ WIK
Pangermanisme VIQ WIK
Nacionalisme japonès VIQ WIK
Expansionisme --- WIK
Invasió de Manxúria --- WIK
Segona guerra sinojaponesa VIQ WIK
Invasió de Polònia --- WIK
Atac a Pearl Harbor VIQ WIK

Glossari  Inici


L'expansionisme nazi

Espai vital
Superfície necessària perquè un grup, un poble, una nació, etc, puguin viure, segons el que hom consideri com a població òptima i d’acord amb llurs necessitats bàsiques. 
[+] conceptes
Tercer Reich VIQ WIK
Espai vital VIQ WIK
Annexió del Sarre VIQ WIK
Anschluss VIQ WIK
Crisi dels Sudets VIQ WIK
Acords de Munic VIQ WIK
Crisi de Danzig VIQ WIK
Wehrmacht VIQ WIK
Heer VIQ ---
Luftwaffe VIQ WIK
Kriegsmarine VIQ WIK
Panzer VIQ WIK

Glossari  Inici


Els escenaris de la guerra

Teatre d'operacions
Zona geogràfica on es desenvolupa el conjunt d’unes operacions militars.
[+] conceptes
Batalles de la II Guerra Mundial --- WIK
Teatre europeu de la II GM --- WIK
Front Occidental VIQ WIK
Front Oriental VIQ WIK
Front dels Balcans VIQ WIK
Front del Mediterrani --- WIK
Front d'Àfrica Occidental --- WIK
Front d'Àfrica oriental --- WIK
Front del Sudest d'Àsia --- WIK
Front del Sudoest del Pacífic --- WIK
Rereguarda --- WIK
Declaració de guerra --- WIK
Armistici VIQ WIK

Glossari  Inici


La guerra a Europa

Desembarcament de Normandia
Ofensiva de la Segona Guerra Mundial, iniciada pels aliats el 6 de juny de 1944, que els permeté d’ocupar una part de la costa normanda i de preparar-hi l’avançament que desféu el front occidental alemany.
[+] conceptes
Invasió de Polònia --- WIK
Guerra llampec (Blitzkrieg) VIQ WIK
Campanya de Noruega --- WIK
Ocupació de Noruega VIQ WIK
Invasió de Dinamarca VIQ WIK
Batalla dels Països Baixos VIQ WIK
Línia Maginot VIQ WIK
Batalla de França VIQ WIK
Evacuació de Dunkerque VIQ WIK
França de Vichy VIQ WIK
Armistici francoalemany VIQ WIK
Batalla d'Anglaterra VIQ WIK
Royal Air Force (RAF) VIQ WIK
Operació Barbarroja VIQ WIK
Batalla de l'Atlàntic VIQ WIK
Batalla de Stalingrad VIQ WIK
Campanya d'Itàlia VIQ WIK
Batalla de Montecassino VIQ WIK
Batalla de Sicília VIQ WIK
República Social Italiana VIQ WIK
Batalla de Normandia VIQ WIK
Dia D VIQ WIK
Hora H --- WIK
Alliberament de París VIQ WIK
Batalla de les Ardenes VIQ WIK
Batalla de Berlín VIQ WIK
Ocupació d'Alemanya --- WIK
Final de la II GM a Europa --- WIK

Glossari  Inici


La guerra a Àsia i al Pacífic

Atac a Pearl Harbor
Atac sobtat de l’aviació i la flota japoneses a la base naval nord-americana de Pearl Harbor (7 de desembre de 1941), situada a l’illa d’Oahu, a l’arxipèlag de les Hawaii (Oceania).
[+] conceptes
Segona guerra sinojaponesa VIQ WIK
Atac a Pearl Harbor VIQ WIK
Guerra del Pacífic VIQ WIK
Batalla del Mar del Corall VIQ WIK
Batalla de Midway VIQ WIK
Batalla de Guadalcanal VIQ WIK
Batalla de Leyte --- WIK
Batalla d'Iwo Jima VIQ WIK
Batalla d'Okinawa VIQ WIK
Kamikaze VIQ WIK
Bomba atòmica VIQ WIK
Bomabardejos atòmics sobre Hiroshima i Nagasaki VIQ WIK
Rendició del Japó VIQ WIK
Ocupació del Japó VIQ WIK

Glossari  Inici


La guerra a Àfrica

Afrikakorps
Cos expedicionari de l’exèrcit alemany enviat a Àfrica durant la Segona Guerra Mundial (1941) per tal de contrarestar l’esfondrament de les forces italianes.
[+] conceptes
Campanya d'Àfrica del Nord VIQ WIK
Campanya del Desert Occidental VIQ WIK
Primera batalla d'El-'Alamein VIQ WIK
Segona batalla d'El 'Alamein VIQ WIK
Afrikakorps VIQ WIK

Glossari  Inici


L'Europa nazi

Tercer Reich
Darrer imperi alemany (1933-45), que s’identifica amb el nazisme.
[+] conceptes
Tercer Reich VIQ WIK
França de Vichy VIQ WIK
Col.laboracionisme VIQ WIK
Resistència --- WIK
Resistència francesa VIQ WIK
Resistència italiana VIQ WIK
Partisans iugoslaus VIQ WIK
Partisà VIQ WIK
Maquis VIQ WIK

Glossari  Inici


Els camps de concentració

Camp de concentració
Centre d’internament establert al marge dels procediments ordinaris de detenció prevists per les legislacions civils i militars, on són confinades persones per motius de seguretat militar o política o com a forma de càstig o explotació.
[+] conceptes
Camp de concentració VIQ WIK
Camps de concentració nazi VIQ WIK
Camp d'extermini VIQ WIK
Cambra de gas VIQ WIK
Zyclon B VIQ WIK
Dachau VIQ WIK
Buchenwald VIQ WIK
Ravensbrück VIQ WIK
Auschwitz VIQ WIK
Mauthausen VIQ WIK
Treblinka VIQ WIK

Glossari  Inici


L'Holocaust

Holocaust
Nom amb el qual és designat el genocidi dut a terme pel règim nacionalsocialista del Tercer Reich sobre els jueus (antisemitisme) i altres pobles entre els anys 1933 i 1945.
[+] conceptes
Holocaust VIQ WIK
Antisemitisme VIQ WIK
Insígnia groga VIQ WIK
Solució final VIQ WIK
Deportació VIQ WIK
Resistència jueva --- WIK
Crim contra la humanitat VIQ WIK
Genocidi VIQ WIK

Glossari  Inici


Els tractats de pau

Tractat
Acord internacional establert per escrit entre estats i regit pel dret internacional, tant si és fet en un instrument únic com si ho és en dos o més, sigui quina vulgui la seva denominació particular.
[+] conceptes
Tractat de pau VIQ WIK
Carta de l'Atlàntic (1941) VIQ WIK
Conferència de Teheran (1945) VIQ WIK
Conferència de Ialta (1945) VIQ WIK
Conferència de Potsdam (1945) VIQ WIK
Conferència de París (1946) --- WIK

Glossari  Inici


L'Organització de les Nacions Unides (ONU)

Organització de les Nacions Unides
Organització internacional, amb seu a Nova York.
[+] conceptes
Organització de les Nacions Unides (ONU) VIQ WIK
Conferència de San Francisco --- WIK
Carta de les Nacions Unides VIQ WIK
Assemblea General VIQ WIK
Consell de Seguretat VIQ WIK
Consell Econòmic i Social VIQ WIK
Consell d'Administració Fiduciària --- WIK
Cort Internacional de Justícia VIQ WIK
Secretaria General VIQ WIK

Glossari  Inici


Les conseqüències de la guerra

Procés de Nuremberg
Judici celebrat a Nuremberg per un tribunal militar internacional (britànic, francès, rus i nord-americà) contra vint-i-quatre membres del partit nazi i vuit organitzacions, acusats de crims de guerra (20 de novembre de 1945 — 1 d’octubre de 1946).
[+] conceptes
Reparacions de guerra --- WIK
Desnazificació VIQ WIK
Judicis de Nuremberg VIQ WIK
Guerra Freda VIQ WIK

Glossari  Inici


Personatges Segona Guerra Mundial
Jordi VI del Regne Unit VIQ WIK
Winston Churchill VIQ WIK
Albert Lebrun VIQ WIK
Iósif Stalin VIQ WIK
Franklin Delano Roosevelt VIQ WIK
Harry Swinomish Truman VIQ WIK
Adolf Hitler VIQ WIK
Benito Mussolini VIQ WIK
Hirohito VIQ WIK
Henri Philippe Pétain VIQ WIK
Karl Dönitz VIQ WIK
Charles De Gaulle VIQ WIK
Josip Broz (Tito) VIQ WIK
Erwin Rommel VIQ WIK
Bernard Law Montgomery VIQ WIK
Dwight David Einsenhower VIQ WIK
Douglas MacArthur VIQ WIK
George Smith Patton VIQ WIK

Glossari  Inici


 

INTRODUCCIÓ

Crisi de les democràcies i Segona Guerra Mundial (1919-1945)
El període d’entreguerres s’estén des del final de la Primera Guerra Mundial fins a l’inici de la Segona.
És una de les èpoques més inestables política i econòmicament, tant a Europa com als Estats Units.
Aquesta etapa va estar marcada per tres fets decisius: l’esclat de la Revolució Russa, el crac de la Borsa de Nova York i l’ascens de règims totalitaris.
El 1939 va esclatar a Europa la Segona Guerra Mundial. Es va produir per l’expansionisme nazi i la incapacitat de les democràcies occidentals per frenar-lo.

 


Eix cronològic 1919-1945

amunt

1. CAUSES I CONTENDENTS DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL
1.1. Les causes del conflicte
Les causes de la Segona Guerra Mundial s’han de buscar, sobretot, a l’escalada bèl·lica que, durant la dècada de 1930, van dur a terme els països autoritaris com Itàlia, Alemanya i el Japó.

-
El Tractat de Versalles no va crear un clima de reconciliació sinó un clima de ressentiment entre nacions. Alemanya i Itàlia no van acceptar les imposicions de Versalles.
-
La crisi del 29 va crear un context de depressió que va afavorir els feixismes.
- Mussolini, a Itàlia, i Hitler, a Alemanya, van desenvolupar una política exterior agressiva que es justificava per necessitats econòmiques o per prestigi històric.
Davant de la política agressiva dels règims autoritaris, les democràcies no van intervenir en els problemes del món. Els països democràtics practicaven una política d’apaivagament amb Alemanya, i la Societat de Nacions va ser incapaç de propiciar un clima d’entesa entre els seus membres.

amunt

1.2. La marxa cap a la guerra
Des de principis de la dècada de 1930, els estats autoritaris van impulsar agressions bèl·liques cap a altres països:
- A Àsia, el Japó buscava ampliar els seus territoris a costa de la Xina. El 1937 va iniciar la invasió de la Xina.
- A l’Àfrica, el 1935, Itàlia va ocupar Etiòpia. A Europa, va envair Albània.
- Itàlia i Alemanya van intervenir a la Guerra Civil espanyola, facilitant soldats i armament als militars sublevats.
- Alemanya va desenvolupar una política d’expansió territorial amb la idea de crear un gran imperi (el Tercer Reich).El camí cap a la guerra

amunt

1.3. Les aliances i l'esclat del conflicte
Aquesta política expansionista es va sostenir en tractats internacionals de suport mutu:
- El 1936, Alemanya va signar una aliança amb Itàlia, coneguda com l’Eix Roma-Berlín. Aquesta es va renovar el 1939 amb el nom de Pacte d’Acer.
- Alemanya, el 1936, va signar amb el Japó el Pacte Antikomintern.
- França i Gran Bretanya es van mantenir al marge d’aquestes aliances, i només van signar un tractat defensiu amb Polònia.
- Per evitar que l’URSS s’aliés amb França i la Gran Bretanya per ajudar Polònia, Hitler va signar amb Stalin el
Pacte Germanosoviètic.

Després d’un període de tractats i aliances entre potències, el 1939 Hitler va envair Polònia i es va iniciar la guerra.
El conflicte va enfrontar les potències de l’Eix (Alemanya, Itàlia i el Japó) amb les aliades (URSS, França i la Gran Bretanya).

 

Els dos bàndols de la guerra

Els Aliats


França


Regne Unit

URSS

Estats Units

Les Potències de l'Eix


Alemanya

Itàlia

Japó

amunt

2. EL DESENVOLUPAMENT DEL CONFLICTE (1939-1945)
2.0. Les fases de la Segona Guerra Mundial (1939-1945)
• La Segona Guerra Mundial va tenir diferents etapes:
Les ofensives alemanyes: la “guerra llampec” (1939-1941)
– La mundialització de la guerra (1941-1942)
– El viratge de la guerra (1943-1944)
– La derrota de l'Eix i el final de la guerra (1944-1945)

 

Eix cronològic de la Segona Guerra Mundial

Episodis de la Segona Guerra Mundial

amunt

2.1. Les victòries de l'Eix (1939-1941)
Des de 1939 fins a finals de 1941 el conflicte es va decantar a favor de l’Eix (només la Gran Bretanya va poder resistir a Alemanya); Hitler va iniciar l’atac a la URSS i el Japó va destruir la flota dels EUA a Pearl Harbour. D’aquesta manera, el conflicte es va mundialitzar.
- Amb la invasió de Polònia, Hitler va iniciar la guerra llampec, que va permetre l’atac sorpresa i avançar amb rapidesa. Polònia es va enfonsar i el país es va dividir entre Alemanya i l’URSS.
- El 1940, els exèrcits alemanys van envair la major part de l’Europa occidental, destacant l'ocupació de França. El nord i oest francès va ser ocupat pels nazis i la resta restà dominat pel govern pronazi de Vichy.
- L’aviació alemanya va bombardejar els ports i ciutats britàniques: va ser la
batalla d’Anglaterra.
- Hitler va desencadenar la batalla de l’Atlàntic
per bloquejar les Illes Britàniques.
- El 1941, amb l’Operació Barba-roja va atacar Rússia.
- A finals del 1941, el Japó va destruir la flota dels Estats Units a
Pearl Harbour
.

 


L'expansió de les potències de l'Eix


L'expansionisme nazi per Europa


L'expansionisme japonès pel Pacífic

amunt

2.2. Europa sota el nazisme
Els territoris ocupats per Alemanya (Bohèmia, Moràvia, Eslovàquia...), Itàlia (Etiòpia i Albània) i el Japó (Manxúria i la Xina) es van organitzar en funció dels interessos particulars dels ocupants.
En funció d’això, els nazis van organitzar els territoris conquerits en regions incorporades al Reich, regions colonitzades i Estats satèl·lits.
L’ocupació va significar també l’extensió del terror i la repressió sobre la població sotmesa. Els alemanys van trobar col·laboracionistes entre la població civil.
Els nazis van implantar un règim de violència i terror, per mitjà de la Gestapo i les SS, i ho van fer especialment sobre els resistents i els jueus, que van ser traslladats en massa a camps de concentració (Holocaust).

 


Els camps de concentració nazis

amunt

2.3. El triomf aliat (1942-1945)
El juny de 1942, la situació de la guerra va fer un tomb quan l’URSS i els Estats Units van reforçar els aliats. S'iniciava un canvi de tendència: els aliats van començar a frenar l'avenç de les potències de l'Eix:
– Amb les batalles de Midway i Guadalcanal, els nord-americans van frenar l’avenç japonès al Pacífic.
– Al Nord d’Àfrica (
El-Alamein), els britànics van derrotar els alemanys.
– Els soviètics van resistir l’assalt alemany a
Stalingrad, van passar a l’ofensiva i van recuperar Ucraïna i van alliberar Leningrad.
Stalingrad va ser escenari del primer gran fracàs de Hitler.
A partir d’aquest moment, els aliats van començar la seva ofensiva:

– L'any 1943 els aliats alliberen el
nord d'Àfrica i Itàlia (caiguda del règim feixista de Mussolini, executat el 1945). 
L’alliberament d’Europa es va confirmar amb el desembarcament anglonord-americà de
Normandia (juny de 1944), que va culminar amb l'alliberament de París (agost 1944) 
– A partir de llavors, els aliats van avançar per l'oest (els angloamericans) i l’est (els russos) i van iniciar l’
ocupació d’Alemanya. A l’abril de 1945
Hitler es va suïcidar i Alemanya va capitular.
– Per tal de precipitar la rendició del Japó, el president dels Estats Units, Truman, va decidir utilitzar la bomba atòmica, que va ser llançada sobre les ciutats d'Hiroshima i Nagasaki. Davant de l'horror nuclear, el setembre de 1945 el Japó es va rendir.

 


Les victòries aliades


L'alliberament de París


L'ocupació de Berlín

amunt

3. LES CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA
3.1. L'impacte de la guerra
La gravetat i intensitat del conflicte armat va generar importants conseqüències:
– La mort de al voltant de 50 milions de persones, la majoria civils.
– La pràctica
destrucció de l’economia dels països bel·ligerants (ciutats, indústria, agricultura...).
Les destruccions materials van ser importants. Els països que van quedar al marge de la guerra van ser subministradors i van experimentar un gran creixement econòmic.
– Un
fort impacte moral entre la població pels horrors de la guerra (Holocaust, bomba atòmica, deportacions, desplaçaments...)
Quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, Europa estava materialment i moralment destrossada.
Llavors van emergir dues noves potències, els Estats Units i l’URSS, que van relegar a Europa a un segon pla.

Víctimes de la II Guerra Mundialamunt

3.2. Les conferències de pau
A les conferències de Teheran, Jalta, Potsdam i París es va iniciar el disseny d'un
nou ordre mundial marcat per les dues noves superpotències. Europa, destrossada, va deixar pas al lideratge dels Estats Units i la URSS.
- Els tres grans aliats (la Gran Bretanya, els Estats Units i l’URSS) es van reunir per primera vegada a la Conferència de Teheran (1943).
- La segona conferència va ser la de Jalta (febrer de 1945), on es va decidir l’eliminació del règim nazi a Alemanya.
- La tercera conferència va ser la de
Potsdam (agost de 1945), on es va establir la línia Oder-Neisse com la frontera entre Alemanya i Polònia.
- A la Conferència de París (1946) es van elaborar els tractats de pau amb la resta d’aliats d’Alemanya.


L'organització de la pau


Stalin, Roosevelt i Churchill


Europa després de la guerra

amunt

3.3. La creació de l'ONU
L’ONU (Organització de les Nacions Unides) es va fundar a la Conferència de San Francisco (1945) per substituir la Societat de Nacions.
La nova organització va comptar amb 46 estats fundacionals i el seu objectiu era el manteniment de la pau i la seguretat internacional, així com la cooperació entre els països.
A l’ONU, tots els estats membres estan representats a l’Assemblea General i per adoptar una decisió és necessària una majoria de dos terços.
També existeix un Consell de Seguretat.

 

amunt

Esquema del tema

LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

EL CAMÍ CAP
A LA GUERRA

• Política de força d’Alemanya

- Abandonament de la SDN
- Annexió del Sarre
- Remilitarització de Renània

• Aliances entre Itàlia, Alemanya i el Japó

- Eix Roma-Berlín
- Pacte Antikomintern
- Pacte d’Acer

• Expansionisme de l’Alemanya nazi

- Anschluss (Àustria)
- Annexió dels Sudets (Txecoslovàquia)
- Annexió de l’enclavament de Memel
- Invasió de Polònia

• Agressions italianes (Abissínia) i japoneses (Manxúria)

• Feblesa de les democràcies: Conferència de Munic

FASES BEL.LIQUES

Victòries de l’Eix
(1939-1941)

• Invasió de Polònia (Blietzkrieg o “guerra llampec”

• Front europeu

- Europa septentrional i França. Batalla d’Anglaterra
- Europa de l’Est i els Balcans
- Campanya de Rússia

• Al nord d’Àfrica: guerra del desert

• A Àsia: el Japó envaeix la Xina i agredeix colònies europees

Canvi de signe
(1941-1942)

• Incorporació dels EUA al front aliat
• L’URSS és envaïda i s’uneix als aliats

Victòries dela aliats
(1943-1945)

• Derrota alemanya al front rus: Stalingrad
• Derrota japonesa al Pacífic: Guadalcanal
• Avanç aliat al front oest: desembarcament a Normandia
• Ocupació de Berlín
• Bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki

EUROPA SOTA EL
DOMINI NAZI

• Submissió d’Europa als interessos de l’Alemanya nazi
• Règim de terror: persecucions i deportacions
• Extermini dels jueus (Xoà); camps de concentració, Holocaust
• Es forma una resistència al domini nazi: partisans i maquis

BALANÇ DEL CONFLICTE

Tipologia de guerra

• Enorme capacitat militar
• Guerra total: destrucció de la població civil
• Política d’extermini de l’enemic

Conseqüències

Demogràfiques

• 60 milions de morts
• 35 milions de ferits
• 30 milions de desplaçats

Econòmiques

• Destrucció econòmica i de les infraestructures europees
• Intervenció de l’Estat
• Fi de l’hegemonia europea

Polítiques

• Caiguda dels règims feixistes
• Canvis territorials
• Creació de dues grans àrees al món sota domini americà i soviètic

• Creació d’organismes internacionals (ONU)

Morals

• Qüestionament de valors tradicionals
• Nou concepte de dret internacional

amunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]

Presentacions
La segona guerra mundial [ppt]
La segona guerra mundial-2 [ppt]
La segona guerra mundial (29 diapositives)
La segona guerra mundial (41 diapositives)
La segona guerra mundial (149 diapositives)

Webs
Socials en xarxa: La Segona Guerra Mundial [cat]
Buxaweb: La Segona Guerra Mundial [cat]
La Segona Guerra Mundial, a la Viquipèdia [cat]
La Segona Guerra Mundial, a la Wikipedia [cast]

Audiovisuals
La Segona Guerra Mundial (1) [5:36] [cat]l
  La Segona Guerra Mundial (2) [9:43] [cast]
La Segona Guerra Mundial en color [11 parts] [cast]
Apocalipsis. La Segona Guerra Mundial [6 capítols] [cast]
Versió sobre participació dels EUA [3:20] [ang, VOS]
La Segunda Guerra Mundial desde el Espacio [1:28:01] [cast]
Generales en Guerra. Stalingrado [47:25] [cast]
Hitler. La Segunda Guerra Mundial en Color [1:10:38] [cast]
Shoah: El Holocausto, Crónica de un exterminio [52:47] [cast]
Del desembarco Normandía a la toma de Berlín [51:16] [cast]
Sobrevivir al Dia D [1:28:05] [cast]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
Segona Guerra Mundial
Segona Guerra Mundial 1939-1941
Segona Guerra Mundial 1941-1942
L'expansionisme de l'Eix
El Tercer Reich durant la guerra
L'expansionisme nazi (1)
L'expansionisme nazi (2)
L'expansionisme nazi (3)
L'expansionisme italià
L'expansionisme japonès
L'ocupació de França
Europa després de la Segona Guerra Mundial
La divisió d'Alemanya
Polònia el 1945
Els camps de concentració
L'Holocaust a Europa

Gràfics
Conseqüències de la guerra
Morts Segona Guerra Mundial

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà