a


aula de
socials

història

eso

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA FINS AL SEGLE XVII

    

      

Història
ORÍGENS I EXPANSIÓ
DE LA CORONA DE CASTELLA
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
L'Edat Mitjana
La Corona de Castellaorona
Origen dels regnes cantàbrics
L'expansió territorial segles XI i XII
La gran expansió del segle XIII
Economia i societat a Castella
Les institucions de govern a Castella
La cisi de la Baixa Edat Mitjana
L'art romànic a Castella
L'art gòtic a Castella

L'Edat Mitjana
Edat Mitjana
O Edat Medieval. Període intermedi de la història d'Europa enmig de l'Edat Antiga i l'Edat Moderna. Comença al segle V amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident (476), i acaba al segle XV amb la caiguda de Constantinoble (1453) o l'inici de la colonització europea d'Amèrica (1492).
[+] conceptes
Edat Antiga Península Ibèrica --- WIK
Edat Antiga Península Ibèrica VIQ WIK
Edat Mitjana d'Espanya VIQ WIK
Alta Edat Mitjana Pen.Ibèrica VIQ WIK
Baixa Edat Mitjana Pen.Ib. VIQ WIK
Edat Moderna d'Espanya VIQ WIK

Glossari  Inici


La Corona de Castella
Corona de Castella
Entitat històrica que comença definitivament l'any 1230, quan Ferran III el Sant es corona rei de Castella i rei de Lleó, el qual incloïa els regnes de Galícia i Astúries.
[+] conceptes
Corona de Castella VIQ WIK
Regne d'Astúries VIQ WIK
Regne de Galícia VIQ WIK
Regne de Lleó VIQ WIK
Regne de Castella VIQ WIK

Glossari  Inici


Origen dels regnes cantàbrics
Reconquesta
Procés mitjançant el qual els regnes cristians del nord de la península Ibèrica van conquerir progressivament l'Àndalus. Es considera que va començar l'any 722, amb la batalla de Covadonga, i va finalitzar el 1492 amb la conquesta del regne de Granada.
[+] conceptes
Hispània visigòtica VIQ WIK
Conquesta musulmana d'Hispània VIQ WIK
Reconquesta VIQ WIK
Batalla de Covadonga (722) VIQ WIK
Regne d'Astúries VIQ WIK
Regne de Lleó VIQ WIK
Comtat de Castella VIQ WIK
Emirat de Còrdova VIQ WIK
Califat de Còrdova VIQ WIK
[+] personatges
Pelagi I d'Astúries VIQ WIK
Alfons I d'Astúries VIQ WIK
Alfons II d'Astúries VIQ WIK
Alfons III d'Astúries VIQ WIK
Garcia I de Lleó VIQ WIK
Ferran I de Lleó VIQ WIK
Almansor VIQ WIK
 

Glossari  Inici


L'expansió territorial dels segles XI i XII
  Carta de poblament
O carta pobla. Privilegi en què el sobirà o un senyor atorgaven una sèrie de privilegis a grups poblacionals, a fi d'obtenir la repoblació de certes zones despoblades o poc habitades, però d'interès ecponòmic o estratègic durant la conquesta.
[+] conceptes
Conquesta de Toledo (1085) VIQ WIK
Batalla d'Uclés (1108) VIQ WIK
Batalla d'Alarcos (1195) VIQ WIK
Carta de poblament VIQ WIK
Almoràvits VIQ WIK
Regne de Portugal VIQ WIK
[+] personatges
Ferran I de Lleó VIQ WIK
Alfons VI de Lleó VIQ WIK
El Cid Campeador VIQ WIK
Alfons Henriques VIQ WIK
 

Glossari  Inici


La gran expansió del segle XIII
Batalla de Las Navas de Tolosa
Batalla decisiva dins el procés de  la Reconquesta, perquè és el punt en què l'hegemonia musulmana dona pas a l'hegemonia dels reggnes cristians. Va tenir lloc l'any 1212.
[+] conceptes
Unió de Lleó i Castella (1230) / Corona de Castella VIQ WIK
Batalla de Las Navas de Tolosa (1212) VIQ WIK
Imperi almohade VIQ WIK
Conquesta de Còrdova (1236) --- WIK
Conquesta de Sevilla (1248) --- WIK
Regne nassarita de Granada VIQ WIK
[+] personatges
Ferran III de Castella VIQ WIK
Alfons X de Castella VIQ WIK

Glossari  Inici


Economia i societat a Castella
La Mesta
Formalment, 'Honrado Concejo de la Mesta de pastores'. Agrupació de ramaders castellans que regulaven la transhumància en l'edat mitjana i edat moderna als regnes de la península Ibèrica.
[+] conceptes
Ramaderia ovina VIQ WIK
Ovella merina VIQ WIK
Concejo de la Mesta VIQ WIK
Transhumància VIQ WIK
Hermandad de la Marina de Castilla --- WIK
Latifundi VIQ WIK
Alou VIQ WIK
Societat estamental VIQ WIK
Noblesa VIQ WIK
Clergat VIQ WIK
Tercer Estat VIQ WIK
Serf VIQ WIK
Camí de Santiago VIQ WIK
 

Glossari  Inici


Institucions de govern a Castella
Corts de Castella
Òrgan de govern del Regne de Castella vigent entre 1188 i 1707. Hi eren representats la noblesa en un bloc, el clergat en un altre i un tercer compost per la burgesia i la baixa noblesa urbana, en una reunió que presidia el monarca.
[+] conceptes
Corona de Castella VIQ WIK
Regne de Lleó VIQ WIK
Regne de Castella VIQ WIK
Monarquia VIQ WIK
Reis de Lleó (llistat) VIQ WIK
Reis de Castella (llistat) VIQ WIK
Consell Reial de Castella VIQ WIK
Corts de Lleó --- WIK
Corts de Lleó de 1188 VIQ WIK
Corts de Castella VIQ WIK
Corregiment VIQ WIK
Centralisme VIQ WIK
Parlamentarisme VIQ WIK

Glossari  Inici


La crisi de la Baixa Edat Mitjana (segles XIV-XV)
Dinastia Trastàmara
Casal de reis que van governar el Regne de Castella (de 1369 a 1504, la Corona d'Aragó (de 1412 a 1516), el Regne de Navarra (de 1425 a 1479), i al Regne de Sicília i Nàpols (de 1412 a 1516).
[+] conceptes
Baixa Edat Mitjana VIQ WIK
Crisi del segle XIV --- WIK
Pesta Negra VIQ WIK
Mortalitat catastròfica VIQ WIK
Guerra Civil castellana (1366-1369) VIQ WIK
Dinastia Trastàmara VIQ WIK
Guerra de Successió castellana (1475-1479) VIQ WIK
[+] personatges
Pere I de Castella VIQ WIK
Enric II de Castella VIQ WIK
Isabel I de Castella VIQ WIK
Joana la Beltraneja VIQ WIK

Glossari  Inici


L'art romànic a Castella
Art romànic
Art que es va desenvolupar per la major part d'Europa occidental, d'ençà el segle XI fins ben entrat el XIII.
[+] conceptes
Art romànic VIQ WIK
Arquitectura romànica VIQ WIK
Escultura romànica VIQ WIK
Pintura romànica --- WIK
Art romànic espanyol --- WIK
Arquitectura romànica espanyola --- WIK
Art mudèjar VIQ WIK
Art mossàrab VIQ WIK
Art mossàrab a Catalunya VIQ WIK
[+] artistes del romànic espanyol
Maestro Mateo VIQ WIK
Maestro Esteban VIQ WIK

Glossari  Inici


L'art gòtic a Castella 
Art gòtic
Art que es va desenvolupar per la major part d'Europa occidental, entre mitjans del segle XII i inicis del segle XV.
[+] conceptes
Art gòtic VIQ WIK
Arquitectura gòtica  VIQ WIK
Escultura gòtica VIQ WIK
Pintura gòtica VIQ WIK
Art gòtic espanyol --- WIK
Arquitectura gòtica espanyola --- WIK
Pintura gòtica espanyola --- WIK
[+] artistes del gòtic espanyol
Gil de Siloé VIQ WIK
Juan Guas VIQ WIK
Pedro Berruguete VIQ WIK
Nicolás Francés VIQ WIK
Juan de Sevilla --- WIK

Glossari  Inici


 
 

INTRODUCCIÓ

La Corona de Castella
A la mateixa època de la creació dels comtats catalans i aragonesos i el regne de Pamplona als Pirineus, a la serralada Cantàbrica s’hi va formar el regne d’Astúries.
Més endavant es va convertir en el regne de Lleó.

La unificació definitiva del regne de Castella i del de Lleó al segle XIII, amb el nom de Corona de Castella, va permetre a aquest regne dur a terme l’ocupació militar de la majoria dels territoris musulmans peninsulars.

amunt

1. L'ORIGEN DELS REGNES CANTÀBRICS

EL REGNE D'ASTÚRIES
En aquest territori s’hi van refugiar alguns nobles visigots. Un d’ells, Pelagi, obtingué una primera victòria sobre els musulmans prop de Covadonga (722).

Aquest fet ha estat considerat l’inici de la Reconquesta, és a dir, la conquesta per part dels regnes cristians de les terres que ocupaven els musulmans.

Els successors de Pelagi, Alfons I i Alfons II, van crear un regne al voltant d’Oviedo, conegut com a regne d’Astúries, que es va independitzar de l’emirat de Còrdova.

EL REGNE DE LLEÓ
A la segona meitat del segle IX Alfons III (866-910) va aprofitar la debilitat dels emirs cordovesos i ocupà els territoris des de la serralada Cantàbrica fins al riu Duero.
Per controlar millor les noves terres i protegir els pagesos repobladors, la capital es va traslladar a Lleó i va prendre el nom de
regne de Lleó.
Durant el segle X, amb la proclamació del califat, Al-Andalus va incrementar la força militar i va organitzar diverses expedicions militars.

Les ràtzies encapçalades per Almansor van saquejar i destruir nombroses ciutats lleoneses.

LA FORMACIÓ DEL REGNE DE CASTELLA
A l’origen Castella era la frontera oriental del regne de Lleó, una zona poc poblada i molt exposada als atacs musulmans.
Alfons III va fortificar aquest territori amb la construcció de nombrosos castells i hi va fundar la ciutat de Burgos.
Aquesta zona va rebre el nom de
comtat de Castella i fou governada per comtes.
Un dels comtes, Ferran I aconseguí independitzar-se i transmetre en herència el comtat de Castella al seu fill.

ELS PRIMERS REPOBLAMENTS
A partir de mitjan segle IX es va fer el primer repoblament en massa de la vall del Duero.
En aquestes zones s'hi van formar comunitats de pagesos lliures que tenien petites parcel·les de terra (
alous) i vivien en petites cases aïllades però properes entre si, formant una vila.
Els habitants de les viles es reunien en un consell, que decidia els afers d’interès col·lectiu.
Els repobladors procedien dels primers nuclis cristians, però també hi havia molts cristians mossàrabs.

salta imatges > apartat 2

   
 

Els regnes cristians occidentals

 
 

El camí de Santiago

amunt

2. L'EXPANSIÓ TERRITORIAL DELS SEGLES XI I XII

LA CONQUESTA DE LA VALL DEL TAJO
Ferran I de Castella va ocupar i va repoblar els territoris despoblats al sud del Duero i arribà fins a Àvila.
També va conquerir Coïmbra i va obligar els musulmans de Toledo, Sevilla i Badajoz a pagar-li tributs.
Llavors Castella es va convertir en un Estat fort i va passar a prendre la iniciativa en l’ofensiva contra Al-Andalus.
El seu fill, Alfons VI, va continuar l’expansió i va aconseguir ocupar Toledo (1085), l’antiga capital visigòtica.

LA CREACIÓ DE PORTUGAL
El testament d’Alfons VI (1109) va deixar com a hereva dels regnes de Lleó i de Castella la seva filla Urraca.
A la seva altra filla, Teresa, li va deixar el comtat de Portugal.
L’any 1128 Alfons Henriques, fill de la comtessa Teresa, es va proclamar rei de Portugal. A partir d’aleshores, Portugal va ser un regne independent.

L'ARRIBADA DELS ALMORÀVITS
L’agressivitat dels reis cristians va atemorir els monarques islàmics. Per defensar-se, van demanar auxili als guerrers d’un imperi islàmic del nord d’Àfrica, els almoràvits.
Els almoràvits van aconseguir deturar l’avanç dels regnes cristians del nord a finals del segle XI.
Els reis cristians van poder conservar la ciutat de Toledo, però van haver d’abandonar València, que havia estat ocupada l’any 1092 per Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.

ELS REPOBLAMENTS COMUNALS
A partir del segle XI la necessitat de defensar els territoris dels atacs musulmans va enfortir els nobles i els monjos, que tenien castells i monestirs emmurallats.
Per tal de protegir-se, molts pagesos lliures es van posar sota la protecció d’un senyor; així van perdre el domini de les terres i es van convertir en serfs.
A partir del segle XII, en què els reis cristians van conquerir territoris molt poblats per musulmans es va aturar el repoblament espontani i els reis van organitzar el repoblament de les ciutats frontereres (repoblament comunal).

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

   

Reis de Lleó i Castella (segles XI-XIII)

 
 

La frontera entre els regnes cristians i Al-Andalus a mitjan segle XI

 

La reconquesta als segles XI i XII

amunt

3. LA GRAN EXPANSIÓ DEL SEGLE XIII

LA UNIÓ DE CASTELLA I LLEÓ
Al llarg del segle XII els regnes de Castella i Lleó es van unir i es van separar diverses vegades per motius hereditaris o matrimonials.
Ferran I va unir el seu regne al de Lleó (1037) i va aconseguir la primera unificació d’ambdós regnes. Després de la seva mort el regne es tornà a dividir per qüestions d’herència.
La reunificació definitiva es va fer el 1230, en què Ferran III va heretar el regne de Castella de la seva mare i el de Lleó del seu pare.
De la unió d’aquests dos regnes en va néixer la Corona de Castella.

ELS ALMOHADES I LAS NAVAS DE TOLOSA
Durant la segona meitat del segle XII els regnes cristians s’enfrontaren a la invasió almohade, un nou imperi islàmic que ocupà la Península.
Durant molts anys el regne de Castella i Lleó va lluitar contra els almohades per les terres situades entre el Tajo i Sierra Morena.
Aquests van ser derrotats a la batalla de Las Navas de Tolosa (1212), on lluitaren junts els reis de Castella, Navarra i Aragó.

L'AVANÇ CAP AL SUD
Els reis cristians van emprendre l’avanç cap al sud després de la derrota almohade.
El regne de Lleó ocupà les terres extremenyes actuals (1230) i, després de la unió amb Castella, la força d’ambdós regnes va permetre a Ferran III donar un impuls decisiu a la Reconquesta.
Ferran III començà la conquesta de la vall del Guadalquivir i conquerí Còrdova i Sevilla. El seu fill, Alfons X, va arribar a Cadis i Múrcia.
El regne de Portugal va completar la conquesta del seu territori actual amb l’ocupació de Faro el 1249.
Al final del segle XIII només quedava a la Península un regne musulmà: el regne nassarita de Granada.

LA REPOBLACIÓ DE LA VALL DEL GUADALQUIVIR
Als segles XII i XIII, amb la conquesta de la vall del Guadalquivir, es van ocupar territoris molt poblats i amb una activitat econòmica important.
A les terres ocupades al sud del Tajo molts musulmans en van fugir o van ser expulsats cap a Granada i el nord d’Àfrica.
Una bona part del territori va ser repartit en forma de grans latifundis als nobles, als clergues i als ordes militars que havien participat en les campanyes.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

 
Un campament militar
 

La Península Ibèrica a l'Edat Mitjana (segles XI-XIII)
La frontera entre els regnes cristians i Al-Andalus

amunt

4. EL REGNE DE CASTELLA: ECONOMIA I SOCIETAT

EL PREDOMINI DE LA RAMADERIA
La majoria de les terres castellanes es dedicaven al conreu de cereals o de productes per a l’exportació (vi i oli).
La base de l’economia era la ramaderia ovina, sobretot de raça merina, que produïa llana abundant de gran qualitat i es destinava a l’exportació.
La ramaderia pertanyia majoritàriament a la noblesa castellana, que a fi de defensar els seus interessos, va fundar l’Honrado Concejo de la Mesta (1237).

LES RUTES DE LA LLANA
Una petita part de la llana que es produïa a Castella es quedava al regne per als teixidors de les ciutats.
Una part important s’exportava a les ciutats tèxtils dels Països Baixos, sobretot Bruges, on la filaven, la teixien i en feien confecció.
El comerç de la llana es concentrava a Burgos, i des d’allà anava als ports del mar Cantàbric per fer-la arribar a Flandes per via marítima.
Els mariners bascos i càntabres transportaven la llana, que sortia dels ports càntabres i bascos.
Al segle XIII els mariners bascos i càntabres van fundar l’Hermandad de la Marina de Castilla.

EL PODER DE LA NOBLESA
El progrés de la Reconquesta comportà que els reis concedissin enormes extensions de terra als nobles, amb les quals crearen grans senyories.
Els beneficis de l’exportació de la llana es van concentrar en mans de la noblesa i de l’alt clero, que es consolidaren com els grups socials més rics i poderosos de Castella.
A Castella no es va desenvolupar una burgesia que es podia haver enriquit amb la manufactura i amb el comerç.

apartat 3 < salta imatges > apartat 5

   

amunt

5. LES INSTITUCIONS DE GOVERN I LA CRISI BAIXMEDIEVAL

LES INSTITUCIONS DE LA CORONA DE CASTELLA
La monarquia. A Castella la Corona tenia uns poders més amplis que altres regnes hispànics. Al segle XIII els nobles castellans s’enfrontaren a l’autoritat del monarca.
Les Corts. Les Corts de Lleó es crearen l’any 1188 i van ser les primeres que es van reunir a la Península. Des del segle XIV la unió de les Corts de Castella i les de Lleó donaren lloc a les Corts de Castella i Lleó.
Els municipis. Tenien una certa autonomia i jurisdicció pròpia. A Castella els consells oberts a tota la població van ser substituïts pels capítols. Més endavant aparegué la figura del corregidor, representant del poder reial a les ciutats.

LA CRISI A CASTELLA
La crisi del segle XIV no va ser tan intensa a Castella. De tota manera, la Corona de Castella es va veure afectada per rebel·lions nobiliàries i per guerres civils.
La guerra civil. Pere I de Castella (1350-1369) va voler imposar el seu poder sobre els nobles, desenvolupar l’economia de les ciutats i afavorir els artesans del sector tèxtil.
L’alta noblesa i l’Església s’hi van enfrontar i proposaren com a rei el seu germanastre Enric. Després d’anys de guerra civil, Enric de Trastàmara fou proclamat rei.
La nova dinastia dels Trastàmara. Va estar en mans de l’alta noblesa.

apartat 4 < salta imatges > apartat 6

   
Reis de Castella (segles XIV-XV)
 
Les Corts de Castella 

amunt

6. L'ART ROMÀNIC A LA CORONA DE CASTELLA

L'ARQUITECTURA
L’art romànic es va introduir a la Península Ibèrica a través dels nous camins de pelegrinatge a Santiago de Compostel·la, que en català es coneixia com a Sant Jaume de Galícia.
Els edificis romànics més importants al regne de Lleó i de Castella que acolliren un gran nombre de fidels són:
- Les catedrals de Santiago de Compostel·la, Zamora i Salamanca.
- Les esglésies de San Isidoro de Lleó, San Martín de Frómista.
-
El monestir de Santo Domingo de Silos.

L'ESCULTURA I LA PINTURA
L’escultura romànica es mostra essencialment a les façanes i als capitells dels claustres. Les temàtiques habituals són escenes bíbliques, de l’Antic i el Nou Testament.
Pel que fa a la pintura, la tècnica més característica era el fresc. Pel que fa a l’estil, destaquen les influències mossaràbiga i mudèjar.

apartat 5 < salta imatges > apartat 7

   
 Arquitectura romànica
 
 
  Escultura i pintura romànica

amunt

7. L'ART GÒTIC A LA CORONA DE CASTELLA

L'ARQUITECTURA
La Corona de Castella rebé la influència dels models del gòtic francès, caracteritzat per la verticalitat i per l’ornamentació.
L’estil gòtic fou predominant al segle XIII en la construcció d’un gran nombre de catedrals.
Al segle XV l’arribada d’arquitectes centreeuropeus va importar el gust per l’ornamentació molt recarregada.
L’
arquitectura civil gòtica va deixar edificis importants a Castella, com el castell de Peñafiel, a Valladolid, i el Palacio del Infantado a Guadalajara.

L'ESCULTURA I LA PINTURA
L’escultura gòtica hispànica va tenir un gran desenvolupament. Una mostra n’és la Puerta del Sarmental de la catedral de Burgos i la Virgen Blanca de la catedral de Lleó.
Als segles XIV i XV es va accentuar el sentit decoratiu, que queda palès al sepulcre de Don Alfonso, de Gil de Siloé.
Durant el segle XIII la pintura gòtica va estar dominada a Castella i Lleó per l’art de la miniatura.
Al segle XV els retaules van esdevenir el mitjà d’expressió pictòrica principal.

apartat 6 < salta imatges

   
   Arquitectura gòtica
 
   Escultura gòtica 
 
   Pintura gòtica  

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà