Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 25

Posa a prova els teus coneixements sobre...

La Prehistòria

1. Quan acaba la llarga etapa de la Prehistòria?
Amb les primeres civilitzacions
Amb els primers documents escrits
Amb la pràctica de l'agricultura
Amb la invenció de la roda
2. Quina va ser la primera espècie humana que va saber controlar el foc?
Homo habilis
Homo erectus
Homo neanderthalensis
Homo sapiens
3. On es troba el jaciment d'Atapuerca, lloc on es van trobar les restes humanes més antigues de la Península Ibèrica?
Província de Salamanca
Província de Burgos
Província de Cuenca
Província de Màlaga
4. Amb quin material es feien les eines tallants durant el Paleolític?
Sílex
Os
Banya
Ferro
5. A quin període cal situar les pintures rupestres?
Paleolític inferior
Paleolític mitjà
Paleolític superior
Epipaleolític
6. A quina zona del món va començar la revolució neolítica?
A la Vall del Riu Groc (Xina)
A la Vall de l'Indus (Índia)
Al Creixent Fèrtil (Pròxim Orient)
A la Gran Vall del Rift (Àfrica)
7. Els dòlmens són una mostra d'art ...
Rupestre
Parietal
Mobiliari
Megalític
8. Quin va ser el primer metall treballat per l'ésser humà?
Ferro
Bronze
Estany
Coure
9. Entre quins períodes va desenvolupar-se la cultura dels camps d'urnes?
Entre el paleolític i el neolític
Entre el neolític i l'edat del coure
Entre l'edat del coure i la del bronze
Entre l'edat del bronze i la del ferro
10. El canvi més revolucionari de l'etapa de la prehistòria va ser ...
La descoberta dels usos del foc
La producció d'aliments
L'elaboració dels metalls
La invenció de l'escriptura

   

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà