Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 28

Posa a prova els teus coneixements sobre...

La Revolució Francesa

1. Cronologia de la Revolució Francesa
1789-1815
1789-1804
1789-1799
1791-1799
2. Quina d'aquestes causes no va originar la revolució francesa?
El descontentament reial
El descontentament nobiliari
El descontentament burgès
El descontentament popular
3. Quines van ser les etapes de la revolució francesa?
Monarquia absolutista-Monarquia constitucional-República burgesa
Monarquia constitucional-República burgesa-República democràtica
Monarquia constitucional-República democràtica-República burgesa
República democràtica-República burgesa-Dictadura militar
4. Què eren els Estats Generals?
Una assemblea de l'aristocràcia
Una assemblea dels tres estaments socials
Una assemblea popular
Un congrés internacional
5. Qui eren els girondins?
Monàrquics absolutistes
Monàrquics constitucionalistes
Republicans moderats
Republicans radicals
6. Quina va ser la principal institució de la Primera República Francesa?
Assemblea Nacional
Assemblea Legislativa
Convenció Constituent
Convenció Nacional
7. Qui va liderar els jacobins?
Saint-Just
Robespierre
Marat
Danton
8. Què va provocar el cop d'Estat de Termidor?
La caiguda de la monarquia
La caiguda dels girondins
La caiguda dels jacobins
La caiguda de la república
9. Contra quin govern es va aixecar Napoleó Bonaparte?
Convenció Girondina
Convenció Jacobina
Convenció Termidoriana
Directori
10. La revolució francesa va inspirar els programes dels partits...
Liberals
Republicans
Nacionalistes
Socialistes

   

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà