Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 35

Posa a prova els teus coneixements sobre...

El medi ambient

 
1. Què és el medi ambient?
a) Són tots els elements físics presents a la Terra
b) Són tots els elements humans presents a la Terra
c) Són tots els elements contaminants presents a la Terra
2.  Què és un ecosistema?
a) El conjunt de relacions entre els organismes vius
b) Les relacions entre els organismes vius i el seu medi natural
c) La suma de relacions entre els elements naturals
3.  Sense ell no existiria l'ecosistema Terra
a) El Sol
b) L'aire
c) L'ésser humà
4. Quina d'aquestes situacions no és un risc de tipus natural?
a) Un tsunami
b) Unes inundacions
c) Una pluja àcida
5. De què és responsable l'efecte hivernacle?
a) De l'escalfament del planeta
b) De la contaminació atmosfèrica
c) Dels desastres ecològics
6. Quins factors expliquen el canvi climàtic?
a) Factors naturals
b) Factors humans
c) Factors naturals i humans
7. Quines conseqüències té el canvi climàtic?
a) Provoquen illes de calor a les ciutats
b) Contaminació, pol·lució, dificultats respiratòries, etc.
c) Desglaç, temperatures extremes, desertització, etc.
8. Per què les ciutats són ecosistemes oberts?
a) Hi entren molts productes i es generen molts residus
b) No es reciclen ni es depuren tots els residus generats
c) Hi ha un continu anar i venir de persones
9. Quin és el principal problema mediambiental del planeta?
a) El canvi climàtic
b) La sobreexplotació dels recursos naturals
c) La manca d'ajuda dels països rics als països pobres
10. Què suposa un desenvolupament sostenible?
a) Desenvolupament a la baixa, renunciant al benestar actual
b) Desenvolupament responsable amb el medi ambient
c) Desenvolupament constant, la natura es regenera sola

 

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà