Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 17

Posa a prova els teus coneixements sobre...

Al-Àndalus

Test sobre l'Al-Àndalus

1. Què vol dir Al-Àndalus en àrab?

El Califat
El Jardí
El País

2. Quina batalla va servir per a que els musulmans renunciessin conquerir Europa i es conformessin amb Hispània?

Batalla de Guadalete
Batalla de Poitiers
Batalla de Muret

3. Qui va ser el primer califa de Còrdova?

Abd al-Rahman III
Al-Mansur
Hixem II

4. Quants regnes de taifes hi va haver en territori català?

Un, el de Lleida
Dos, els de Lleida i Tortosa
Tres, els de Lleida, Tortosa i Tarragona

5. Per què el regne de Granada va persistir durant dos segles i mig?

Perque estava rodejat de muntanyes
Perque pagaven molts impostos als reis cristians
Per l'habilitat diplomàtica dels seus reis i la bona situació geogràfica

6. Quina d'aquestes innovacions tècniques van aportar els musulmans a l'agricultura d'Al-Àndalus?

El molí d'aigua
La sínia
La sembradora

7. Qui eren els muladís i els mossàrabs?

Eren diferents tipus de governadors
Els muladís eren cristians i els mossàrabs musulmans
Els muladís eren musulmans i els mossàrabs cristians

8. Quina d'aquestes aportacions culturals van introduir a Europa els àrabs?

La numeració
L'arc de ferradura
L'estudi de la botànica

9. Quina d'aquestes obres pertany a l'arquitectura almohade?

La Giralda de Sevilla
La Mesquita de Còrdova
L'Alhambra de Granada

10. Entre quins anys van estar presents els musulmans a la Península Ibèrica?

Entre el 711 i el 1238
Entre el 711 i el 1492
Entre el 711 i el 1640

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà