DOSSIERS

MATERIALS

PAUTES

TESTS


Aula

AULA DE SOCIALS

 
  RECURSOS I MATERIALS DIDÀCTICS  
  CIÈNCIES SOCIALS-HISTÒRIA-GEOGRAFIA-ART  


TESTS D'AUTOAVALUACIÓ

 

TESTS D'AUTOAVALUACIÓ
CIÈNCIES SOCIALS, HISTÒRIA, GEOGRAFIA I ART
Posa't a prova!
Aquests tests d'autoavaluació, amb formularis amb preguntes i respostes, van adreçats als estudiants de Secundària (ESO, Batxillerat, FP) que vulguin posar a prova els seus coneixements, contestant una sèrie de qüestions sobre un tema determinat de l'àrea de Ciències Socials.


ÍNDEX DE TESTS

Test Matèria Tema Tipus
1 HMC LA REVOLUCIÓ RUSSA Validació
2 CAT LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA Opcions
3 ESP LA TRANSICIÓ ESPANYOLA Veritat/Fals
4 GEO DEMOGRAFIA I URBANISME Veritat/Fals
5 GEO SECTORS PRIMARI I SECUNDARI Veritat/Fals
6 ART BÀSIC D'ART Validació
7 GEO CAPITALS D'EUROPA Concreció
8 GEO CAPITALS D'ÀSIA Concreció
9 GEO CAPITALS D'AMÈRICA Concreció
10 GEO CAPITALS D'ÀFRICA Concreció
11 GEO CAPITALS D'OCEANIA Concreció
12 GEO CAPITALS COMUNITATS AUTÒNOMES D'ESPANYA Concreció
13 GEO BANDERES COMUNITATS AUTÒNOMES D'ESPANYA Concreció
14 GEO CAPITALS COMARQUES DE CATALUNYA Concreció
15 ESP PERSONATGES HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA Opcions
16 SOC CONCEPTES BÀSICS CIÈNCIES SOCIALS Opcions
17 HIA AL-ÀNDALUS Opcions
18 HMC HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI - 1 Opcions
19 HMC HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI - 2 Opcions
20 HMC HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI - 3 Opcions
21 ESP LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM Opcions
22 HMC LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Opcions
23 GEO EL PLANETA TERRA Opcions
24 ESP EL FRANQUISME Opcions
25 HIA LA PREHISTÒRIA Opcions
26 GEO EL TEMPS I EL CLIMA Opcions
27 ART ESTILS PICTÒRICS - 1 Opcions
28 HMC LA REVOLUCIÓ FRANCESA Opcions
29 ESP LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA Opcions
30 ART PINTURA CONTEMPORÀNIA Opcions
31 HIA L'IMPERI ROMÀ Opcions
32 GEO LA REPRESENTACIÓ DE LA TERRA Opcions
33 HMC LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL Opcions
34 GEO LES FONTS D'ENERGIA Opcions
35 GEO EL MEDI AMBIENT Opcions
36 ART ESTILS PICTÒRICS - 2 Opcions
37 HIA ELS DESCOBRIMENTS GEOGRÀFICS: L'IMPERI AMERICÀ Opcions
38 ESP LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA Opcions
39 HMC EL MOVIMENT OBRER Opcions
40 ART L'ART PREHISTÒRIC Opcions
41 HIA EL FEUDALISME Opcions
42 SOC TEST DE SOCIALS Opcions
43 GEO EL SECTOR TERCIARI Opcions
44 ESP PRESIDENTS GOVERN ESPANYOL A LA TRANSICIÓ Veritat/Fals
45 HMC L'IMPERIALISME Opcions
46 CAT ELS ORÍGENS DE CATALUNYA Opcions
47 CAT CATALUNYA DINS LA CORONA D'ARAGÓ Opcions
Matèries:
Ciències Socials (SOC); Història Universal (HIA); Història del Món Contemporani (HMC); Història d'Espanya (ESP); Història de Catalunya (CAT); Geografia (GEO) i Història de l'Art (ART)

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà