Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 1

Posa a prova els teus coneixements sobre...

LA REVOLUCIÓ RUSSA

Primer pensa o escriu la resposta a la casella en blanc i després comprova si és correcta prement el botó "Resposta".

1. Qui era el tsar de Rússia quan va esclatar la Revolució de 1917?

2. Quina era la capital de Rússia en aquells moments?

3. Quin nom rebien els comunistes russos?  

4. Com es deien les assemblees revolucionàries d'obrers, camperols i soldats?

5. Amb quin nom es coneix el text en el que Lenin va exposar el seu programa revolucionari? 

6. Com es va anomenar el primer govern provisional comunista?  

7. Qui va ser el primer president de la Unió Soviètica? 

8. Amb quin tractat de pau Rússia va abandonar la Primera Guerra Mundial? 

9. Amb quina sigla es coneixia el partit comunista soviètic? 

10. Amb quin nom es coneix la doctrina que Stalin va aplicar a l'URSS?

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà