Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 23

Posa a prova els teus coneixements sobre...

El planeta Terra

1. Què són els planetes?
Astres amb llum pròpia
Astres sense llum pròpia
Astres propers al Sol
Astres propers a la Lluna
2. La Terra es mou?
Sí, gira al voltant del Sol
Sí, gira sobre si mateixa i al voltant del Sol
Sí, gira al voltant de la Lluna
No, el Sol gira al seu voltant
3. La Terra és el planeta més proper al Sol?
Sí, és el més pròxim
No, Venus i Mart estan més a prop
No, Mart i Mercuri estan més a prop
No, Mercuri i Venus estan més a prop
4. Per què la Terra es veu de color blau des de l'espai?
Per la presència de mars i oceans
Per l'alta concentració d'ozó
Per la contaminació lumínica de les grans ciutats
És un efecte òptic
5. Qué vol dir que la Terra té una forma geoide?
És una esfera
No és una esfera perfecta
Està dividida en dos hemisferis
Ho estudia la geografia
6. Què ens marca el moviment de rotació de la Terra?
Els dies i les nits
Els mesos de l'any
Les estacions de l'any
El pas dels anys
7. Què ens marca el moviment de translació de la Terra?
Els dies i les nits
Els mesos de l'any
Les estacions de l'any
El pas dels anys
8. Quan comença el solstici d'estiu, els raigs solars cauen perpendiculars...
A l'hemisferi nord
Als tròpics
A l'equador
Als pols
9. Els meridians són línies imaginàries que uneixen...
Els hemisferis nord i sud
Els pols nord i sud
Qualsevol punt amb el meridià de Greenwich
Qualsevol punt amb l'equador
10. Què medeix la latitud?
La distància amb el nivell del mar
La distància amb l'equador
La distància amb els tròpics
La distància amb els pols

   

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà