Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 18

Posa a prova els teus coneixements sobre...

Història del món contemporani

Test sobre història del món contemporani - 1

1. Qui va inventar la màquina de vapor?

Georges Stephenson
James Watt
Jethro Tull

2. Una manufactura és...

Un taller petit on es treballa a mà
Un taller gran on es treballa a mà
Un taller, petit o gran, on es treballa amb màquines

3. Com s'anomenaven els revolucionaris francesos radicals?

Jacobins
Girondins
Sans-culottes

4. Quin model de societat ideal proposava Charles Fourier?

Les cooperatives de treballadors
Els falansteris
Les societats de socors mutus

5. En quina localitat europea es va acordar el repartiment d'Àfrica entre les potències imperialistes?

París
Berlín
Roma

6. Amb quin altre nom es coneix la guerra de trinxeres?

Guerra de moviments
Guerra de posicions
Guerra de guerrilles

7. Com es deia la residència dels tsars a Sant Petersburg?

Palau Imperial
Kremlin
Palau d'Hivern

8. Quin règim polític hi havia a  Itàlia i a Alemanya quan governaven Mussolini i Hitler, respectivament?

Itàlia, monarquia; Alemanya, república
Itàlia, república; Alemanya, monarquia
Tant a Itàlia com a Alemanya, república

9. Quin d'aquests països no va participar en la Segona Guerra Mundial?

Bulgària
Romania
Turquia

10. El resultat de la guerra del Vietnam va ser...

La divisió en dos estats: Vietnam del Nord i Vietnam del Sud
La unificació en un sol Vietnam
La desaparició del Vietnam

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà