Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 21

Posa a prova els teus coneixements sobre...

Història contemporània d'Espanya


La crisi de l'Antic Règim (1808-1833)

1. El nom d'Antic Règim va ser encunyat pels revolucionaris...

    Anglesos

    Americans

    Francesos

2. Quin monarca espanyol del segle XVIII va defensar els principis de la Il.lustració?

    Ferran VI

    Carles III

    Carles IV

3. La batalla de Trafalgar i el motí d'Aranjuez...

    Van tenir lloc el mateix any

    Trafalgar va ser abans

    Trafalgar va ser després

4. A quina localitat del País Basc francès es van reunir Napoleó, amb Carles IV i Ferran VII?

    Biarritz

    Baiona

    Saint-Jean-de-Luz

5. En 1808 les tropes franceses van patir una important derrota a una localitat andalusa. A on?

    Úbeda

    Bailén

    Carmona

6. Durant la guerra del Francès, els guerrillers catalans lluitaren enquadrats en un cos tradicional. Com es deia?

    Mossos d'Esquadra

    Milícia Nacional

    Sometent

7. Catalunya va passar a formar part de l'Imperi francès l'any...

    1808

    1810

    1812

8. Qui va presidir la Junta Central i Suprema formada en 1808 a Aranjuez com a govern alternatiu al francès?

    Francisco de Goya

    Comte de Floridablanca

    Manuel de Godoy

9. Quines tendències polítiques van coexistir a les Corts de Cadis?

    Absolutistes, il.lustrats i liberals

    Absolutistes i liberals

    Afrancesats i patriotes

10. Saps quina particularitat presenta la Constitució de 1812 dins la història del constitucionalisme espanyol?

    És la més conservadora

    És la més progressista

    És la més extensa

11. Sobre qui requeia el poder legislatiu en la Constitució de 1812?

    En el rei

    En unes Corts bicamerals

    En unes Corts unicamerals

12. Per mitjà de quin tractat Napoleó va restituir el tron d'Espanya a Ferran VII?

    Valençay

    Fontainebleau

    Basilea

13. Quin militar va encapçalar el pronunciament que va donar origen al Trienni Constitucional?

    Francisco Javier de Elío

    Rafael del Riego

    Francisco Espoz y Mina

14. En quin any es va formar la Regència d'Urgell?

    1822

    1823

    1827

15. Qui eren els Cent Mil Fills de Sant Lluís?

    Una milícia francesa

    Un exèrcit liberal

    Un exèrcit absolutista

16. Qui va batejar com a Dècada Ominosa el període comprès entre 1823 i 1833?

    La historiografia francesa

    La historiografia absolutista

    La historiografia liberal

17. L'any 1827, a Catalunya, partides de guerrillers ultrareialistes es van aixecar en la rebel.lió coneguda com a ...

    Guerra Carlina

    Guerra dels Matiners

    Guerra dels Malcontents

18. Saps quin parentiu hi havia entre Ferran VII i la seva quarta esposa Maria Cristina de Nàpols?

    Eren cosins

    Eren oncle i neboda

    Eren cunyats

19. Qui va ser l'heroi de la independència de Mèxic?

    Miguel Hidalgo

    José de San Martín

    Simón Bolívar

20. Quina va ser la darrera batalla lliurada per tropes espanyoles al continent americà?

    Batalla de Bocayá

    Batalla d'Ayacucho

    Batalla de Pichincha

 

 

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà