Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 24

Posa a prova els teus coneixements sobre...

El franquisme

1. Quan va ser nomenat Francisco Franco cap d'estat pel bàndol dels nacionals?
Juliol de 1936
Octubre de 1936
Abril de 1939
Juliol de 1939
2. Quin tipus d'economia va aplicar-se durant els primers anys de la dictadura franquista?
Autarquia i proteccionisme
Liberalisme econòmic
Pols de desenvolupament
Lliure mercat
3. Quin perfil polític tenien els ministres tecnòcrates, lligats a l'Opus Dei?
Ultraconservadors
Conservadors
Liberals
Progressistes
4. Per què el règim franquista va acabar essent acceptat per les potències occidentals?
Espanya era una potènhcia secundària
No havia participat en la Segona Guerra Mundial
Era una democràcia orgànica
Era un règim anticomunista
5. Quina va ser la força més activa de l'oposició durant el franquisme?
Els socialistes del PSOE
Els comunistes del PCE-PSUC
Els anarquistes de la CNT
Els nacionalistes bacos i catalans
6. Per quin motiu es van tirar endavant els 'planes de desarrollo' a partir dels seixanta?
Per potenciar les regions més industrials de l'Estat
Per disminuir els desequilibris entre les diferents regions espanyoles
Per afavorir els grans empresaris afins al franquisme
Per complir la normativa europea
7. Als anys seixanta, el dèficit de la balança comercial era compensat per l'arriba de diners procedents...
Del turisme, dels emigrants i de les inversions estrangeres
Dels beneficis de les grans empreses impulsades per l'Estat
De les ajudes financeres dels Estats Units
De la implantació de l'impost sobre la renda
8. Com es deia el moviment de guerrillers armats que va lluitar contra la dictadura?
Partisans
FRAP
CNT
Maquis
9. Quin va ser el darrer afer exterior que va haver de resoldre el règim de Franco?
La independència de la Guinea espanyola
El conflicte del Sàhara espanyol
El rebuig del Mercat Comú europeu
La crisi del petroli de 1973
10. Els únics presidents de govern nomenats per Franco van ser...
Serrano Suñer i Muñoz Grandes
Fraga Iribarne i López Rodó
Vilà Reyes i Fernández Miranda
Carrero Blanco i Arias Navarro

   

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà