a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

   

      

Història contemporània
LA GUERRA FREDA (1945-1991)
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
La Guerra Freda
La política de blocs
El bloc capitalista
El bloc comunista
Aliances dels blocs
Orígens de la ruptura
La crisi alemanya
La Guerra de Corea
La Guerra del Vietnam
El conflicte de Cambodja
El conflicte del canal de Suez
La crisi dels míssils de Cuba
La coexistència pacífica
Cap a la distensió internacional
Retorn a la tensió
Dissidències al bloc capitalista
Dissidències al bloc comunista
Presidents de les superpotències

La Guerra Freda

Guerra Freda
Expressió emprada per a caracteritzar la tensió que, en el període comprès entre el 1947 i el 1991, oposà d’una banda els EUA i el bloc occidental i de l’altra l’URSS i el bloc comunista.
[+] conceptes
Guerra Freda VIQ WIK
Cronologia de la Guerra Freda --- WIK
Guerra Freda (1947-1953) --- WIK
Guerra Freda (1953-1962) --- WIK
Guerra Freda (1962-1979) --- WIK

Glossari  Inici


La política de blocs

Teló d'acer
Expressió que indica les fronteres que hi havia entre l’URSS i els altres països comunistes de l’Europa oriental, d’una banda, i el bloc occidental, de l’altra.
[+] conceptes
Política de blocs --- WIK
Món bipolar --- WIK
Teló d'acer VIQ WIK
Superpotència VIQ WIK
Zona d'influència VIQ WIK
Hegemonia VIQ WIK

[+] personatge

Winston Churchill VIQ WIK

Glossari  Inici


El bloc capitalista

Capitalisme
Sistema o mode de producció caracteritzat per la tècnica avançada (generalització de les màquines), la propietat privada dels mitjans de producció i la recerca del màxim benefici (motor del sistema).
Democràcia
Doctrina política que defensa la intervenció del poble en el govern i en l’elecció dels governants.
[+] conceptes
Bloc capitalista --- WIK
Capitalisme VIQ WIK
Democràcia liberal VIQ WIK
Estats Units VIQ WIK
CIA VIQ WIK

Glossari  Inici


El bloc comunista

Socialisme
Conjunt de doctrines que, en oposició a l’individualisme, propugnen una reforma radical de l’organització de la societat per la supressió de les classes socials mitjançant la col·lectivitzacuó dels mitjans de producció, de canvi i de distribució.
Democràcia popular
Règim polític establert al final de la Segona Guerra Mundial a diversos estats de l’est i sud-est d’Europa, vigents fins els anys 1990-91.
[+] conceptes
Bloc comunista VIQ WIK
Comunisme VIQ WIK
Democràcia popular  --- WIK
Estat socialista VIQ WIK
Unió Soviètica VIQ WIK
KGB VIQ WIK

Glossari  Inici


Aliances dels blocs

 
Bloc
Grup de persones o d’entitats unides ideològicament per a una finalitat comuna, coalició.

[+] conceptes

Aliança militar --- WIK
OTAN VIQ WIK
Pacte de Varsòvia VIQ WIK
Equilibri del terror --- WIK
Bloc comercial VIQ WIK
OECE VIQ WIK
COMECON VIQ WIK
ANZUS --- WIK
CENTO --- WIK

Glossari  Inici


Orígens de la ruptura

Pla Marshall
Nom amb què és conegut l’European Recovery Program (ERP), programa nord-americà d’ajuda econòmica a Europa, aprovat el 2 d’abril de 1948, segons una idea de George Marshall.

[+] conceptes

Segona Guerra Mundial VIQ WIK
Conferència de Ialta VIQ WIK
Guerra Civil grega VIQ WIK
Pla Marshall VIQ WIK
OECE VIQ WIK
Doctrina Truman VIQ WIK
Contenció VIQ WIK
Teoria del dòmino VIQ WIK
Anticomunisme VIQ WIK
Por Roja VIQ WIK
Doctrina Jdànov VIQ WIK
Anticapitalisme VIQ WIK
Kominform VIQ WIK
Cop de Praga VIQ WIK

[+] personatges

George Marshall VIQ WIK
Andrei Jdànov VIQ WIK

Glossari  Inici


La crisi alemanya

Mur de Berlín
Barrera fortificada que encerclà el sector occidental deBerlín del 1961 al 1989.
[+] conceptes
Conferència de Potsdam VIQ WIK
Divisió d'Alemanya --- WIK
República Federal Alemanya (RFA) VIQ WIK
República Democràtica Alemanya (RDA) VIQ WIK
Berlín Oest VIQ WIK
Berlín Est VIQ WIK
Bloqueig de Berlín VIQ WIK
Pont aeri de Berlín VIQ WIK
Crisi de Berlín del 1961 VIQ WIK
Mur de Berlín VIQ WIK

Glossari  Inici


La Guerra de Corea (1950-1953)

Guerra de Corea
Enfrontament bèl·lic entre les dues Corees del juny del 1950 al juliol del 1953.
[+] conceptes
Guerra de Corea VIQ WIK
Divisió de Corea --- WIK
Paral.lel 38 nord VIQ WIK
Pau de Panmunjom --- WIK

[+] personatges

Douglas MacArthur VIQ WIK
Kim II-Sung VIQ WIK
Syngman Rhee VIQ WIK

Glossari  Inici


La Guerra del Vietnam (1954-1975)

Guerra del Vietnam
Conflicte bèl·lic (1954-75) entre la República Democràtica del Vietnam, ajudada per la República Popular de la Xina i l’URSS, i la República del Vietnam, auxiliada pels EUA.
[+] conceptes
Guerra d'Indoxina VIQ WIK
Lliga per a la Independència del Vietnam (Viet-minh) VIQ WIK
Conferència de Ginebra --- WIK
Guerra del Vietnam VIQ WIK
Front Nacional d'Alliberament del Vietnam (Viet-cong) VIQ WIK
Guerra de guerrilles VIQ WIK
Ruta Ho Chi Minh VIQ WIK
Ofensiva del Tet --- WIK
Acords de Pau de París --- WIK
Ofensiva de Primavera --- WIK
Caiguda de Saigon --- WIK

[+] personatge

Ho Chi Minh VIQ WIK

Glossari  Inici


El conflicte de Cambodja

Khmer roig
Membre d’un moviment guerriller comunista cambodjà.
[+] conceptes
Guerra Civil cambodjana VIQ WIK
Guerra de guerrilles VIQ WIK
Khmers rojos VIQ WIK
Kamputxea Democràtica VIQ WIK

[+] personatge

Pol Pot VIQ WIK

Glossari  Inici


El conflicte del canal de Suez (1956)

Canal de Suez
Canal artificial que, a través de l’istme deSuez, comunica la mar Mediterrània amb la mar Roja.
[+] conceptes
Canal de Suez VIQ WIK
Crisi de Suez VIQ WIK

[+] personatge

Gamal Abdel Nasser VIQ WIK

Glossari  Inici


La crisi dels míssils de Cuba (1962)

Míssil
Giny aeri autopropulsat, destinat a aconseguir un fitó.
[+] conceptes
Revolució cubana VIQ WIK
Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC) --- WIK
Partido Comunista de Cuba --- WIK
Relacions Cuba-URSS --- WIK
Crisi dels míssils de Cuba VIQ WIK
Invasió de Badia de Cochinos VIQ WIK
Míssil VIQ WIK
Míssil balístic VIQ WIK
Bloqueig VIQ WIK
Embargament contra Cuba --- WIK

[+] personatges

Fulgencio Batista VIQ WIK
Fidel Castro Ruz VIQ WIK
Ernesto Che Guevara VIQ WIK

Glossari  Inici


La coexistència pacífica

Coexistència pacífica
Fórmula de política i diplomàcia internacional que propugna la coexistència entre els estats de sistemes sociopolítics antagònics i el repudi de la guerra com a mitjà per a resoldre llurs diferències.
[+] conceptes
Coexistència pacífica VIQ WIK
Desglaç VIQ WIK
Distensió VIQ WIK
XX Congrés del PCUS VIQ WIK
Desestalinització VIQ WIK
Maccarthisme VIQ WIK
Caça de bruixes VIQ WIK
Nova Frontera VIQ ---
Cursa espacial VIQ WIK

[+] personatge

Joseph Raymond McCarthy VIQ WIK

Glossari  Inici


Cap a la distensió internacional

Distensió
Pràctica estratègica consistent a disminuir la tensió militar i reduir la cursa d’armaments.
[+] conceptes
Telèfon vermell VIQ WIK
Casa Blanca VIQ WIK
Kremlin VIQ WIK
Acords SALT VIQ WIK
Tractat de No-Proliferació Nuclear VIQ WIK
Dissuasió nuclear VIQ WIK
Guerra de les Galàxies --- WIK

Glossari  Inici


Retorn a la tensió

Tensió
Desacord en les relacions entre estats, entre classes socials o entre partits polítics.
[+] conceptes
Invasió de l'Afganistan VIQ WIK
Invasió de Grenada --- WIK
Intervenció militar --- WIK
Embargament VIQ WIK
Embargament comercial --- WIK

Glossari  Inici


Dissidències al bloc capitalista

Comunitat Econòmica Europea
Organització internacional fundada el 1957 pel tractat de Roma amb l’objectiu de crear un mercat únic entre els estats membres i integrada posteriorment dins la Unió Europea.
[+] conceptes
Dissidència VIQ WIK
Ostpolitik VIQ WIK
Consell d'Europa VIQ WIK
Tractat de Roma VIQ WIK
CEE VIQ WIK

[+] personatges

Willy Brandt VIQ WIK
Charles de Gaulle VIQ WIK

Glossari  Inici


Dissidències al bloc comunista

Primavera de Praga
Nom donat a l’ampli moviment de liberalització iniciat a Praga (1967-68), com a contestació a la crisi econòmica i política del règim txecoslovac.
[+] conceptes
Dissidència VIQ WIK
Moviment de Països No Alineats VIQ WIK
Socialisme autogestionari VIQ WIK
Ruptura Tito-Stalin --- WIK
Guerra Civil xinesa VIQ WIK
Revolució Cultural VIQ WIK
Ruptura sinosoviètica VIQ WIK
Revolució hongaresa VIQ WIK
Primavera de Praga VIQ WIK
Socialisme amb rostre humà VIQ WIK

[+] personatges

Josip Broz (Tito) VIQ WIK
Mao Zedong VIQ WIK
Imre Nagy VIQ WIK
János Kádár VIQ WIK
Alexander Dubcek VIQ WIK

Glossari  Inici


Presidents de les superpotències

[+] Presidents dels Estats Units

Franklin Delano Roosevelt VIQ WIK
Harry S. Truman VIQ WIK
Dwight David Einsenhower VIQ WIK
John Fitzgerald Kennedy VIQ WIK
Lyndon B. Johnson VIQ WIK
Richard Nixon VIQ WIK
Gerald Ford VIQ WIK
Jimmy Carter VIQ WIK
Ronald Reagan  VIQ WIK
George H.W. Bush VIQ WIK

[+] Presidents de la Unió Soviètica

Iósif Stalin VIQ WIK
Nikita Khrusxov VIQ WIK
Leonid Brèjnev VIQ WIK
Iuri Andrópov VIQ WIK
Konstantín Txernenko VIQ WIK
Mikhaïl Gorbatxov VIQ WIK

Glossari  Inici


 

INTRODUCCIÓ

La Guerra Freda (1945-1991)
Des del 1945 fins al 1990, el món va estar dividit en dos blocs antagònics: el socialista, dirigit per l’URSS, i el capitalista, liderat pels EUA.
Les relacions entre els dos blocs van passar per etapes de gran tensió internacional (
Guerra Freda), amb enfrontaments a Europa, com els que van comportar la divisió de Berlín en dos blocs, i amb conflictes bèl.lics al Tercer Món (Corea, el Vietnam, etc.).
Als anys 60, davant la impossibilitat de destruir el rival sense posar en perill tota la humanitat, els Estats Units i la Unió Soviètica van anar obrint pas al diàleg i a la distensió (etapa de
coexistència pacífica).

 


Eix cronològic 1945-1991

amunt

1. LA FORMACIÓ DE BLOCS ANTAGÒNICS
(1945-1947)

1.1. El deteriorament de les relacions entre els aliats
El final de la Segona Guerra Mundial va evidenciar l’antagonisme pel lideratge mundial entre els Estats Units i la Unió Soviètica, que representaven dos models polítics, socials i econòmics oposats.
– Els EUA com a líder del capitalisme liberal.
– La URSS com a líder del socialisme comunista.
Les Conferències de Jalta i Potsdam van dividir Europa en dues zones d’influència.
Les discrepàncies eren sobretot de tipus ideològic.
Per afermar el control de les seves zones, els Estats Units van obligar a expulsar els comunistes dels governs de coalició que s’havien format als països de la seva àrea d’influència.
L’URSS va propiciar que el Partit Comunista es fes amb el control exclusiu del poder als països de la seva influència.


Europa del 1945 al 1947

amunt

1.2. La ruptura: el Teló d'Acer
A partir de 1947 es va consolidar el Teló d'Acer:
– Els EUA van impulsar: la Doctrina Truman, una intervenció americana contra l’amenaça comunista; el Pla Marshall, una ajuda econòmica per impulsar la reconstrucció europea; i l’OTAN, una aliança militar entre els països de l’Atlàntic Nord.
– La
URSS va proposar: l’Informe Jdanov, que denunciava l’actuació dels EUA en el domini europeu; la Kominform, una organització que unia els països comunistes; i el Pacte de Varsòvia, una aliança militar entre els aliats socialistes.

El món es va dividir en dos blocs pel Teló d’Acer: el bloc capitalista i el bloc socialista.


L'OTAN


El Pacte de Varsòvia

amunt

1.3. La partició d'Alemanya en dos Estats
El primer escenari d’enfrontament entre els dos blocs va tenir lloc a Alemanya.
Al final de la guerra, aquest país havia quedat dividit en quatre zones ocupades per britànics, francesos, nord-americans i soviètics. La mateixa divisió es va fer a la capital Berlín.
El 1948, els tres aliats occidentals van decidir unificar els seus territoris i crear un Estat federal alemany.
En resposta, l’URSS va ordenar el bloqueig de la part occidental de Berlín, però els EUA la van abastir per via aèria.
La crisi va accelerar la divisió d’Alemanya en dos estats:la República Federal, que es va enquadrar al bloc occidental, i la República Democràtica, sota influència soviètica.
Finalment, el 1961 es va aixecar el mur de Berlín, que va restar com a frontera física fins al 1989.

 


La divisió d'Alemanya i de Berlín


El bloqueig de Berlín


El mur de Berlín

amunt

2. GUERRA FREDA I COEXISTÈNCIA PACÍFICA
(1945-1975)
2.1. Què és la Guerra Freda?
La Guerra Freda va consistir en un model de relacions internacionals que es va desenvolupar després de la Segona Guerra Mundial.
Es basava en un permanent antagonisme entre els blocs liderats pels Estats Units i la Unió Soviètica.
Va ser un enfrontament tens, sense arribar mai a una confrontació bèl·lica entre les dues potències, però en el qual aquestes van desenvolupar una gran carrera d’armaments.
Mapes de la Guerra Freda al món

Mapes de la Guerra Freda a Europa

Fases de la Guerra Freda

Els dos blocs


L'enfrontament dels blocs

El bloc occidental


Estats Units

Regne Unit

França

R.F.Alemanya

El bloc oriental


URSS

Xina

R.D.Alemanya

Cuba
La carrera d'armaments

amunt

2.2. Els conflictes de la Guerra Freda
La rivalitat es va manifestar en diversos conflictes perifèrics, entre els quals podem destacar:
La Guerra de Corea (1950-1953). Al final de la Guerra Mundial, el Nord va ser ocupat per la URSS, i el Sud pels EUA. Es van crear dos Estats oposats, que encara existeixen, finalitzada la guerra el 1953.
El 1950 Corea del Nord va envair el Sud amb el suport soviètic, i les tropes nord-americanes van defensar Corea del Sud. El conflicte va finalitzar amb la Pau de Panmunjon (1953).
La Guerra de Vietnam (1954-1975). Va ser una guerra que va enfrontar Vietnam del Sud, amb l’ajuda dels Estats Units, i Vietnam del Nord entre 1958 i 1975.
– En acabar la guerra d'Indoxina (1945-1954), la guerrilla comunista va proclamar la independència de Vietnam, que fins llavors era colònia francesa, i es van crear dos Estats antagònics (1954). Els EUA van intervenir per evitar la formació d’un únic Estat comunista, però es van retirar el 1973. Quan es va acabar la guerra el país es va unificar i es va instaurar el comunisme.
La crisi dels míssils de Cuba (1962). Després d’instal·lar-se a Cuba el règim de Fidel Castro, el govern nord-americà va boicotejar econòmicament Cuba, que aviat va rebre ajuda de l’URSS.
– El 1961, l'URSS va intentar instal·lar
míssils nuclears a Cuba. La reacció dels EUA va estar a punt de produir un enfrontament militar directe, però els soviètics es van retirar amb el compromís de desmuntar les bases militars.
Conflictes de la Guerra Freda

La Guerra de Corea

La Guerra de Vietnam

La crisi dels míssils de Cuba

amunt

2.3. La coexistència pacífica

A finals de la dècada de 1950, el clima de tensió entre els blocs va donar pas a una nova etapa dominada per la distensió (coexistència pacífica).
Les noves relacions entre els blocs van estar relacionades amb la nova generació de dirigents (Jruschov a l’URSS i Kennedy als EUA), que es van mostrar més tolerants i van dur a terme una política de distensió, per establir acords i frenar la carrera d'armaments.
A finals de la dècada de 1970 es van produir nous focus de conflicte que van provocar una altra vegada les tensions de la Guerra Freda.
Els soviètics van envair l’Afganistan i els nord-americans, l’illa de Granada (Petites Antilles).

La invasió soviètica de l'Afganistan (1978)

La invasió nord-americana de l'illa de Granada (1983)

amunt

Esquema del tema

LA GUERRA FREDA (1945-1991)

LA FORMACIÓ DE BLOCS
(1945-1949)

Capitalisme i socialisme,
enfrontats

Guerra Freda

• Influència a Europa

-EUA: Pla Marshall
- URSS: Governs comunistes

• Crisi de Berlín

- Divisió d’Alemanya: RFA i RDA

- Berlín dividit

- Blocatge de Berlín
- Mur de Berlín

• Creació de
blocs militars

- OTAN
- Pacte de Varsòvia

CONFLICTES BÈL.LICS
(1945-1975)

Guerra de Corea

• Entre Corea del Nord (comunista) i Corea del Sud (prooccidental)
• Divisió de Corea

Guerra del Vietnam

• Retirada de França i divisió del Vietnam: el Nord comunista i el Sud prooccidental
• Intervenció dels EUA

Conflicte de Cambodja

• Intervenció dels EUA

Conflicte de Suez

• Nasser nacionalitza el canal
• Intent d’intervenció de França i la Gran Bretanya
• Suport de l’URSS a Nasser

Crisi dels míssils

• Revolució cubana (1959)
• Tensió amb els EUA
• Suport de l’URSS (blocatge naval)
• Intent d’instal.lació de míssils soviètics

COEXISTÈNCIA PACÍFICA
(1960-1970)

Causes

• URSS: mort de Stalin. Khruixov i la desestalinització
• Estats Units: fi de la caça de bruixes. Presidència de J.F. Kennedy

Distensió

• Diàleg entre l’URSS i els EUA
• Acords per frenar la cursa d’armaments (Acords SALT)

TORNA LA TENSIÓ
(1979-1991)

• Invasió de l’Afganistan (URSS)
• Invasions i ingerències a l’Amèrica Central (EUA)
• Boicot als Jocs Olímpics
• Nova cursa d’armaments

PROBLEMES INTERNS

Bloc soviètic

• Ruptura de les relacions amb Iugoslàvia i amb la Xina
• Revoltes a Hongria i a Txecoslovàquia

Bloc occidental

• Ostpolitik: inici de converses amb l’URSS i amb Polònia, normalització de la relació amb les dues Alemanyes, etc.
• França abandona l’OTAN
• Crítiques europees a la política exterior nord-americana

Eamunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]

Presentacions
El món entre 1945 i 1973 [ppt]
La guerra freda [ppt]
La guerra freda i la política de blocs (38 diapositives)
La guerra freda (1947-1989) (34 diapositives)
La guerra freda (1945-1991) (44 diapositives)

Webs
Socials en xarxa: La Guerra Freda i la política de blocs [cat]
Buxaweb: La Guerra Freda i la política de blocs [cat]
La Guerra Freda, a la Viquipèdia [cat]
La Guerra Freda, a la Wikipedia [cast]

Audiovisuals
La guerra freda [3:49] [cat]
 La guerra freda [4:53] [cast]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
La guerra freda al món - 1
La guerra freda al món - 2
La guerra freda al món - 3
La guerra freda a Europa - 1
La guerra freda a Europa - 2
La guerra freda a Europa - 3
La guerra freda a Europa - 4

Europa després de la Segona Guerra Mundial - 1
Europa després de la Segona Guerra Mundial - 2
La divisió d'Alemanya - 1
La divisió d'Alemanya - 2
El mur de Berlín
La guerra de Corea - 1
La guerra de Corea - 2
La crisi de Suez
La guerra del Vietnam - 1
La guerra del Vietnam - 2
La crisi dels míssils de Cuba - 1
La crisi dels míssils de Cuba - 2
El conflicte araboisraelí- 1
El conflicte araboisraelí - 2
L'OTAN
El Pacte de Varsòvia

Gràfics
Fases de la guerra freda
Armament nuclear EUA-URSS 1945-2005

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà