a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

    

      

Història contemporània
INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
Edat contemporània
Organització política
Conceptes bàsics
Personatges destacats

Edat contemporània

Edat històrica
Cadascun dels períodes en què hom considera dividida la història.
Edat Contemporània
Últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució francesa (1789) i arriba fins a la nostra actualitat.
[+] conceptes
Història VIQ WIK
Periodització VIQ WIK
Segle XVIII VIQ WIK
Revolució Francesa (1789) VIQ WIK
Edat contemporània VIQ WIK
Segle XIX VIQ WIK
Segle XX VIQ WIK
Segle XXI VIQ WIK
Món actual VIQ WIK

Glossari  Inici


Organització política

Política
Conjunt d'activitats teòriques i pràctiques referents a les relacions entre els ciutadans d'una mateixa col·lectivitat o entre diferents col·lectivitats.
[+] conceptes
Política VIQ WIK
Estat VIQ WIK
Nació VIQ WIK
Forma de govern VIQ WIK
Monarquia VIQ WIK
República VIQ WIK
Democràcia VIQ WIK
Dictadura VIQ WIK
Forma d'estat VIQ WIK
Centralisme VIQ WIK
Federalisme VIQ WIK
Espectre polític VIQ WIK
Esquerra VIQ WIK
Centre VIQ WIK
Dreta VIQ WIK

Glossari  Inici


Conceptes bàsics
Antic Règim VIQ WIK
Il.lustració VIQ WIK
Liberalisme VIQ WIK
Nacionalisme VIQ WIK
Capitalisme VIQ WIK
Socialisme VIQ WIK
Comunisme VIQ WIK
Feixisme VIQ WIK
Moviment Obrer VIQ WIK
Revolució Industrial VIQ WIK
Revolució Francesa VIQ WIK
Revolució Russa VIQ WIK
Imperialisme VIQ WIK
Descolonització VIQ WIK
Tercer Món VIQ WIK
Primera Guerra Mundial VIQ WIK
Segona Guerra Mundial VIQ WIK
Guerra Freda VIQ WIK

Glossari  Inici


Personatges destacats
Jean-Jacques Rousseau VIQ WIK
James Watt VIQ WIK
Maximilien de Robespierre VIQ WIK
Napoleó Bonaparte VIQ WIK
Karl Marx VIQ WIK
Mikhail Bakunin VIQ WIK
Otto von Bismarck VIQ WIK
Benjamin Disraeli VIQ WIK
Mohandas Gandhi VIQ WIK
Vladimir Lenin VIQ WIK
Josif Stalin VIQ WIK
Benito Mussolini VIQ WIK
Adolf Hitler VIQ WIK
Franklin D. Roosevelt VIQ WIK
Winston Churchill VIQ WIK
John F. Kennedy VIQ WIK

Glossari  Inici


Fonts


GEC : Gran Enciclopèdia Catalana

VIQ : Viquipèdia en català
WIK : Wikipedia en castellà


Editorial Vicens Vives


Google Imatges


Hemeroteca La Vanguardia


Revista L'Avenç


Revista  Sàpiens


Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

Google

YouTube 
 

SlideShare

Les edats històriques

 

amunt

Els fets històrics

Història
Ciència que s’ocupa de l’estudi dels fets memorables humans, com a conjunt de les actuacions dels homes i dones en el passat, i de la narració d’aquestes actuacions.
CAUSES
FETS
CONSEQÜÈNCIES

amunt

El pas de l'Antic Règim al Nou Règim
El naixement del món contemporani
Etapa Edat Moderna
Antic Règim
REVOLUCIONS
BURGESES
Edat Contemporània
Nou Règim
Cronologia Segles XVI-XVII-XVIII Segles XIX-XX-XXI
Política Estat absolutista REVOLUCIÓ
LIBERAL
Estat liberal
Economia Predomini de l'economia feudal REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL
Consolidació de l'economia capitalista
Societat Societat estamental Societat de classes

amunt

L'Antic Règim

Antic Règim
Organització política, econòmica i social existent a Europa després del període feudal i anteriorment a les revolucions burgeses.
[+] informació
Antic Règim VIQ WIK
Absolutisme VIQ WIK
Feudalisme VIQ WIK
Societat estamental VIQ WIK
Despotisme il.lustrat VIQ WIK
Il.lustració VIQ WIK
El Nou Règim

Revolució
Canvi en profunditat, global i dràstic de les institucions polítiques i socials o de les estructures econòmiques d'una societat.
[+] informació
Revolució liberal VIQ WIK
Revolució industrial VIQ WIK
Liberalisme VIQ WIK
Liberalisme econòmic VIQ WIK
Capitalisme VIQ WIK
Societat de classes VIQ WIK
Estat liberal VIQ WIK

amunt

La història del món contemporani
A    N    T    I    C                         R    È    G    I    M
Crisi de l'Antic Règim

IL.LUSTRACIÓ

 

 

Manteniment estructures tradicionals

REVOLUCIONS
BURGESES

  REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL

Capitalisme

REVOLUCIÓ
LIBERAL

Democràcia liberal

PAÏSOS RICS

PAÏSOS POBRES
Expansió econòmica  Societat industrial


Segona Revolució    Industrial

IMPERIALISME

Rivalitats entre imperis


Societat de classes

Injustícia social


TEORIES SOCIALISTES

Moviment obrer
      

 
 

 

Ocupació imperialista

 PRIMERA GUERRA MUNDIAL
(1914-1918)


REVOLUCIÓ RUSSA


Implicació I GM

      

NOVA SITUACIÓ MUNDIAL
(ENTREGUERRES)

PAÏSOS CAPITALISTES URSS
Economia d'entreguerres


Expansió anys 20


Expansió

 Crisi anys 30  CRAC 1929

FEIXISME DEMOCRÀCIA COMUNISME
Expansionisme

SEGONA GUERRA MUNDIAL
(1939-1945)


Implicació II GM

NOVA SITUACIÓ MUNDIAL

GUERRA FREDA
(1945-1991)

BLOC
OCCIDENTAL

BLOC
COMUNISTA

CAPITALISME
(EUA)
COMUNISME
(URSS)

EUROPA
(CEE/UE)
CAIGUDA DEL BLOC

DESCOLONITZACIÓ

TERCER 
MÓN

FINAL GUERRA FREDA

   ↓

SITUACIÓ ACTUAL

HEGEMONIA DELS EUA

PAÏSOS DEL NORD

PAÏSOS RICS

PAÏSOS DEL SUD

PAÏSOS POBRES

amunt

 

Inici

     

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà