Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 34

Posa a prova els teus coneixements sobre...

Les fonts d'energia

 
1. Què són les fonts d'energia?
a) Recursos naturals dels quals s'obté energia
b) Recursos industrials que generen energia
c) Recursos mecànics per a produir energia
2.  On es fan servir fonts d'energia?
a) Als centres productors d'energia
b) Als transports terrestres, marítims i aeris
c) A les indústries, als transports i a les llars
3.  Segons les reserves, les fonts d'energia es classifiquen en...
a) Fonts tradicionals i fonts alternatives
b) Fonts renovables i fonts no renovables
c) Fonts naturals i fonts minerals
4. Els problemes de les fonts no renovables són...
a) L'esgotament de les reserves i la contaminació
b) La irregularitat de la producció
c) El cost de la producció
5. Entre els avantatges de les fonts alternatives hi ha...
a) Són renovables
b) Són barates
c) Es troben arreu
6. El carbó, el petroli i el gas natural són...
a) Energies tradicionals renovables
b) Energies tradicionals no renovables
c) Energies alternatives no renovables
7. D'on s'obté la bioenergia o energia de la biomassa?
a) Del moviment de la massa del mar
b) De cremar o fermentar la matèria orgànica
c) De la calor de l'interior de la Terra
8. L'energia que es consumeix més al món avui dia és...
a) La solar
b) El gas natural
c) El petroli
9. La dependència energètica externa d'Espanya és...
a) Superior la mitjana de la UE
b) Similar a la mitjana de la UE
c) Inferior a la mitjana de la UE
10. L'energia que es produeix més a Catalunya és...
a) La hidroelèctrica
b) La nuclear
c) L'eòlica

 

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà