a


aula de
socials

història

eso

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA FINS AL SEGLE XVII

    

      

Història
CATALUNYA ROMANA
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
La Hispània romana
La Hispània preromana
La Catalunya preromana
La conquesta romana d'Hispània
Hispània, província romana
L'economia a Hispània
Les ciutats. La romanització
El llegat artístic de Roma

La Hispània romana

 

Hispània
Nom donat durant l'Imperi Romà a la peníndula Ibèrica. Ve dels fenicis i voldria dir 'ocult' o 'terra de conills' (un animal abundant a la península).
Catalunya romana
El període romà a Catalunya ve després del període iber. Comença al segle III aC amb la romanització i acaba a finals del segle V dC amb la invasió dels visigots.
[+] conceptes
Història antiga de la península Ibèrica --- WIK
Hispània VIQ WIK
Hispània romana --- WIK
Catalunya romana VIQ WIK
Romanització VIQ WIK
 

Glossari  Inici


La Hispània preromana
Pobles preromans
Conjunt dels pobles indígenes de les diferents regions o territoris pels quals es va estendre l'Imperi Romà.
[+] conceptes
Pobles preromans --- WIK
Pobles ibèrics preromans (llistat) VIQ ---
Ibers VIQ WIK
Celtes VIQ WIK
Celtibers VIQ WIK
Vacceus VIQ WIK
Arevacs VIQ WIK
Lusitans VIQ WIK
Galaics VIQ WIK
Àsturs VIQ WIK
Càntabres VIQ WIK
Vascons VIQ WIK
 

Glossari  Inici


La Catalunya preromana
 
Catalunya ibèrica
El període iber a Catalunya se situa entre la prehistòria i el període romà. Comença a partir del segle VI aC, quan les poblacions neolítiques de la zona reben la influència dels pobles indoeuropeus i fan un canvi cap a la civilització.
[+] conceptes
Catalunya ibèrica VIQ ---
Ibers VIQ WIK
Indigets VIQ WIK
Laietans VIQ WIK
Lacetans VIQ WIK
Ausetans VIQ WIK
Bergistans VIQ WIK
Ceretans VIQ WIK
Cossetans VIQ WIK
Ilergets VIQ WIK
Ilercavons VIQ WIK
 

Glossari  Inici


La conquesta romana d'Hispània
Conquesta
Procés de fer propi quelcom (un poble, un país, un territori...) per part d'una persona o institució, per la força de les armes.
[+] conceptes
Conquesta VIQ WIK
Conquesta cartaginesa d'Hispània VIQ ---
Hispània cartaginesa VIQ WIK
Guerres púniques VIQ WIK
Segona Guerra Púnica VIQ WIK
Cartaginesos VIQ WIK
Romans VIQ WIK
Conquesta romana d'Hispània VIQ WIK
Revolta d'Indíbil i Mandoni VIQ WIK
Revolta ibera de 197 aC VIQ WIK
Guerres celtiberes VIQ WIK
Guerra de Numància VIQ WIK
Guerres lusitanes VIQ WIK
Guerres càntabres VIQ WIK
[+] personatges
Amílcar Barca VIQ WIK
Àsdrubal VIQ WIK
Anníbal VIQ WIK
Publi Corneli Escipió VIQ WIK
Gneu Corneli Escipió VIQ WIK
Indíbil VIQ WIK
Mandoni VIQ WIK
Viriat VIQ WIK

Glossari  Inici


Hispània, província romana
Província
Unitat territorial i administrativa bàsica a l'antiga Roma.
[+] conceptes
Institucions polítiques de l'antiga Roma VIQ WIK
Emperador romà VIQ WIK
Governador romà VIQ WIK
Província romana VIQ WIK
Hispània VIQ WIK
Organització política d'Hispània --- WIK
Hispània Citerior VIQ WIK
Hispània Ulterior VIQ WIK
Bètica VIQ WIK
Lusitània VIQ WIK
Tarraconense VIQ WIK
Gal·lècia VIQ WIK
Cartaginense VIQ WIK
Baleàrica VIQ WIK
[+] personatges
Trajà VIQ WIK
Adrià VIQ WIK
Teodosi VIQ WIK

Glossari  Inici


L'economia a Hispània
Via Augusta
Via romana que unia la península d'Hispània amb el centre del món romà. Transcorria al llarg de la costa mediterrània, des dels Pirineus fins a Cadis. Fou la calçada més llarga (uns 1.500 kms de longitud) i l'eix principal de la xarxa viària de la Hispània romana.
[+] conceptes
Economia a la Hispània romana VIQ WIK
Economia agrària VIQ WIK
Comerç a la Hispània romana VIQ ---
Calçada romana VIQ WIK
Via Augusta VIQ WIK
Moneda romana VIQ WIK
Denari VIQ WIK
Sesterci VIQ WIK

Glossari  Inici


Les ciutats. La romanització
Romanització
Procés pel qual els pobles indígenes adoptaven, de grat o per força, la llengua i la cultura de Roma un cop conquerits. L'assimilació a la cultu
[+] conceptes
Aculturació VIQ WIK
Cultura romana VIQ WIK
Costums de l'antiga Roma VIQ WIK
Romanització VIQ WIK
Romanització d'Hispània VIQ WIK
Ciutat romana VIQ WIK
Tarraco VIQ WIK
Fòrum VIQ WIK
Fòrum de Tarraco VIQ WIK
Casa romana VIQ WIK
Vil·la romana VIQ WIK
Dret romà VIQ WIK
Ciutadania romana VIQ WIK
Llengua llatina VIQ WIK
Llatinització / Romanització VIQ WIK
Llengües romàniques VIQ WIK
Cristianisme VIQ WIK
[+] personatges
Sèneca VIQ WIK

Glossari  Inici


El llegat artístic de Roma
Art romà a Hispània
Totes les manifestacions artístiques corresponents al període de dominació romana sobre la península Ibèrica. Juntament amb la seva economia, la seva política i la seva religió, Roma va exportar a tota Europa i part d'Àsia i Àfrica els seus models artístics, que conformen un llegat amplíssim.
[+] conceptes
Art romà VIQ WIK
Art romà a Hispània --- WIK

Glossari  Inici


 
 

INTRODUCCIÓ

La Catalunya romana
La presència de Roma a les terres de Catalunya va durar més de sis-cents anys.
Durant aquest període, Catalunya con la resta d’Hispània, fou una província més de l’Imperi Romà.

S’hi van crear importants explotacions agrícoles (oliveres, vinya i cereals), se’n van extreure minerals i es va participar dels corrents comercials de tot l’Imperi
A poc a poc, tot el territori es va romanitzar, és a dir, es va adaptar als costums i a les formes de vida romanes.

 

Eix cronològic Hispània romana

amunt

1. L'ARRIBADA DELS ROMANS

LES LLUITES ENTRE ROMA I CARTAGO
Les guerres entre Roma i Cartago pel domini del Mediterrani occidental (guerres púniques) van ser l’origen de l’ocupació romana de la Península Ibèrica (Hispània)

Els cartaginesos van ocupar la zona oriental de la Península, ja que els podia proporcionar els metalls, soldats i tributs necessaris per vèncer els romans.

El 220 a.C., el general cartaginès Anníbal va planejar la conquesta de Roma des de la Península, travessant els Pirineus i els Alps amb un exèrcit d’elefants.
En el seu avanç, va destruir la ciutat de Sagunt, aliada dels romans.

EL DOMINI ROMÀ DE CATALUNYA
Els romans per impedir el pas d’Anníbal, van enviar el seu exèrcit a la Península Ibèrica i entre l’any 218 a.C i el 195 a.C. van conquerir tot el territori català.
Els pobles de la costa (indigets, laietans..) tenien unes formes de vida semblants a les de la resta de pobles de la ribera mediterrània. Per això van ser aliats dels romans i no van oposar gaire resistència a la conquesta.

En canvi, la majoria dels pobles de l’interior (ilergets, ausetans..), que eren aliats dels cartaginesos, van oposar una forta resistència a la conquesta romana.

LA CONQUESTA DE LA RESTA D'HISPÀNIA
Primera fase (218-202 a.C.) els romans aconseguiren dominar la costa mediterrània i vèncer definitivament els cartaginesos.
Segona fase (202-154 a.C.): els romans dominaren la zona oriental de la Península, on van trobar una escassa resistència dels ibers.
Tercera fase (154-133 a.C.): els pobles celtes de la Meseta van oposar força resistència, especialment els lusitans i els celtibers.
Quarta fase (29-19 a.C.): es van sotmetre les tribus de càntabres i asturs, amb la qual cosa va finalitzar la conquesta de la Península.

salta imatges > apartat 2

La conquesta d'Hispània

 
La conquesta romana a Catalunya 

amunt

2. HISPÀNIA, PROVÍNCIA ROMANA

LES PROVÍNCIES
Els romans van organitzar els dominis en províncies. Al començament a Hispània n’hi van crear dues, la Hispània Citerior i la Hispània Ulterior.
En temps d’August es reorganitzaren en tres: la Baetica, la Lusitania i la Tarraconensis, on estaven integrats els territoris de l’actual Catalunya.
A finals del segle III, en temps de l’emperador Dioclecià, la Tarraconensis es va dividir en tres províncies: Tarraconensis, Gallaecia i Carthaginensis.

L'ACTIVITAT ECONÒMICA
La producció agrícola va augmentar i es van introduir noves tècniques (arada, adobs, guaret, etc.)
Els romans van explotar les mines de la Península, majoritàriament amb esclaus, van millorar els sistemes d’extracció i van augmentar-ne la producció.
Lactivitat artesana, centrada a les ciutats, va tenir un gran desenvolupament.
Els productes artesans, miners i agrícoles eren distribuïts a través del comerç marítim i d’una xarxa de calçades que s’estenia per tots els racons de l’Imperi.

apartat 1 < salta imatges > apartat 3

 
Segona divisió provincial d'Hispània romana 
 
Tercera divisió provincial d'Hispània romana 
 
Xarxa de calçades romanes a Catalunya 
   
 Àmfora romana

amunt

3. LES CIUTATS. LA ROMANITZACIÓ

CIUTATS I VIL·LES
La prosperitat econòmica aconseguida sota la dominació romana va afavorir el creixement de les ciutats, que es van convertir en centres polítics i econòmics de gran importància.
La ciutat més important va ser Tarraco, que es va convertir en la capital de la Hispània Citerior, i en fou el centre judicial, militar, manufacturer i comercial.
Al camp es van generalitzar les propietats d’explotació privada, anomenades villae, on treballava dobra lliure i esclava.

LA ROMANITZACIÓ
La integració del territori català a l’Imperi Romà va comportar l’adopció d’ elements culturals (llengua, dret, religió, art) propis d’aquesta civilització.
El procés (romanització) va ser llarg i va significar l’assimilació, per part dels pobles indígenes, de les lleis i les institucions romanes.
El dret romà va acabar cohesionant dins de l’Imperi els habitants de la Península, que van adquirir la ciutadania romana l’any 212 d.C.
Però el fet de més transcendència fou la implantació del llatí, del qual deriven totes les llengües peninsulars actuals, amb l’excepció del basc.

apartat 2 < salta imatges > apartat 4

Tarraco
 
Una domus romana 
 
Termes romanes 
 
Fòrum de Tarraco (Tarragona) 

amunt

4. EL LLEGAT DE ROMA

ELS MONUMENTS ROMANS
Els romans foren grans constructors i exportaren el seu model de ciutat i d’obres públiques (aqüeductes, teatres, amfiteatres, muralles, ponts…) a tot l’Imperi.
També es conserven restes de mosaics que guarnien les cases i les vil·les, i abundants escultures, sobretot de divinitats i retrats d’emperadors.

EL PATRIMONI ARTÍSTIC A CATALUNYA
A Catalunya, les restes romanes són extraordinàriament importants:
Temples: Vic, Barcelona i Empúries
Termes: Barcelona, Badalona i Mataró
- Teatres i amfiteatres: Tarragona
-
Ponts: el del Diable a Martorell
Aqüeductes: Tarragona i Barcelona
Arcs de triomf: el de Berà a Tarragona
- Mausoleus: la torre dels Escipions a Tarragona

ALTRES MONUMENTS ARTÍSTICS A ESPANYA
A Espanya es conserven magnífics exemples d’arquitectura romana.
Aqüeductes: Segòvia i Mèrida
Teatres: Mèrida i Sagunt
- Amfiteatres: Itàlica i Mèrida
-
Muralles: Lugo
Ponts: Els d’Alcàntara i Mèrida.

A més de les obres públiques, se’n van construir també d’altres amb caràcter commemoratiu, com arcs de triomf i mausoleus.

apartat 3 < salta imatges

 
Monuments romans a Hispània 
   
Temple romà de Vic  Torre dels Escipions 
   
 Termes romanes
 
Arc de Berà  Pont del Diable de Martorell 
   
Aqüeducte de Tarragona  Aqüeducte de Segòvia 

amunt

Enllaços del tema


en construcció

Documents
Resum del tema (llibre de text Vicens) [pdf]
Resum del tema (llibre de text Vicens) [docx]

Presentacions
[buit]

Webs
[buit]

Audiovisuals
[buit]

Hemeroteca
[buit]

Mapes
[buit]

Gràfics
[buit]

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 

 

 

amunt

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà