Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 6

Posa a prova els teus coneixements sobre...

Bàsic d'Art

Primer pensa o escriu la resposta a la casella en blanc i després comprova si és correcta prement el botó "Resposta".

1. L'art del segle XVII és el...

2. Si el centre més important del Quattrocento va ser Florència, el del Cinquecento va ser...

3. La pintura prehistòrica que es feia a les parets de les coves rep el nom de...

4. Els tres ordres arquitectònics grecs eren el dòric, el jònic i el corinti. Els romans van afegir-hi...

5. Amb quin nom també es coneix l'arc apuntat, típic de l'art gòtic?

6. Quin nom rep l'art que no té com a objecte la representació de la realitat visual? 

7. Quines parts del cos humà es representen en un bust? 

8. Sobre quin tipus de suport es pinten els frescos? 

9. Quin és l'estil pictòric, la característica essencial del qual és la de representar la llum actuant sobre els colors? 

10. Qui va ser el fundador del dadaisme?

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà