Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 39

Posa a prova els teus coneixements sobre...

El Moviment Obrer

 
1. Per què apareix el moviment obrer?
a) Per les males condicions de treball dels obrers
b) Per la presència de màquines a les fàbriques
c) Per la ineficàcia dels sindicats i partits polítics
2.  Quina va ser la primera mostra de moviment obrer?
a) La Primera Internacional
b) El cartisme britànic
c) El luddisme
3.  Quina va ser la doctrina que va guiar els inicis de l'obrerisme?
a) El capitalisme
b) El socialisme
c) El comunisme
4. Quina doctrina va fer bandera de la cooperació i la solidaritat obreres?
a) El socialisme utòpic
b) El marxisme
c) L'anarquisme
5. A partir de quin fet el moviment obrer esdevé una força revolucionària?
a) La revolució francesa de 1789
b) La revolució francesa de 1848
c) La Comuna de París de 1871
6. Quina estratègia proposa el marxisme als obrers?
a) Organitzar partits per arribar al poder i des d'allà eliminar-lo
b) Organitzar partits per fer oposició política als partits liberals
c) Organitzar una revolució social per acabar amb tot tipus d'estat
7. Quina estratègia proposa l'anarquisme als obrers?
a) Organitzar partits per arribar al poder i des d'allà eliminar-lo
b) Organitzar partits per fer oposició política als partits liberals
c) Organitzar una revolució social per acabar amb tot tipus d'estat
8. Quin és el gran objectiu de marxistes i anarquistes?
a) Aconseguir una societat sense classes
b) Aconseguir una societat amb menys diferències socials
c) Aconseguir drets polítics i socials per a tots els treballadors
9. Quin trio d'autors representa els tres corrents ideològics de l'obrerisme?
a) Marx-Engels-Bakunin
b) Fourier-Proudhon-Marx
c) Fourier-Marx-Bakunin
10. Per què va fracassar la Primera Internacional (AIT)?
a) Per les diferències entre proudhonians i marxistes
b) Per les diferències entre marxistes i bakuninistes
c) Per l'esclat de la Primera Guerra Mundial

 

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà