a


aula de
socials

història

eso - batx

RECURSOS I MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS
GEOGRAFIA - HISTÒRIA - ART

DOSSIERS D'HISTÒRIA D'ESPANYA I CATALUNYA

   

      

Història d'Espanya i Catalunya
LA CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)
PER SABER-NE MÉS...
Glossari
La crisi de la Restauració
El reformisme dinàstic
El republicanisme
El carlisme
El moviment obrer
El catalanisme
La crisi del 1905
La Setmana Tràgica (1909)
La guerra del Marroc
La crisi del 1917
La descomposició del sistema
La Dictadura de Primo de Rivera
La política econòmica i social
L'oposició a la Dictadura
La caiguda de la monarquia

La crisi de la Restauració
(1898-1931)

Restauració
Període de la història d’Espanya que comprèn des del desembre del 1874 fins a l’abril del 1931, i que correspon al regnat d’Alfons XII (1874-85), a la regència de Maria Cristina d’Àustria (1885-1902) i al regnat d’Alfons XIII (1902-31).
[+] concepte
Restauració borbònica VIQ WIK
[+] personatge
Alfons XIII d'Espanya VIQ WIK

Glossari  Inici


El reformisme dinàstic
(1902-1917)
Reformisme
Actitud política segons la qual la transformació d’una societat, d’un règim o d’un sistema socioeconòmic pot realitzar-se dins el marc de les institucions existents, mitjançant reformes legislatives successives i sense recórrer a la revolució.
[+] conceptes
Regeneracionisme VIQ WIK
Reformisme VIQ WIK
Partit Conservador VIQ WIK
Partit Liberal VIQ WIK
Llei de Jurisdiccions VIQ WIK
Llei del Candau VIQ WIK
Llei de Mancomunitats --- WIK
[+] personatges
Francisco Silvela VIQ WIK
Camilo García de Polavieja VIQ WIK
Eugenio Montero Ríos VIQ WIK
Segismundo Moret VIQ WIK
Antoni Maura VIQ WIK
José Canalejas VIQ WIK

Glossari  Inici


El republicanisme

 

Lerrouxisme
Denominació aplicada especialment al confús ideari que presidí la reorganització del republicanisme empresa per Lerroux els anys 1901-09 des de Barcelona.
[+] conceptes
Republicanisme VIQ WIK
Republicanisme espanyol VIQ WIK
Unió Republicana VIQ WIK
Lerrouxisme VIQ WIK
Partit Republicà Radical VIQ WIK
[+] personatges
Alejandro Lerroux VIQ WIK
Vicent Blasco Ibáñez VIQ WIK
Nicolás Salmerón VIQ WIK

Glossari  Inici


El carlisme

 

Carlisme
Moviment polític sorgit el 1833 entorn del plet dinàstic plantejat en la successió a la corona d’Espanya a la mort de Ferran VII.
[+] conceptes
Carlisme VIQ WIK
Partit Catòlic Tradicionalista VIQ WIK
[+] personatges
Jaume de Borbó VIQ WIK
Juan Vázquez de Mella VIQ WIK

Glossari  Inici


El moviment obrer


Moviment social
Conjunt d’accions col·lectives encaminades a la reorganització social.
[+] conceptes
Moviment obrer VIQ WIK
Moviment obrer espanyol --- WIK
Socialisme VIQ WIK
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) VIQ WIK
Partido Comunista de España (PCE) VIQ WIK
Unió General de Treballadors (UGT) VIQ WIK
Anarquisme VIQ WIK
Anarquisme espanyol VIQ WIK
Anarcosindicalisme VIQ WIK
Solidaritat Obrera VIQ WIK
Confederació Nacional del Treball (CNT) VIQ WIK
Federació Anarquista Ibèrica (FAI) VIQ WIK
[+] personatges
Pablo Iglesias VIQ WIK
Francisco Largo Caballero VIQ WIK

Glossari  Inici


El catalanisme

 

Catalanisme
Moviment que propugna el reconeixement de la personalitat política de Catalunya o dels Països Catalans.
[+] conceptes
Nacionalisme VIQ WIK
Catalanisme VIQ WIK
Lliga Regionalista VIQ WIK
Solidaritat Catalana VIQ WIK
Mancomunitat de Catalunya VIQ WIK
Projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 1919 VIQ WIK
Les quatre columnes VIQ WIK
[+] personatges
Francesc Cambó VIQ WIK
Enric Prat de la Riba VIQ WIK
Josep Puig i Cadafalch VIQ WIK

Glossari  Inici


La crisi del 1905

Cu-cut!
Setmanari satíric barceloní, fundat el 1902, adscrit a la línia política de la Lliga Regionalista —li donà el nom el mateix Francesc Cambó—; combatia el centralisme, i el lerrouxisme en particular.
[+] conceptes
Fets del Cu-Cut! VIQ WIK
Llei de Jurisdiccions VIQ WIK
Solidaritat Catalana VIQ WIK

Glossari  Inici


La Setmana Tràgica (1909)

Antimilitarisme
Moviment d'oposició i hostilitat envers la preponderància de l'exèrcit dins l'administració de l'estat en els seus dos aspectes: a l'interior, envers la militarització de la societat, i a l'exterior, envers una política agressiva.
Anticlericalisme
Designació de doctrines, moviments i idees que tenen la crítica de les persones i les institucions eclesiàstiques com a motiu.
En general, hi predomina l'hostilitat a la clerecia en general o a una part d'aquesta.
[+] concepte
Setmana Tràgica VIQ WIK
[+] personatges
Antoni Maura VIQ WIK
Francesc Ferrer i Guàrdia VIQ WIK

Glossari  Inici


La guerra del Marroc

Rif
Cadena muntanyosa del NW d'Àfrica que en forma d'arc s'estén des de l'estret de Gibraltar fins a la vall del riu Moulouya, vorejant la costa mediterrània del Marroc.
Cabila
Nom donat a cadascuna de les organitzacions tribals dels beduïns i dels berbers, principalment a les dels habitants del Magrib, a la regió de l'Atles.
[+] conceptes
Rif VIQ WIK
Conferència d'Algesires VIQ WIK
Marroc espanyol VIQ WIK
Cabila VIQ WIK
Guerra de Melilla VIQ WIK
Desastre del Barranco del Lobo VIQ WIK
Guerra del Rif (o del Marroc) VIQ WIK
Desastre d'Annual VIQ WIK
Expedient Picasso VIQ WIK
Desembarcament d'Alhucemas VIQ WIK
[+] personatges
Abd el-Krim VIQ WIK
Manuel Fernández Silvestre VIQ WIK
Dámaso Berenguer VIQ WIK
Miguel Primo de Rivera VIQ WIK

Glossari  Inici


La crisi del 1917

Vaga general
Acció de protesta duta a terme per tota la força de treball d'una ciutat, regió o país, consistent en deixar de treballar i manifestar-se al carrer per a aconseguir un objectiu econòmic o polític.
[+] conceptes
Crisi del 1917 VIQ WIK
Assemblea de Parlamentaris VIQ WIK
Juntes de Defensa --- WIK
Vaga general del 1917 VIQ WIK
[+] personatges
Benito Márquez --- WIK
Manuel García Prieto VIQ WIK
Eduardo Dato VIQ WIK

Glossari  Inici


La descomposició del sistema (1917-1923)

Pistolerisme
- Activitat terrorista pròpia dels pistolers.
- Fenomen propi dels anys 1919-23 a l’Estat espanyol, tingué una importància especial a Catalunya, on es produí després de l’espectacular ascens numèric de la CNT en 1918-19.
[+] conceptes
Revolució Russa VIQ WIK
Trienni Bolxevic VIQ WIK
Vaga de la Canadenca VIQ WIK
Pistolerisme VIQ WIK
Sindicats Lliures VIQ WIK
Los Solidarios VIQ WIK
[+] personatges
Manuel García Prieto VIQ WIK
Eduardo Dato VIQ WIK
Antoni Maura VIQ WIK
Francesc Layret VIQ WIK
Salvador Seguí VIQ WIK

Glossari  Inici


La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Dictadura
Forma política de què es revesteix l'estat com a instrument de poder posat en mans de la classe dominant per esclafar la resistència dels seus enemics.
Es caracteritza per la concentració legal o il·legal de tots els poders polítics i llur exercici sobirà i absolut sota la forma d'un govern personal o col·legiat.

[+] conceptes
Cop d'Estat VIQ WIK
Dictadura VIQ WIK
Dictadura de Primo de Rivera VIQ WIK
Directori Militar --- WIK
Unión Patriótica VIQ WIK
Assemblea Nacional Consultiva VIQ WIK
Desembarcament d'Alhucemas VIQ WIK
[+] personatge
Miguel Primo de Rivera VIQ WIK

Glossari  Inici


La política econòmica i social de la Dictadura

Corporativisme
Doctrina i sistema socioeconòmics basats en la constitució jerarquitzada d’associacions professionals (patronals i obreres) per a controlar els problemes econòmics i laborals.

[+] conceptes
Estatització VIQ WIK
Obres públiques VIQ WIK
Pla de carreteres --- WIK
Pla de ferrocarrils --- WIK
Confederació hidrogràfica --- WIK
Monopoli VIQ WIK
Compañia Telefónica Nacional de España (CTNE) VIQ WIK
Llei del Monopoli de Petrolis del 1927 --- WIK
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. (CAMPSA) VIQ WIK
Exposició Internacional de Barcelona (1929) VIQ WIK
Corporativisme VIQ WIK
Organizació Corporativa Nacional VIQ WIK

Glossari  Inici


L'oposició a la Dictadura

Fets de Prats de Molló
Fets relacionats amb la invasió frustrada de la Garrotxa des de territori de l’Estat francès per un grup de militants d’Estat Català, preparada i dirigida per Francesc Macià; s’esdevingueren els primers dies de novembre de 1926.

[+] conceptes
Oposició VIQ WIK
Sanjuanada (1926) VIQ WIK
Federación Universitaria Escolar (FUE) --- WIK
Acció Republicana VIQ WIK
Alianza Republicana VIQ WIK
Federació Anarquista Ibèrica (FAI) VIQ WIK
Estat Català VIQ WIK
Complot de Garraf VIQ WIK
Fets de Prats de Molló VIQ WIK
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) VIQ WIK
[+] personatge
Francesc Macià VIQ WIK

Glossari  Inici


La caiguda de la monarquia (1930-1931)

Dictablanda
Nom humorístic amb el qual fou conegut el règim de transició presidit pel general Dámaso Berenguer (28 gener 1930 — 14 febrer 1931), que substituí la Dictadura de Primo de Rivera, de la qual atenuà algunes disposicions repressives.
Hom l’aplica també al govern presidit per l’almirall Juan B.Aznar, que preparà les eleccions del 12 d’abril de 1931.
[+] conceptes
Dictablanda VIQ WIK
Pacte de Sant Sebastià VIQ WIK
Insurrecció de Jaca VIQ WIK
Al Servicio de la República VIQ WIK
Eleccions municipals del 1931 VIQ WIK
Proclamació Segona República VIQ WIK
Segona República Espanyola VIQ WIK
[+] personatges
Dámaso Berenguer VIQ WIK
Juan Bautista Aznar-Cabañas VIQ WIK
Fermín Galán VIQ WIK
Ángel García Hernández VIQ WIK

Glossari  Inici


 

INTRODUCCIÓ

La crisi de la Restauració (1898-1931)
A les primeres dècades del segle XX, la Restauració va entrar en la seva crisi definitiva. El 1923, el general Primo de Rivera va promoure una dictadura.
La crisi de la dictadura va conduir al derrocament de la monarquia i el 1931 es va proclamar la República.


Eix cronològic Espanya 1898-1939


Eix cronològic Crisi de la Restauració

amunt

1. LA CRISI DEL TORN DINÀSTIC (1898-1917)

1.1. El reformisme dinàstic

Amb el desastre del 98 es va estendre la necessitat de regenerar la vida política espanyola per acabar amb el caciquisme i la corrupció.
El 1902 el nou rei Alfons XIII va arribar a la majoria d’edat i va inaugurar el regnat amb la intenció de mantenir el torn pacífic i de regenerar la vida política espanyola.
Conservadors primer i liberals després van intentar dur a terme reformes, que van fracassar:
– El líder conservador Antonio Maura va impulsar la reforma de la Hisenda, de l’Administració local, de la llei electoral i una regulació del dret de vaga. Però l’aixecament de la Setmana Tràgica (1909) contra el reclutament per a la Guerra del Marroc (amb el fi de fer front a les tribus rifenyes) va generar una repressió desmesurada del govern conservador.
– A partir de 1910 es va formar un govern liberal, liderat per
Canalejas, que va iniciar un reforçament del poder civil de l’Estat davant la influència de l’Església Catòlica i una certa descentralització de l’Estat (Mancomunitat de Catalunya).
Però l’assassinat del president Canalejas pels anarquistes (1912) va obrir un període d’inestabilitat que va conduir a la crisi de 1917.
Els partits dinàstics van anar perdent pes i les forces al marge del sistema (republicans, catalanistes, socialistes i anarquistes) es van enfortir.


El rei Alfons XIII d'Espanya

amunt

2. CATALUNYA ALS INICIS DEL SEGLE XX

2.1. L'obrerisme
La població catalana va créixer durant el primer terç del segle XX, gràcies a la davallada de la mortalitat i a l’arribada d’immigrants.
Durant aquest període a Catalunya es va viure una forta conflictivitat social i es va consolidar l’obrerisme. EL 1907 es creà Solidaritat Obrera, que el 1910 va esdevenir la CNT. 
També va guanyar pes el republicanisme, liderat per Lerroux, que el 1908 va fundar un nou grup d’ideologia republicana, el Partit Republicà Radical.
Aquesta organització presentava un discurs obrerista, revolucionari i anticlerical. A més, tenia un fort component espanyolista i pretenia ser el contrapès de la influència catalanista.
De totes maneres, l’anarquisme va consolidar-se com la força hegemònica dins l’obrerisme català i el 1910 es va fundar la Confederació Nacional del Treball,
el sindicat anarcosindicalista amb més influència.

 


Migracions a Catalunya

El lerrouxisme

amunt

2.2. El catalanisme i Solidaritat Catalana
• El 1905, un acudit a la revista satírica "Cu-Cut!" va desfermar la ira de l'exèrcit espanyol, que va exigir al govern la Llei de Jurisdiccions (1906).
La Lliga Regionalista, que s’havia afermat com el partit hegemònic dins el catalanisme, va aconseguir d’agrupar totes les forces polítiques de Catalunya, llevat dels lerrouxistes i dels partits dinàstics, en una coalició electoral, la Solidaritat Catalana (1906),
que demanava la descentralització de l’Estat.

La coalició va aconseguir de guanyar les eleccions del 1907 i el dirigent de la Lliga, Enric Prat de la Riba, va ser nomenat president de la Diputació de Barcelona.

 


Diputats catalans entre 1901 i 1923

amunt

2.3. La Setmana Tràgica
L’any 1909 es va produir un deteriorament profund de la vida política amb motiu de la revolta popular a Barcelona coneguda com la Setmana Tràgica.
La guspira que va iniciar el conflicte va ser l’oposició al reclutament de soldats per a la Guerra del Marroc.
L’aixecament va ser reprimit i la repressió fou desproporcionada. Una de les víctimes fou el pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, afusellat al castell de Montjuïc.
Aquests fets van provocar la repulsa de l’opinió pública i la dimissió del president del govern, Antonio Maura.

 

amunt

2.4. La Mancomunitat de Catalunya
A partir de 1910 el reformisme dels governs liberals va comportar l’inici d’un procés de descentralització de l’Estat.
El 1914 es va crear la Mancomunitat, una institució de govern per a Catalunya. Agrupava les quatre diputacions catalanes i va ser presidida per Prat de la Riba
, substituït l’any 1917 per Puig i Cadafalch.
La Mancomunitat va impulsar noves infraestructures i serveis públics i va endegar un nou projecte cultural i educatiu, destinat a promoure la llengua i la cultura catalanes.

amunt

3. LA DESCOMPOSICIÓ DEL SISTEMA (1917-1923)

3.1. La crisi del 1917
El 1917 va esclatar el descontentament polític i social amb els governs dinàstics. La conjuntura econòmica creada a Espanya per la Gran Guerra va originar un gran moviment de protesta de sectors polítics, militars i classes treballadores.
- Les forces polítiques d’oposició a Catalunya es van aplegar en l’anomenada
Assemblea de Parlamentaris i van exigir al govern una convocatòria de Corts constituents.
- Grups de militars van organitzar
juntes de defensa i s’enfrontaren a la política del govern.
- Els
sindicats CNT i UGT van convocar una vaga general revolucionària
amb l’objectiu d’enderrocar-lo.


Efectes econòmics de la Primera Guerra Mundial per a Espanya


La vaga del 1917

amunt

3.2. L'època dels governs de concentració (1917-1923)

Entre 1917 i 1923 el sistema monàrquic va entrar en una situació crítica des de tres àmbits diferents:
– La inestabilitat parlamentària: per tal de fer front a aquesta situació es van crear successius governs de concentració (liberals, conservadors i nacionalistes catalans), que també es van mostrar incapaços d’estabilitzar el sistema polític.
– La
conflictivitat social: hi va haver mobilitzacions al camp andalús; a les zones industrials, les propostes dels treballadors van ser contrarestades pel govern i les organitzacions patronals amb la creació de sindicats més dòcils (Sindicats Lliures) i de grups armats (pistolerisme).
Entre els treballadors industrials la lluita obrera va ser més intensa.
– La
Guerra del Marroc: la derrota de l’exèrcit espanyol a Annual (Marroc), el 1921, va ser el fracàs evident de la política colonial.
Es van demanar responsabilitats de la derrota. Sectors de l’exèrcit van propiciar un cop d’Estat.


El pistolerisme

La guerra del Marroc

Espanya i Catalunya entre 1917-1931

amunt

4. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
(1923-1930)

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
La presumpta responsabilitat d’alts rangs militars i del monarca en el desastre militar van propiciar el cop d’Estat del general Primo de Rivera el 1923, amb el consentiment d'Alfons XIII. Així es va instaurar una dictadura militar inspirada en el feixisme italià.
La Dictadura presenta dues etapes:
– Durant el
Directori Militar (1923-1925) es va instaurar una forta repressió contra les llibertats, el moviment obrer i els nacionalismes.
El nou règim va acabar amb el règim democràtic: va suspendre la Constitució, va dissoldre el Parlament i va prohibir els partits polítics i els sindicats. També va suprimir la Mancomunitat de Catalunya.
– En el Directori Civil (1925-1930) es va organitzar un partit únic, la Unió Patriòtica, i es va dur a terme una economia dirigida.
•Durant la dictadura, va augmentar l'oposició des de diferents àmbits.
La dictadura es va mantenir fins al 1930, quan Primo de Rivera, faltat de suports, va dimitir, i Alfons XIII va nomenar cap de govern el  general Berenguer.

amunt

5. LA CAIGUDA DE LA MONARQUIA (1930-1931)

De la monarquia a la República
Després de la dimissió de Primo de Rivera, el rei Alfons XIII va nomenar cap de govern el general Berenguer (dictatova), que havia de reinstaurar la legalitat constitucional.
Les eleccions municipals d’abril de 1931 es van presentar com un plebiscit entre monarquia o república
La coalició republicanosocialista va triomfar a les grans capitals i a les regions industrials.
El resultat evidenciava un rebuig a la monarquia i un desig de canvi polític. Milers de ciutadans van sortir al carrer per demanar  la proclamació de la República.
Davant de la nova situació, el rei Alfons XIII
va suspendre la potestat reial i va abandonar el país cap a l’exili. El 14 d’abril de 1931 es va proclamar la República.
 


Les eleccions municipals del 1931

amunt

Esquema del tema

LA CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)

REGENERACIONISME POLÍTIC I FORCES D’OPOSICIÓ
(1902-1913)

Govern de Silvela-Polavieja

• Intent de reformar el sistema polític: regeneracionisme
• Reforma fiscal: oposició amb el “Tancament de Caixes”

Govern de Maura

• Llei electoral (1907) i lleis socials
• Acords amb els catalanistes
• Dura repressió de la Setmana Tràgica    Caiguda del govern

Govern de Canalejas

• Nou reformisme: lleis laborals, “Ley del Candado”
• Canvi del sistema d’impostos i de lleves
• Assassinat de Canalejas per un anarquista (1912)

Forces d’oposició
al sistema

• Republicanisme       • Carlisme i tradicionalisme
• Obrerisme: socialisme (PSOE i UGT) i anarquisme (CNT)

EVOLUCIÓ DEL CATALANISME

Organitzacions polítiques

• Hegemonia de la Lliga Regionalista
• Creació de la coalició electoral Solidaritat Catalana (1906)
• Enfortiment del catalanisme republicà

Mancomunitat de Catalunya
(1914-1925)

• Primer ens d’autogovern català després del 1714: unió de les quatre diputacions catalanes
• Gestionada per la Lliga Regionalista
• Important tasca de suport a la cultura catalana i foment d’infraestructures
• Anul.lada per la dictadura de Primo de Rivera

Campanya per l’autonomia(1919)

• Fracassa per oposició del rei, el govern i la campanya anticatalana
• Comporta el deteriorament polític de la Lliga

PROBLEMES INTERNS
(1909-1917)

Guerra del Marroc

• Reclutament de tropes per a la guerra al Rif

Setmana Tràgica

- Esclat popular contra la guerra
- Fracàs i dura repressió. Execució de Ferrer i Guàrdia

Crisi del 1917

• Impacte de la Primera Guerra Mundial

• Juntes de defensa

- Manifest contra el govern
- Reivindicacions professionals

• Assemblea de Parlamentaris

- Reformes polítiques
- Corts constituents

• Vaga revolucionària

- Unió de sindicats obrers (CNT-UGT)
- Repressió i detencions

DESCOMPOSICIÓ DEL SISTEMA
(1917-1923)

Crisi política

• Governs de concentració
• Tornada al torn i gran inestabilitat política

Problemes socials

• Fi de la conjuntura de la Primera Guerra Mundial

- Crisi econòmica
- Vaga de la Canadenca (1919)
- Tensió social: pistolerisme

Crisi del Marroc

• Desastre d’Annual (1921)

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
1923-1930)

Cop d’Estat

• Origen: crisi d’Annual, tensió social i inestabilitat política
• Creació d’un directori militar

Característiques

• Econòmiques

- Intervencionisme estatal i dirigisme econòmic
- Política d’infraestructures

• Polítiques

- Suspensió de la Constitució. Prohibició dels partits i dels sindicats
- Estat corporatiu a imitació del feixisme italià
- Persecució del catalanisme
- Solució del problema marroquí: Alhucemas

• Oposició: catalanistes, republicans, moviment obrer i intel.lectuals

Crisi (1930-1931)

• Rebuig polític i social i fi del suport del monarca al dictador
• Dimissió de Primo de Rivera i convocatòria d’eleccions municipals

amunt

Enllaços del tema

Documents
Guió del tema (guió llibre de text Vicens) [doc]
Repàs del tema (esquema llibre de text Vicens) [pdf]

Presentacions
Espanya 1875-1898 [ppt]
Espanya 1898-1931 [ppt]
Els fets de Prats de Molló [pps]
La crisi de la Restauració (1898-1931) (43 diapositives)
La crisi de la Restauració (1898-1931) (78 diapositives)

Webs
Socials en xarxa: La crisi de la Restauració [cat]
Socials en xarxa: La dictadura de Primo de Rivera [cat]
 Buxaweb: La crisi de la Restauració [cat]
La Restauració, a la Viquipèdia [cat]
La Restauració, a la Wikipedia [cast]
Recursos sobre la crisi de la Restauració

Audiovisuals
La Restauració (1875-1931) [5:34] [cast]
La Restauració (1875-1902) [34:47] [cast]
La crisi de la Restauració (1902-1923) [44:31] [cast]
Barcelona: 1888, 1929, 1992 [12:15] [cat]
Setmana Tràgica de 1909
La Setmana Tràgica [4:46] [cast]
Imatges de la Setmana Tràgica [5:56] [ita]
Imatges de la Setmana Tràgica [3:51] [cat]
Imatges de la Guerra del Marroc [3:15] [cast]
Crisi de 1917
La crisi de 1917 [3:10] [cast]
La vaga general de 1917 [1:21] [cast]
Conseqüències de la IGM per a Espanya [12:13] [cast]
Guerra del Marroc
El desastre d'Annual [2:59] [cast]
El desembarcament d'Alhucemas [1:27] [cast]
Dictadura de Primo de Rivera
El cop militar de Primo de Rivera [2:23] [cast]
La dictadura de Primo de Rivera [7:47] [cat]
La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930/31) [18:38] [cast]
Economia durant la dictadura [2:42] [cast] 

Hemeroteca
El cop d'Estat de Primo de Rivera [diari La Vanguardia,14/09/1923]

Mapes
La Setmana Tràgica a Barcelona
La vaga del 1917 - 1
La vaga del 1917 - 2
El Marroc espanyol - 1
El Marroc espanyol - 2
La guerra del Marroc - 1
La guerra del Marroc - 2

Gràfics
Efectes econòmics de la IGM a Espanya

Et cal cercar més informació o trobar més recursos?

YouTube 
 

amunt

 

Inici

       

© BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà