Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 26

Posa a prova els teus coneixements sobre...

El temps i el clima

1. A què ens referim quan parlem de clima?
Al temps d'un període llarg
Al temps d'un periode curt
A les temperatures d'un lloc
A la pressió atmosfèrica
2. Quina és la capa de l'atmosfera més propera a la Terra?
Termosfera
Mesosfera
Estratosfera
Troposfera
3. Què és la capa d'ozó?
Un filtre de les radiacions solars
Una zona de baixes pressions
Una zona d'altes temperatures
Lloc on s'originen les tempestes
4. Què mesura un baròmetre?
Les temperatures
Les precipitacions
La humitat de l'aire
La pressió atmosfèrica
5. En quina direcció circula l'aire de l'atmosfera?
Entre zones d'altes pressions
Entre zones de baixes pressions
De zones d'altes pressions a zones de baixes pressions
De zones de baixes pressions a zones d'altes pressions
6. Característiques del clima equatorial
Temperatures altes i precipitacions escasses
Temperatures altes i precipitacions abundants
Temperatures altes i precipitacions irregulars
Temperatures moderades i precipitacions abundants
7. Clima amb temperatures moderades i precipitacions persistents
Oceànic
Mediterrani
Continental
D'alta muntanya
8. Quin tipus de vegetació predomina en el paisatge tropical?
La sabana
Els oasis
La màquia
La tundra
9. Per què els pols són les zones més fredes de la Terra?
No hi toca el sol
Els raigs solars hi arriben molt inclinats
Per la presència dels icebergs
Són zones molt muntanyoses
10. A quin tipus de clima correspon aquest climograma?
(clica la imatge per ampliar)
Tropical
Oceànic
Desèrtic
Polar

   

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà