Aula


MATERIAL NÚM. 3

 

ETAPES POLÍTIQUES
HISTÒRIA D'ESPANYA CONTEMPORÀNIA

_______________________________________________________________

ETAPES POLÍTIQUES DEL SEGLE XIX

1.- LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM (1808-1833)

1.1. Guerra de la Independència (1808-1814)

- Regnat de Josep I Bonaparte

- Junta i Regència

1.2. Regnat de Ferran VII (1814-1833)

- Restauració absolutista (1814-1820)

- Tienni Liberal (1820-1823)

- Dècada Ominosa (1823-1833)

2.- LA REVOLUCIÓ LIBERAL (1833-1868)

Regnat d'Isabel II

2.1. Les regències (1833-1843)

- Regència de Maria Cristina (1833-1840)

- Regència del general Espartero (1840-1843)

2.1. Regnat d'Isabel II (1843-1868)

- Dècada Moderada (1843-1854)

- Bienni Progressista (1854-1856)

- Bienni Moderat (1856-1858)

- Govern de la Unió Liberal (1858-1863)

- Final del regnat (1863-1868)

3.- EL SEXENNI REVOLUCIONARI (1868-1874)

- Govern provisional del general Serrano (1868-1870)

- Monarquia d'Amadeu I de Savoia (1871-1873)

- La Primera República (1873-1874)

- República presidencialista del general Serrano (1874)

4.- LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1902)

- Regnat d'Alfons XII (1875-1885)

- Regència de Maria Cristina (1885-1902)

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

ETAPES POLÍTIQUES DEL SEGLES XX-XXI

1.- LA CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1902-1931)

Regnat d’Alfons XIII

- Crisi de la monarquia constitucional (1902-1917)

- Frustració del moviment reformista (1917-1923)

- Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

- Caiguda de la monarquia (1930-1931)

2.- LA SEGONA REPÚBLICA (1931-1936)

- Govern Provisional (1931)

- Bienni Reformador o Transformador (1931-1933)

- Bienni Negre o de Reacció (1933-1936)

- Govern del Front Popular (1936)

3.- LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

- Espanya republicana

- Espanya nacional

4.- EL FRANQUISME (1939-1975)

- Autarquia i aïllament (1939-1951)

- Obertura i transició (1951-1959)

- Modernització i desenvolupament (1959-1973)

- Fi del franquisme (1973-1975)

5.- TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA (des del 1975)

Regnats de Joan Carles I (1975-2014) i Felip VI (2014-avui)

5.1. La transició (1975-1982)

- Govern de Carlos Arias Navarro (1975-1976)

- Govern d'Adolfo Suárez (1976-1981)

- Govern de Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982)

5.2. La democràcia (des del 1982)

- Govern de Felipe González (1982-1996)

- Govern de José María Aznar (1996-2004)

- Govern de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)

- Govern de Mariano Rajoy (2011-2018)

-Govern de Pedro Sánchez (2018-avui)

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà