Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 20

Posa a prova els teus coneixements sobre...

Història del món contemporani

Test sobre història del món contemporani - 3

1. Quina va ser la primera línia de ferrocarril de passatgers al món?

Londres - Oxford
Liverpool - Manchester
París - Nantes

2. Napoleó Bonaparte era partidari de ...

L'absolutisme
El liberalisme moderat
El liberalisme radical

3. Quin era l'objectiu del ludisme?

Eliminar el capitalisme
Destruir les màquines
Jugar sense fer mal

4. Aculturació vol dir...

Imposar una cultura sobre una altra
Barrejar una cultura amb una altra
Inculcar una cultura en un territori

5. Quina va ser la batalla més cruenta de la Primera Guerra Mundial?

Maine
Jutlàndia
Verdun

6. Quin era el lema de Stalin?

El socialisme en un sol país
El socialisme arreu del món
El capitalisme triomfarà  

7. Com es deia el partit polític de Mussolini?

Partisans
Fasci di Combattimento
Partit Nacional Feixista 

8. El president dels Estats Units que va resoldre la crisi econòmica dels anys 30 va ser ...

Truman
Roosevelt
Kennedy

9. En quin ordre cauen les potències feixistes en la Segona Guerra Mundial?

Alemanya - Itàlia - Japó
Itàlia - Alemanya - Japó
Japó - Alemanya - Itàlia

10. Després del conflicte del canal de Suez l'any 1956, aquest passa a ser gestionat ...

Pels Estats Units
Per Egipte
Per l'ONU

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà