Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 4

Posa a prova els teus coneixements sobre...

Demografia i urbanisme

Marca la casella V (Veritat) o F (Fals) i al final del test comprova com t'ha anat prement el botó "Resultats".

N.

Enunciat

V F
1 El creixement de la població mundial depèn dels naixements, de les defuncions i de les migracions.

2 Els països amb un creixement demogràfic més elevat són els desenvolupats.

3 Als països subdesenvolupats la taxa d'atur és més elevada que als països desenvolupats.

4 Als països subdesenvolupats la majoria de la població activa treballa en el sector terciari.
5 L'esperança de vida a Espanya és una de les més altes del món i de la Unió Europea.
6 Les dones espanyoles solen tenir més èxit en els estudis universitaris que els homes, però pateixen més atur.
7 Més de la meitat dels municipis catalans són urbans.
8 La ciutat més gran del món és Tòquio.
9 Totes les megaciutats es troben al Tercer Món.
10 La majoria dels emigrants dels països pobres van als països rics.

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà