Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 31

Posa a prova els teus coneixements sobre...

L'Imperi Romà

1. La història de l'antiga Roma passa per tres grans etapes...
Monarquia-República-Imperi
República-Monarquia-Imperi
República-Alt Imperi-Baix Imperi
2. Roma es va fundar...
A la desembocadura del riu Tíber
A la plana de la Lugúria
En una zona aturonada
3. A la societat romana republicana, qui eren els plebeus?
Els rics
Els pobres
Els esclaus
4. Contra qui van enfrontar-se els romans per a conquerir les terres de la Mediterrània occidental?
Contra els etruscos
Contra els cartaginesos
Contra els grecs
5. Per què la conquesta de l'Imperi va provocar una greu crisi política a Roma, amb diverses guerres civils?
Perquè es van agreujar les desigualtats entre rics i pobres
Perquè les guerres de conquesta van esgotar els soldats
Perquè l'Imperi va trobar forta resistència en alguns llocs
6. Durant l'Imperi la màxima autoritat era l'emperador, però quina importància tenia el Senat?
No hi havia Senat
El Senat dictava les lleis i l'emperador les feia complir
El Senat tenia un paper purament simbòlic
7. Com s'anomena el període de màxima expansió territorial i prosperitat econòmica de l'Imperi Romà?
Pax Romana
Panem et Circenses
Imperium Magnum
8. Quin emperador va concedir el dret de ciutadania romana a tots els habitants de l'Imperi?
Octavi August
Caracal·la
Constantí
9. Per què l'emperador Teodosi va dividir l'Imperi en dues parts l'any 395?
Per repartir els territoris entre els seus dos fills Arcadi i Honori
Per contenir les despeses de manteniment de l'Imperi en temps de crisi
Per facilitar la defensa de l'Imperi amenaçat des de l'exterior
10. Quins pobles van ocupar l'Imperi Romà d'Occident quan aquest va caure definitivament?
Els germànics
Els bizantins
Els musulmans

   

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà