a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA D'ESPANYA I CATALUNYA

    

      

Història d'Espanya i Catalunya
LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
L'Alzamiento Nacional
Els dos bàndols de la guerra
La internacionalització del conflicte
Les operacions militars
Evolució de la zona sublevada
Evolució de la zona republicana
La guerra a Catalunya
La revolució social a Catalunya
Els fets de Maig del 1937
La vida a la rereguarda
Conseqüències de la guerra

L'Alzamiento Nacional:
el cop d'estat de juliol del 1936

Cop d'estat
Presa del poder polític per un grup minoritari, generalment vinculat a un sector o a la totalitat de les forces armades, al marge de la vinculació a les masses (colpisme).
Un cop d'estat és la usurpació del poder vigent i la vulneració de la legalitat institucional a un estat liderada per membres del mateix estat, líders polítics, funcionaris o, més usualment, militars, i en alguns casos mitjançant el suport d'altres estats, amb l'objectiu d'aconseguir el poder.
Quan aquests cops triomfen sovint el govern resultant esdevé de tipus dictatorial que pot estendre's més o menys en el temps. En alguns casos aconsegueixen el poder ràpidament i en d'altres en no triomfar durant els primers dies poden generar una guerra civil.
Guerra Civil
Guerra entre ciutadans d'un mateix país o d'un mateix estat.
[+] conceptes
Cop d'Estat de juliol del 1936 VIQ WIK
Alzamiento Nacional --- WIK
Guerra Civil Espanyola VIQ WIK
Cronologia de la guerra VIQ WIK
[+] personatges
José Sanjurjo VIQ WIK
Emilio Mola VIQ WIK
Francisco Franco VIQ WIK
Gonzalo Queipo de Llano VIQ WIK

Glossari  Inici


Els dos bàndols de la guerra

 

 

Guerra Civil Espanyola
Guerra civil iniciada el 18-19 de juliol de 1936 i acabada l’1 d’abril de 1939.
[+] conceptes
Bàndol republicà VIQ WIK
Zona republicana --- WIK
Democràcia liberal VIQ WIK
Comunisme VIQ WIK
Anarquisme VIQ WIK
Bàndol nacional VIQ WIK
Zona nacional --- WIK
Feixisme VIQ WIK

Glossari  Inici


La internacionalització del conflicte

Brigades Internacionals
Unitats militars integrades per voluntaris estrangers que lluitaren a favor dels republicans durant la Guerra Civil Espanyola de 1936-39.
[+] conceptes
Intervenció estrangera a la guerra --- WIK
Comitè de No-intervenció VIQ WIK
Alemanya nazi VIQ WIK
Legió Còndor VIQ WIK
Itàlia feixista VIQ WIK
Corpo di Truppe Volontarie VIQ WIK
Unió Soviètica VIQ WIK
Brigades Internacionals VIQ WIK
[+] personatges
Adolf Hitler VIQ WIK
Benito Mussolini VIQ WIK
António de Oliveira Salazar VIQ WIK
Iósif Stalin VIQ WIK

Glossari  Inici


Les operacions militars

Campanya
Període en què les tropes resideixen o operen en zones o àrees declarades en estat de guerra.
Batalla
Acció en la qual dos exèrcits enemics es baten l'un contra l'altre i que, per la seva envergadura, pot arribar a decidir el resultat d'una guerra.
[+] conceptes
Operacions militars VIQ WIK
Front militar VIQ WIK
Batalles de la Guerra Civil Espanyola VIQ WIK
Setge a l'Alcàsser de Toledo (jul-set 1936) VIQ WIK
Campanya de Guipúscoa (jul-set 1936) VIQ WIK
Batalla de Badajoz (agost 1936) VIQ WIK
Desembarcament de Mallorca (ago-set 1936) VIQ WIK
Batalla de Madrid (nov'36-març'39) VIQ WIK
Batalla de Màlaga (febrer 1937) VIQ WIK
Batalla del Jarama (febrer 1937) VIQ WIK
Batalla de Guadalajara (març 1937) VIQ WIK
Campanya del Nord (abril-octubre 1937) --- WIK
Batalla de Bilbao (juny 1937) VIQ WIK
Batalla de Brunete (juliol 1937) VIQ WIK
Batalla de Santander (ago-set 1937) VIQ WIK
Batalla de Belchite (ago-set 1937) VIQ WIK
Ofensiva d'Astúries (set 1937) --- WIK
Batalla de Terol (des'37-feb'38) VIQ WIK
Ofensiva d'Aragó (mar-abr 1938) VIQ WIK
Ofensiva del Llevant (abr-jul 1938) --- WIK
Batalla de l'Ebre (jul-nov 1938) VIQ WIK
Ofensiva de Catalunya (des'38-feb'39) VIQ WIK
Ofensiva final (març 1939) --- WIK
Últim comunicat de la guerra VIQ WIK

Glossari  Inici


Evolució de la zona republicana

Revolució
Canvi en profunditat, global i dràstic de les institucions polítiques i socials o de les estructures econòmiques d’una societat.
[+] conceptes
Segona República durant la guerra --- WIK
Revolució social del 1936 VIQ WIK 
Governs de la Segona República Espanyola VIQ WIK
Govern Largo Caballero (setembre 1936-maig 1937) --- WIK
Exèrcit Popular de la República VIQ WIK
Fets de Maig del 1937 VIQ WIK
Govern Negrín (maig 1937-març 1939) --- WIK
Exèrcit Popular de la República VIQ WIK
Tretze Punts de Negrín --- WIK
Cop d'Estat de Casado --- WIK
Consell Nacional de Defensa VIQ WIK
Repressió durant la guerra VIQ WIK
Terror Roig --- WIK
Or de Moscou VIQ WIK
[+] personatges
Manuel Azaña VIQ WIK
Santiago Casares Quiroga VIQ WIK
Diego Martínez Barrio VIQ WIK
José Giral VIQ WIK
Francisco Largo Caballero VIQ WIK
Juan Negrín VIQ WIK
Indalecio Prieto VIQ WIK
Buenaventura Durruti VIQ WIK
Cipriano Mera VIQ WIK
Dolores Ibárruri VIQ WIK
Frederica Montseny VIQ WIK
José Miaja VIQ WIK
Segismundo Casado VIQ WIK
Juan Modesto VIQ WIK
Enrique Líster VIQ WIK
Valentín González "El Campesino" VIQ WIK
Vicente Rojo VIQ WIK

Glossari  Inici


Evolució de la zona sublevada

Totalitarisme
Règim polític que exerceix una forta intervenció en tots els ordres de la vida d’una nació o d’un estat i que, sense admetre cap forma d’oposició legal, concentra la totalitat dels poders estatals en mans d’un grup o partit, no respectant o reduint els drets cívics i polítics i les llibertats públiques.
[+] conceptes
Estat totalitari VIQ WIK
Dictadura VIQ WIK
Junta de Defensa Nacional VIQ WIK
Junta Tècnica de l'Estat VIQ WIK
Decret d'Unificació VIQ WIK
Falange Española Tradicionalista y de las JONS VIQ WIK
Caudillo de España VIQ WIK
Primer govern franquista (1938-1939) --- WIK
Fuero del Trabajo VIQ WIK
Repressió franquista VIQ WIK
Camps de concentració franquistes VIQ WIK
[+] personatges
Francisco Franco VIQ WIK
Miguel Cabanellas VIQ WIK
Emilio Mola VIQ WIK
Gonzalo Queipo de Llano VIQ WIK
Joaquín Fanjul VIQ WIK
Fidel Dávila VIQ WIK
Juan Yagüe VIQ WIK
José Millán-Astray VIQ WIK
José Moscardó VIQ WIK
Agustín Muñoz Grandes VIQ WIK

Glossari  Inici


La guerra a Catalunya

Exèrcit Popular de Catalunya
Exèrcit que la Generalitat de Catalunya intentà de crear per decret de 6 de desembre de 1936 reorganitzant les forces militars de Catalunya i intentant de militaritzar les milícies del Comitè Central de Milícies Antifeixistes, després de la seva dissolució.
[+] general
Guerra Civil a Catalunya VIQ WIK
Homenatge a Catalunya VIQ WIK
[+] operacions militars
Cop d'estat de juliol del 1936 a Barcelona VIQ WIK
Front d'Aragó VIQ WIK
Batalla de Balaguer (abr-mai 1938) VIQ ---
Batalla del Segre (abr'38-gen'39) VIQ WIK
Front del Pallars (jul-nov 1938) VIQ ---
Batalla de l'Ebre (jul-nov 1938) VIQ WIK
Ofensiva de Catalunya (des'38-feb'39) VIQ WIK
[+] forces paramilitars i militars
Columna militar --- WIK
Columna Durruti VIQ WIK
Columna Carles Marx VIQ ---
Columna Macià-Companys VIQ ---
Columna Volant Catalana VIQ ---
Columna Jaume Graells VIQ ---
Exèrcit Popular de Catalunya VIQ ---
Lleva del Biberó VIQ WIK
Regiment Pirinenc Núm. 1 VIQ ---
Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat VIQ ---
[+] àmbit socioeconòmic
Economia de guerra VIQ WIK
Indústria de Guerra a Catalunya --- WIK
Junta de Seguretat Interior de Catalunya VIQ ---
Comissariat de Propaganda VIQ WIK
[+] personatges
Lluís Companys VIQ WIK
Josep Tarradellas VIQ WIK
Manuel Goded VIQ WIK
George Orwell VIQ WIK

Glossari  Inici


La revolució social a Catalunya

Col.lectivització
La col·lectivització és com es coneix normalment la socialització dels mitjans de producció, essent el procés del pas d’un règim de propietat privada individuals dels mitjans de producció cap a un règim de propietat social ja sigui en comunitària o estatal.
[+] conceptes
Revolució social del 1936 VIQ WIK 
Anarcosindicalisme a Catalunya durant la guerra VIQ WIK
Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya VIQ WIK
Milicià VIQ WIK
Milícies populars VIQ WIK
Col.lectivitzacions VIQ WIK
Consell d'empresa VIQ ---
Decret de Col.lectivitzacions VIQ ---
[+] personatge
Joan García i Oliver VIQ WIK

Glossari  Inici


Els fets de Maig del 1937

Fets de Maig
Esdeveniments provocats, pel maig del 1937, per l'enfrontament armat, sobretot a Barcelona, entre forces d'ordre públic de la Generalitat i militants del PSUC, la UGT i Estat Català, d'una banda, i militants del grup CNT-FAI, grups anarquistes, com Amigos de Durruti, i el POUM, de l'altra.
[+] conceptes
Fets de Maig del 1937 VIQ WIK
FAI VIQ WIK
POUM VIQ WIK
PSUC VIQ WIK
[+] personatge
Andreu Nin VIQ WIK

Glossari  Inici


La vida a la rereguarda

Rereguarda
Espai que resta darrere un front de guerra, en el qual hom duu a terme les operacions d’abastament i evacuació.
[+] conceptes
Olimpíada Popular VIQ WIK
Desnutrició VIQ WIK
Mercat negre VIQ WIK
Contraban VIQ WIK
Paper moneda de la Generalitat VIQ WIK
Bombardeig --- WIK
Bombardejos de la guerra VIQ WIK
Bombardeig de Gernika (abril 1937) VIQ WIK
Bombardeig de Barcelona (gener 1938) VIQ WIK
Bombardeig de Barcelona (març 1938) VIQ WIK
Bombardeig de Granollers (maig 1938) VIQ WIK
Refugi antiaeri VIQ WIK
Txeques VIQ WIK
Emboscat VIQ ---
Canvis en la toponímia municipal de Catalunya VIQ WIK

Glossari  Inici


Conseqüències de la guerra

Repressió
Acció exercida des del poder per a neutralitzar i eliminar la voluntat crítica dels col·lectius opositors o discrepants, mitjançant mesures de coacció i la limitació de les llibertats públiques.
Exili

Allunyament, voluntari o forçós, del territori d’un estat, especialment per motius polítics.
[+] conceptes
Víctimes de la Guerra Civil VIQ WIK
Dictadura franquista VIQ WIK
Repressió franquista VIQ WIK
Camps de concentració franquistes VIQ WIK
Exili VIQ WIK
Exili republicà VIQ WIK
La retirada VIQ ---

Glossari  Inici


 

INTRODUCCIÓ

La Guerra Civil (1936-1939)

El conflicte entre els partidaris de les reformes i els seus opositors va esclatar el 1936, originant una Guerra Civil que va durar tres anys i que va finalitzar amb l’establiment d’una dictadura militar.


Eix cronològic Espanya 1898-1939


Eix cronològic de la Guerra Civil

amunt

1. L'ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL
1.1. L'aixecament militar
Al juliol de 1936, un sector important de l’exèrcit va protagonitzar un cop d’Estat, al qual es van unir les organitzacions polítiques antirepublicanes (falangistes, tradicionalistes, monàrquics...)
Els
sublevats van prendre els òrgans de govern d’algunes ciutats i van constituir juntes militars per a "restablir l’ordre" i acabar amb el Front Popular. Però el govern republicà va poder sufocar l’aixecament en zones estratègiques. Davant del clamor popular, el 19 de juliol, José Giral, nou cap de govern, va donar armes a les milícies dels sindicats i dels partits del Front Popular, per frenar el cop.
Espanya va quedar dividida en dues zones, cosa que va desencadenar la Guerra Civil: l’alçament va triomfar a les regions agrícoles i d’orientació política conservadora, i va fracassar a les grans ciutats i les principals regions industrials i obreres.

 


L'esclat de la guerra a Barcelona

amunt

1.2. La internacionalització del conflicte
La situació política europea el 1936 era molt tensa, des del sorgiment del feixisme italià i el nazisme alemany. Així, la Guerra Civil espanyola va assolir una gran dimensió internacional.
La guerra a Espanya es va veure com una confrontació entre les forces democràtiques i els règims feixistes:
– El sector sublevat va rebre el suport d’Alemanya i Itàlia i, en menor mesura, també de Portugal.
– La República va comptar amb el suport de la
URSS i les Brigades Internacionals (voluntaris de diversos països).

Per no agreujar la tensió europea, França i Gran Bretanya van impulsar una política de neutralitat (Comitè de No Intervenció) en la guerra espanyola.
La “no intervenció” va perjudicar a la República, que es va trobar sense l’ajuda de les democràcies europees.

 


Les Brigades Internacionals

L'esclat de la Guerra Civil

amunt

2. LES DUES ZONES ENFRONTADES
2.1. La zona republicana: guerra i revolució
Al
bàndol republicà hi van perviure dues posicions:
– Els sectors republicans i part dels socialistes i comunistes, que plantejaven, davant de tot, organitzar l’Estat per
guanyar la guerra.
– Els sectors anarquistes i trotskistes, que eren partidaris de la
revolució i prioritzaven les col·lectivitzacions i l’anticlericalisme.
Però a partir de l’enfrontament armat entre les forces republicanes (fets de Maig de 1937), i de la formació del govern de
Juan Negrín (amb forta influència comunista), es van imposar els que defensaven la tesi d’organitzar-se per vèncer.
Evolució durant la guerra:
- Des del principi, es va iniciar la revolució social: es van formar Comitès i es va desfermar amb gran força l’anticlericalisme. Tot símbol aristocràtic, burgès o religiós va ser perseguit com a enemic.
- El setembre de 1936 es va formar un govern de coalició amb republicans, comunistes, socialistes i anarquistes, dirigit per
Francisco Largo Caballero i es va crear un Exèrcit Popular.
- El 1937 tenen lloc els fets de Maig: va esclatar la divisió dins de les forces republicanes i es va produir un enfrontament armat a Barcelona.
- Com a resultat,
Juan Negrín va formar un nou govern, sense presència anarquista i amb influència comunista.

 

Els Fets de Maig de 1937

amunt

2.2. La zona sublevada: una dictadura militar
A la zona sublevada es va articular un nou Estat, sota la figura del general Franco, que va prendre molts aspectes del feixisme: partit únic, obediència cega al cabdill, menyspreu a la democràcia, exaltació de la violència i ideologia ultraconservadora.
-
El nou Estat s’inspirava en el feixisme i defensava un model social basat en el conservadurisme i en la preeminència del catolicisme.
A més, a les zones ocupades pels sublevats es va desmantellar la legalitat republicana i es va iniciar una repressió sistemàtica contra tot tipus d’oposició.
-
Un dels primers objectius de les autoritats “nacionals” era acabar amb les reformes republicanes.
-
A les zones dominades pels franquistes es va institucionalitzar la persecució sistemàtica de les organitzacions del Front Popular i els seus representants.
- La repressió va afectar tots aquells que havien donat suport a la República i també a aquells que no manifestaven la seva adhesió al nou règim.

 

amunt

3. L'EVOLUCIÓ BÈL.LICA
3.1. El desenvolupament del conflicte
A finals de 1936 la República encara mantenia les ciutats industrials. La guerra va tenir diferents episodis:
– L’
avanç cap a Madrid (novembre de 1936). L’estratègia dels sublevats era avançar des del sud cap a Madrid i prendre la capital. Els intents successius van fracassar i van canviar de front.
– La
Batalla del Nord (abril-octubre de 1937). L'aviació alemanya va produir el bombardeig de Guernika i l'exèrcit franquista va ocupar Bilbao i altres zones del nord d’Espanya (Santander i Astúries).
– La
Batalla de l’Ebre (juliol-novembre de 1938). El 1938, les tropes sublevades van avançar sobre Aragó i van arribar al Mediterrani per la zona de Castelló., deixant Catalunya aïllada. Per impedir el progrés dels sublevats, el govern de la República va concentrar les seves forces a la Batalla de l’Ebre, però, després de durs combats, els republicans es van haver de replegar.
– El
final de la guerra (febrer-abril de 1939). Després de l'ocupació de Catalunya (desembre-febrer 1939), només resistien Madrid i la zona centre. Un cop d’Estat va crear una junta a Madrid, que va intentar sense èxit negociar amb Franco. La guerra es va acabar l’1 d’abril.

 

Evolució de la guerra

La situació d'Espanya després del cop d'Estat: Juliol 1936
Novembre 1936 Desembre 1937
Juliol 1938 Març 1939

El desenvolupament de la guerra


El final de la guerra a Barcelona


El comunicat final de la guerra, 1r d'abril de 1939

amunt

3.2. La vida a la rereguarda
Les rereguardes van haver de patir els efectes de la guerra i a la zona republicana, a més, les conseqüències de la derrota.
Entre les alteracions de la vida quotidiana durant la guerra cal destacar:
- La
manca d'aliments, que va provocar fam, desnutrició, mercat negre, etc.
- El
bloqueig de l'activitat econòmica: manca de diner en circulació, encariment dels preus, treball obligat de les dones (per la manca d'homes), etc.
- Danys colaterals de la guerra:
bombardeigs, destrucció, mortalitat, construcció de refugis, etc.
- Els efectes demogràfics: augment de la mortalitat, descens de la natalitat,
moviments de la població (refugiats, exiliats), etc.
- La
repressió políticosocial: assassinats i persecució, patrulles, venjances personals, etc.

 


Barcelona, març 1938

Granollers, maig 1938


Un refugi antiaeri

Cartells de la guerra civil

amunt

3.3. Les conseqüències de la guerra
Les conseqüències de la guerra van ser a llarg termini:
– Van
morir més de mig milió d’espanyols. A aquesta xifra s’hi han d’afegir unes 470000 persones que es van exiliar a França, Amèrica Llatina i la URSS, davant
de la repressió franquista.
Milers d’aquestes persones van participar en la
resistència
contra els nazis durant la Segona Guerra Mundial. Alguns van ser confinats a camps de concentració.
– La imposició d’un
dictadura militar que va posar fi a la tradició liberal i parlamentària del segle XIX.
– El trencament de la convivència entre vencedors i vençuts.

amunt

Esquema del tema

LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

INICI DE LA GUERRA CIVIL

• Cop militar

- 17 de juliol, Canàries i el Marroc; 18 de juliol, Península
- Protagonitzat per gran part de l’exèrcit amb el suport de la dreta autoritària
- Resposta dels governs de la República i de la Generalitat. Participació d’organitzacions obreres a favor de la República
- Fracàs del cop militar →  Divisió d’Espanya en dues zones: republicana i insurrecta. Inici de la guerra civil

• Repercussió internacional

- Presa de posició de l’opinió pública mundial
- Suport als insurrectes: l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista
- Política de no-intervenció de les democràcies
- Suport a la República: les Brigades Internacionals i l’URSS

ZONA REPUBLICANA

Revolució social

- Col.lectivitzacions
- Persecució ideològica de les dretes i de l’Església
- Formació de comitès i milícies populars

- A Catalunya

- Comitè Central de Milícies Antifeixistes (Lluís Companys)
- Consell d’Economia de Catalunya i Decret de col.lectivitzacions

• Governs d’unitat
(setembre 1936-maig 1937)

- A Catalunya: govern d’unitat (Tarradellas)
- A Espanya: govern de Largo Caballero
- Participació d’anarquistes, republicans, socialistes i comunistes
- Creació de l’Exèrcit Popular i esforç bèl.lic
- Enfrontaments dels anarquistes i el POUM amb els republicans i els comunistes (fets de Maig, 1937)
- Crisi de govern

Govern Negrín
(maig 1937-març 1939)

- Persecució del POUM i augment del poder dels comunistes
- Esforç bèl.lic (Programa dels Tretze Punts)
- Dificultats internacionals (Acord de Munic) i derrotes militars

- Concentració del poder en el govern central

- Trasllat a Barcelona del Govern de la República
- Eliminació de competències de la Generalitat

ZONA SUBLEVADA

• Construcció d’un Estat totalitari

- Junta de Defensa Nacional
- Franco, cap de l’Estat (Govern de Burgos)

- Decret d’unificació
- Primera legislació: Estat confessional i supressió de les reformes de la República

• Repressió institucionalitzada: persecució ideològica

FASES MILITARS

• Batalles per Madrid i front d’Aragó (juliol 1936-març 1937)
• Batalla del nord (abril-octubre 1937)
• Ofensives de Terol i arribada al Mediterrani (desembre 1937-abril 1938)
• Batalla de l’Ebre i ocupació de Catalunya (juliol 1938-febrer 1939)
• Fi de la guerra (abril 1939)

EFECTES EN LA POBLACIÓ

• Fam, misèria, mortalitat
• Bombardeigs i destrucció
• Refugiats i exiliats republicans

amunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]

Presentacions
La guerra civil espanyola [ppt]
La guerra civil espanyola-2 [ppt]
Fases guerra civil espanyola [ppt]
La guerra civil espanyola (46 diapositives)
La guerra civil espanyola (56 diapositives)
La guerra civil espanyola (37 diapositives)
La guerra civil espanyola (22 diapositives)

Webs
Socials en xarxa: La Guerra Civil [cat]
 Buxaweb: La Guerra Civil [cat]
 Buxaweb: La Guerra Civil a Catalunya [cat]

La Guerra Civil espanyola, a la Viquipèdia [cat]
La Guerra Civil espanyola, a la Wikipedia [cast]
Recursos sobre la guerra civil
Recursos sobre la guerra civil a Catalunya
El paper moneda durant la guerra civil
Espais de la guerra civil
Los niños que nunca volvieron [cast]
Els nens de la Guerra Civil [cat]
La Guerra Civil espanyola (1936-1939) [cast]

Audiovisuals
Catalunya durant la República i la Guerra [9:45] [cat]
II República i Guerra Civil [4:59] [cast]
La Guerra Civil (1936-1939) [21:50] [cast]
La guerra civil a Barcelona [10:39] [cat]
Catalunya sota les bombes [6:46] [cat]
Bombardejos a Barcelona [9:56] [cat]
El bombardeig de Granollers (1938) [5:36] [cat]
La batalla de l'Ebre [7:38] [cat]
Cartells de la guerra civil (bàndol republicà) [4:50]
Cartells de la guerra civil (2) (bàndol republicà) [2:32]
Cartells de la guerra civil (3) (bàndol franquista) [10:00]
Documental contra la impunitat de la repressió franquista [9:22] [cast]

Hemeroteca
El fracàs de la revolta militar a Catalunya [diari La Vanguardia, 22/07/1936]
Bombardeig de Granollers [diari La Vanguardia, 01/06/1938]
Començament de la batalla de l'Ebre [diari La Vanguardia, 26/07/1938]
Barcelona a mans franquistes [diari La Vanguardia, 27/01/1939]
Granollers a mans franquistes [diari La Vanguardia, 29/01/1939]
El final de la guerra [diari La Vanguardia, 02/04/1939]

Mapes
Fases de la guerra civil espanyola
La guerra civil espanyola - 1
La guerra civil espanyola - 2
La guerra civil espanbyola - 3
Els camps de refugiats al sud de França

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà