Aula

TEST D'AUTOAVALUACIÓ NÚM. 5

Posa a prova els teus coneixements sobre...

Sectors primari i secundari

Marca la casella V (Veritat) o F (Fals) i al final del test comprova com t'ha anat prement el botó "Resultats".

N.

Enunciat

V F
1 L'agricultura intensiva de regadiu es fa en parcel.les petites i s'hi practica el policonreu.
2 L'agricultura de plantació la podem trobar perfectament a l'Àfrica.
3 La ramaderia porcina és habitual a Europa.
4 Les aigües jurisdiccionals d'un país arriben fins a 500 milles de les seves costes.
5 El Brasil i l'Argentina són els països d'Amèrica del Sud que desembarquen més pesca.
6 Les primeres matèries d'origen vegetal són els productes agrícoles.
7 Les mines poden ser subterrànies o a cel obert.
8 Les energies tradicionals són combustibles fòssils.
9 La indústria actual necessita poca mà d'obra i no massa qualificada.
10 Les indústries que necessiten tecnologia se situen als països subdesenvolupats per pagar menys impostos.

Tornar a Tests

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà