Aula


MATERIAL NÚM. 2

CRONOLOGIA
HISTÒRIA DE CATALUNYA
(878-2000)

ESDEVENIMENTS MÉS IMPORTANTS

878 - 1808
1808 - 1898
1898 - 2000

Tornar a Materials

 

_______________________________________________________________

 

Anys

Esdeveniments més importants

878

Guifré I, el Pilós, inicia la dinastia de Barcelona.

985

Ràtzia d’Almansor que destrueix Barcelona.

988

Borrell II trenca el vassallatge amb els francs.

1137

Unió dinàstica amb el regne d’Aragó (Ramon Berenguer IV-Peronella d’Aragó).

1148-1149

Conquesta de Tortosa i Lleida.

1213

Batalla de Muret: fi del domini a Occitània.

1218

Neixen les Corts a Catalunya.

1229

Conquesta de Mallorca.

1235

Conquesta d’Eivissa i Formentera.

1238

Conquesta de València.

1274

Creació del Consell de Cent (Barcelona).

1282

Conquesta de Sicília.

1287

Conquesta de Menorca.

1323-1324

Conquesta de Sardenya.

1348

La Pesta Negra.

1359

Creació de la Generalitat de Catalunya.

1410

Mor Martí I, l’Humà, sense descendència. Fi de la dinastia de Barcelona.

1410-1412

Interregne.

1412

Compromís de Casp. Els Tratàmara, nova dinastia regnant.

1443

Conquesta de Nàpols.

1462-1472

Guerra civil.

1479

Unió dinàstica amb el regne de Castella (Ferran II-Isabel de Castella).

1481

Constitució de l’Observança. Insaculació en l’elecció dels càrrecs públics.

1484

Introducció de la Inquisició a Catalunya.

1486

Sentència arbitral de Guadalupe.

1492

Expulsió dels jueus.

1494

Creació del Consell d’Aragó.

1640-1652

Guerra dels Segadors. Corpus de Sang (juny 1640).

1641

El govern català sota el protectorat de la monarquia francesa (fins al 1652).

1652

Fi de la Guerra dels Segadors. Capitulació de Barcelona.

1659

Tractat dels Pirineus. La Catalunya al nord dels Pirineus, a França.

1700

Mor Carles II sense descendència. Felip d’Anjou, successor.

1702-1714

Guerra de Successió (Felip d’Anjou-Carles d’Àustria).

1711

Carles d’Àustria hereda l’Imperi germànic.

1713

Tractat d’Utrecht. Els aliats signen la pau amb Felip V.

1714

Fi de l Guerra de Successió. Caiguda de Barcelona (11 de setembre). Abolició de les institucions catalanes.

1716

Decret de Nova Planta de Catalunya. Nova estructura político-administrativa sota el patró castellà.

1737

Fundació de la primera fàbrica cotonera d’indianes (a Barcelona).

1773

Avalot de les Quintes.

1778

Decret de Lliure Comerç amb Amèrica.

1789

Rebomboris del Pa. Comença la Revolució Francesa (fins al 1799).

1808

Invasió de les tropes franceses (Napoleó). Comença la Guerra del Francès.

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

Anys

Esdeveniments més importants

1808

Motí d’Aranjuez. Abdicacions de Baiona. Constitució de Baiona. Comença la Guerra del Francès (fins al 1814). Entrada de les tropes franceses a Catalunya. Junta Superior de Catalunya.

1810

Corts de Cadis.

1812

Constitució de Cadis. Annexió de fet de Catalunya a l’Imperi francès.

1814

Acaba la Guerra del Francès. Armistici i evacuació de les tropes franceses. Tornada de Ferran VII. Manifest dels Perses.

1820

Pronunciament de Riego. Comença el Trienni Liberal (fins al 1823).

1823

Intervenció dels Cent Mil Fills de Sant Lluís.

1824

Independència de l’Amèrica espanyola.

1827

Guerra dels Malcontents.

1833

Divisió territorial de l’Estat en províncies. Comença la Primera Guerra Carlina (fins al 1840). Fundació a Barcelona de la fàbrica Bonaplata (primera amb vapor) (fou destruïda el 1835). Inici de la Renaixença.

1834

Estatut Reial.

1836-37

Lleis de desamortització (Mendizábal) i desvinculació.

1836

Fundació de l’empresa Nueva Vulcano. Restabliment de la Universitat de Barcelona.

1837

Constitució progressista.

1839

Conveni de Bergara.

1840

Fi de la Primera Guerra Carlina. Llei d’Ajuntaments. Constitució a Barcelona de l’Associació de Teixidors (primera associació obrera).

1842

Aixecament de Barcelona contra Espartero i bombardeig de la ciutat.

1845

Constitució moderada.

1846

Guerra dels Matiners (Segona Guerra Carlina) a Catalunya (fins al 1849).

1847

Fundació de l’empresa La España Industrial.

1848

Junta de Carreteres de Catalunya. Ferrocarril Barcelona-Mataró.

1851

Concordat amb la Santa Seu.

1855

Fundació a Barcelona de La Maquinista Terrestre i Marítima. Desamortització general de Madoz. Llei de ferrocarrils. Primera vaga general a Catalunya.

1859

S’aprova el projecte d’Eixample de Barcelona (Cerdà). Restauració dels Jocs Florals.

1862

Crisi cotonera (fam del cotó) (fins al 1865).

1866

Crisi econòmica i financera.

1867

Pacte d’Ostende.

1868

Revolució de Setembre (La Gloriosa). Caiguda d’Isabel II. Comença la primera guerra de Cuba (fins al 1879).

1869

Constitució progressista.

1872

Comença la Tercera Guerra Carlina (fins al 1876).

1873

Abdicació d’Amadeu I i proclamació de la Primera República espanyola. Insurrecció cantonal.

1874

Cop d’estat de Pavía. Pronunciament de Martínez Campos.

1875

Alfons XII arriba a Espanya: la Restauració borbònica.

1876

Nova Constitució. Fi de la Tercera Guerra Carlina.

1879

La fil.loxera travessa els Pirineus i en deu anys destrueix quasi la totalitat de la vinya catalana.

1885

Memorial de Greuges. Acaba el període de la febre d’or (des del 1871).

1888

Exposició Universal de Barcelona.

1890

Sufragi universal. Primer 1 de maig.

1891

Forta agitació rabassaire (fins al 1896).

1892

Bases de Manresa.

1895

Comença la insurrecció cubana. Inici de la replantació de la vinya amb ceps americans.

1896

Aixecament separatista a les Filipines.

1898

Guerra amb els EUA. Tractat de París: pèrdua de les colònies (Cuba, Puerto Rico i les Filipines).

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

Anys

Esdeveniments més importants

1901

Fundació de la Lliga Regionalista.

1902

Fi de la regència de MªCristina (des de 1885). Regnat d’Alfons XIII (fins al 1931).

1906

Fundació de Solidaritat Catalana. Conferència d’Algesires.

1907

Fundació de Solidaritat Obrera.

1909

Setmana Tràgica (Barcelona, juliol).

1911

Constitució de la CNT.

1914

Constitució de la Mancomunitat de Catalunya (suprimida el 1925).

1917

Assemblea de Parlamentaris. Juntes de Defensa.

1921

Desastre d’Annual.

1923

Cop d’estat de Primo de Rivera.

1924

Creació de la Unión Patriótica.

1926

Fi de la guerra del Marroc.

1927

Creació de la FAI.

1930

Dimissió de Primo de Rivera. Pacte de Sant Sebastià. Cop d’estat republicà a Jaca (Osca).

1931

Fundació d’ERC. Eleccions municipals. Proclamació de la II República. Alcalá Zamora, president. Macià proclama la República Catalana. Instauració de la Generalitat de Catalunya. Estatut de Núria. Eleccions generals. Govern Azaña. Nova Constitució.

1932

Cop d’estat del general Sanjurjo. Llei de Reforma Agrària. Revolta anarquista de l’Alt Llobregat. Estatut d’Autonomia de Catalunya. Elecció del Parlament de Catalunya. Macià, president de Catalunya.

1933

Fundació de Falange Española. Eleccions generals. Govern Lerroux. Fundació de la Lliga Catalana. Companys, president de la Generalitat.

1934

Llei de Contractes de Conreu. Fets del Sis d’Octubre (Companys proclama l’Estat Català). Detenció del govern de la Generalitat. Revolució d’Astúries.

1935

Suspensió de l’Estatut de Catalunya. Dimissió de Lerroux.

1936

Formació del Front Popular. Eleccions generals (triomf del Front d’Esquerres). Azaña, president de la Republica; Casares Quiroga, cap del govern. Retorn de Companys i restabliment de la Generalitat. Comença la Guerra Civil (juliol). Governs Franco (zona nacional) i Giral i Largo Caballero (zona republicana). CNT-FAI controla Catalunya. Fundació del PSUC.

1937

Bombardeig de Guernica. Govern Negrín (zona republicana). Barcelona, capital de la República.

1938

El govern de Franco decreta l’abolició de l’Estatut de Catalunya. Batalla de l’Ebre. Ofensiva final sobre Catalunya.

1939

Fi de la Guerra Civil (abril). Règim franquista a tot l’Estat. Fundació del Front Nacional de Catalunya.

1940

Execució del president Companys.

1942

Constitució de les Cortes Españolas.

1945

Manifest de Joan de Borbó. Fuero de los Españoles.

1947

Festes de l’entronització de la Mare de Déu de Montserrat.

1950

La SEAT a Barcelona.

1951

Vaga de tramvies a Barcelona.

1952

Congrés Eucarístic de Barcelona.

1953

Pacte Espanya-EUA. Concordat amb la Santa Seu.

1954

Tarradellas, president de la Generalitat a l’exili.

1955

Ingrés d’Espanya a l’ONU.

1958

Ley de Principios Fundamentales del Movimiento.

1959

Fundació d’ETA. Pla d’Estabilització.

1960

Fets del Palau de la Música Catalana.

1961

La Nova Cançó.

1964

I Plan de Desarrollo.

1966

Fundació del Sindicat Democràtic d’Estudiants (la Caputxinada). Ley Orgánica del Estado.

1968

II Plan de Desarrollo.

1969

Franco designa Joan Carles de Borbó com a successor seu.

1971

Fundació de l’Assemblea de Catalunya.

1972

III Plan de Desarrollo.

1973

Comença la crisi econòmica. Atemptat d’ETA contra Carrero Blanco.

1975

Mort de Franco. Joan Carles I, rei. Comença el procés de transició democràtica. Govern continuista d’Arias Navarro.

1976

Suárez, cap de govern. Llei de Reforma Política. Aparició del diari "Avui".

1977

Llei d’Associacions Polítiques. Eleccions generals (victòria UCD). Pactes de La Moncloa. Restauració de la Generalitat de Catalunya. Retorn del president Tarradellas.

1978

Estatut de Sau. Nova Constitució (desembre).

1979

Eleccions generals (victòria UCD) i municipals. Estatut d’Autonomia de Catalunya.

1980

Eleccions al Parlament de Catalunya (victòria CiU). Pujol, president de la Generalitat.

1981

Dimissió de Suárez. Cop d’estat del 23 F. Calvo Sotelo, president del govern.

1982

Espanya ingressa a l’OTAN. Eleccions generals (victòria PSOE). González, president del govern.

1983

Eleccions municipals. Comença la reconversió industrial. Creació de TV3.

1984

Eleccions al Parlament de Catalunya (victòria CiU).

1986

Ingrés d’Espanya a la CEE. Referèndum OTAN. Eleccions generals (victòria PSOE).

1987

Eleccions municipals i europees.

1988

Eleccions al Parlament de Catalunya (victòria CiU).

1989

Eleccions europees i generals (victòria PSOE).

1990

Aprovació de la LOGSE (reforma del sistema educatiu).

1991

Eleccions municipals.

1992

Eleccions al Parlament de Catalunya (victòria CiU). XXV Olimpíada a Barcelona.

1993

Eleccions generals (victòria PSOE).

1994

Eleccions europees.

1995

Eleccions municipals i al Parlament de Catalunya (victòria CiU).

1996

Eleccions generals (victòria PP). Aznar, president del govern.

1999

Eleccions municipals, europees i al Parlament de Catalunya (victòria CiU).

2000

Eleccions generals (victòria del PP).

_______________________________________________________________

Inici  Tornar a Materials

_______________________________________________________________

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà