Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 29

Posa a prova els teus coneixements sobre...

La Restauració borbònica (1875-1898)

1. Quin era el sistema polític de la Restauració?
Sistema borbònic
Sistema canovista
Caciquisme
Pluripartidisme
2. La Constitució de 1876 establia la confessionalitat de l'Estat. Això implica...
La llibertat religiosa
Una sola religió oficial
El caràcter laic de l'Estat
La persecució religiosa
3. El torn pacífic de partits garantia l'estabilitat política?
Sí, evitava la intervenció dels militars
Sí, perseguia els nacionalismes
No, provocava caciquisme
No, era un frau
4. Quina era la força política d'oposició al sistema amb més suport popular en aquella època?
Republicanisme
Carlisme
Socialisme
Nacionalisme
5. Què separava els dos partits dinàstics de la Restauració?
Els conservadors eren monàrquics i els liberals republicans
Els conservadors afavorien als rics i els liberals als pobres
Els conservadors eren catòlics i els liberals ateus
Els conservadors volien sufragi censatari i els liberals universal
6. Amb quin pacte es va segellar el torn de partits en morir el rei Alfons XII?
Pacte de la Regent
Pacte de la Zarzuela
Pacte del Pardo
Pacte del Torn
7. Quin conflicte bèl·lic va acabar amb la Pau de Zanjón?
La Tercera Guerra Carlina
La Guerra Chiquita
La Guerra dels Deu Anys
La Guerra hispanoamericana
8. Quina va ser la reacció de la societat espanyola davant la guerra de Cuba?
Els rics hi estaven a favor
Els pobres hi estaven a favor
Rics i pobres hi estaven a favor
Rics i pobres hi estaven en contra
9. Per què es va fer famós el general Valerià Weyler en la guerra de Cuba?
Per cercar acords amb els independentistes cubans
Per la seva estratègia militar victoriosa
Per la seva connivència amb els criolls cubans
Per la seva política repressora contra els cubans
10. Quin corrent ideològic va generar l'anomenat 'Desastre del 98'?
Liberalisme
Regeneracionisme
Antiamericanisme
Generació del 98

   

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà