a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA D'ESPANYA I CATALUNYA

   

      

Història d'Espanya i Catalunya
ECONOMIA I SOCIETAT 1898-1931

Esquema del tema

ECONOMIA I SOCIETAT AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX

POBLACIÓ

Transició demogràfica

• Descens de la mortalitat
• Descens de la natalitat

- Augment de l’esperança de vida
- Creixement de la població

• A Catalunya s’havia iniciat a la segona meitat del segle XIX
• Endarreriment del conjunt d’Espanya en relació a Europa

Migracions

• Causes

- Escassetat d’ocupació agrària
- Desequilibris territorials

• Destinació

- Ultramar (Amèrica Llatina)
- Ciutats: l’èxode rural comportà un increment de la urbanització
- Gran arribada d’immigrants a Catalunya

ECONOMIA

Agricultura

• Augment de la producció

-Noves rompudes. Nous conreus

-Nous mètodes

- Ús de fertilitzants
- Mecanització
- Disminució del guaret

• Productes conreats

- A Espanya, predomini dels cereals (agricultura tradicional)
- Conreus més dinàmics: cítrics, olivera, vinya    Exportació

 

• Problemes

- Baixos rendiments
- Repartiment desigual de la terra (minifundi, latifundi) → Conflictivitat social

 

• A Catalunya

- Crisi de la viticultura
- Conreus en expansió: arròs, oli, fruites seques, patates, cítrics
- Increment de la ramaderia (llet i carn)

 

Indústria

• Noves energies: electricitat i petroli

• Producció industrial

- Sectors tradicionals: tèxtil, alimentari, químic, siderúrgic i metal.lúrgic
- Nous sectors: electricitat, automòbil, electrodomèstics i ciment

 

• Difusió territorial: noves zones industrials

 

•Problemes

- Desequilibris territorials i de distribució de la renda
- Escassa competitivitat exterior: restricció de la competència

 

• Intervenció de l’Estat: mesures proteccionistes, ajudes públiques i construcció d’infraestructures

 

• Afectada per

- Crisi del 1898
- Primera Guerra Mundial (1914-1918)
- Gran Depressió del 1929

 

• A Catalunya

- Disminució de la importància del tèxtil i diversificació industrial
- Augment dels intercanvis comercials amb la resta d’Espanya
- Disminució de la dependència energètica
- Crisi del sistema bancari català

 

SOCIETAT

Grups socials

• Rurals

- Grans propietaris agrícoles

- Vella aristocràcia
- Burgesia agrària

- Pagesia

- Petits i mitjans propietaris
- Arrendataris
- Jornalers

• Urbans

- Burgesia financera i industrial
- Classes mitjanes: obrers de “coll blanc”, professionals liberals
- Obrers: ubicats majoritàriament a Catalunya

Nova sociabilitat urbana

• Millora del nivell educatiu de la població
• Noves formes d’oci, cultura i difusió de l’esport

 

amunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]

Presentacions
Economia i societat 1900-1936 [ppt]
Economia i societat durant el primer terç del segle XX (43 dispositives)
Transformacions agràries i industrialització (1850-1930) (52 diapositives)

Webs
Socials en xarxa: Economia i societat al primer terç del segle XX [cat]
 Buxaweb: Economia i societat en el segle XX [cat]
La Revolució Industrial, a la Viquipèdia [cat]
La Revolució Industrial, a la Wikipedia [cast]
Història de les dones a Espanya durant el segle XX [cast]

Audiovisuals
La Catalunya industrialitzada [25:09] [cat]
Catalunya, la fàbrica d'Espanya (1833-1936) [24:50] [cat]
Desenvolupament econòmic a Catalunya (1959-1974) [16:35] [cat]
Barcelona: 1888, 1929, 1992 [12:15] [cat]
Les transformacions econòmiques i socials del segle XIX [55:44] [cast]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
La fil.loxera a Europa (1868-1920)
La fil.loxera a Espanya (1878-1920)
La fil.loxera a Catalunya (1878-1908)
La població espanyola el 1900
La població espanyola el 1930
Socialisme i anarquisme a Espanya

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 


en construcció

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà