Aula

TEXT HISTÒRIC

 

TÈCNIQUES DE TREBALL


COMENTARI DE TEXT HISTÒRIC

Apartat

Què cal fer?

1.
Classificació del text
Hem d'indicar (redactat, en una sola frase):
a) Tipus de font (primària o secundària)
b) Temàtica (econòmica, política, social, socioeconòmica, políticomilitar, etc.)
c) Autoria
(citar autor/s)
d) Cronologia
(precisar data, any, època...)
e) Destinatari
(a qui va dirigit)
f) Context històric
(assenyalar moment històric)
2.
Anàlisi del text
a) Resum: ordenar les idees del text, distingint les principals de les secundàries.
b) Conceptes:
definir els conceptes més importants i dir tot el que coneguem sobre personatges, institucions, principis, dates i esdeveniments esmentats en el text.
c) Comentari:
relacionar els coneixements propis amb el contingut del text. 
El comentari ha d’ésser una excusa per a exposar tot el que sabem sobre l’època, les idees o els esdevenimernts de què parla el document.
3.
C
onclusions

És l'apartat on hem de demostrar la nostra capacitat d’aportar al comentari alguna cosa més del que ens diu el propi document.
a) Transcendència del text: valorar la importància del document per al moment i per a la posteritat.
b) Judici crític:
valoració crítica i opinió personal. Si s'expressen opinions en el text, dir si hi estem d'acord o no i per què.

 

Tornar a Pautes

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà