Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 37

Posa a prova els teus coneixements sobre...

Els descobriments geogràfics:
l'Imperi americà

 
1. Què va obligar als europeus a cercar noves rutes marítimes per comerciar amb Orient sense passar per la Mediterrània?
a) L'expansió de la Pesta Negra per la Mediterrània
b) La conquesta de Constantinoble pels turcs otomans
c) La presència constant de pirateria a la Mediterrània
2.  Quins factors van facilitar les llargues expedicions marítimes per l'oceà Atlàntic?
a) Nous vaixells i noves tècniques de navegació
b) Coincidència de grans navegants portuguesos i castellans
c) Finançament dels viatges per les monarquies de l'època
3. Quin navegant portuguès va capitanejar la primera expedició que va arribar a l'Índia sense passar per la Mediterrània?
a) Enric el Navegant
b) Bartolomeu Dias
c) Vasco da Gama
4. Quin era el projecte de Cristòfor Colom?
a) Arribar a les Índies per l'est, costejant Àfrica
b) Arribar a les Índies per l'oest, travessant l'Atlàntic
c) Arribar a Amèrica per l'oest, travessant l'Atlàntic
5. Com es va concretar el pacte entre la reina Isabel de Castella i Colom per tirar endavant el projecte?
a) Amb el Tractat de Tordesillas
b) Amb el Pacte de l'Atlàntic
c) Amb les Capitulacions de Santa Fe
6. A quin lloc va desembarcar Colom en arribar al que pensava que eren les Índies. el 12 d'octubre de 1492?
a) A l'illa de Guanahaní, a les Bahames
b) A l'illa de la Hispaniola, al Carib
c) A les costes d'Amèrica Central
7. Quina civilització precolombina fou sotmesa en la conquesta del Perú per la Corona de Castella?
a) Maies
b) Asteques
c) Inques
8. Com es va organitzar administrativament l'Imperi espanyol a Amèrica?
a) En audiències i ajuntaments
b) En virregnats, províncies i municipis
c) En colònies indígenes i colònies metropolitanes
9. Com es deia el sistema de treball forçós a les mines de Potosí, que van imposar els colonitzadors espanyols als indígenes?
a) Encomienda
b) Mita
c) Obligado
10. En la societat colonial, qui eren els criolls?
a) Els indígenes americans
b) Els colonitzadors espanyols
c) Descendents d'espanyols, nascuts a Amèrica

 

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà