Aula

PIRÀMIDE DE POBLACIÓ

 

TÈCNIQUES DE TREBALL


PIRÀMIDE DE POBLACIÓ
Elaboració i comentari d'una
piràmide de població o d'edats

- Una piràmide de població és una representació gràfica que permet conèixer la distribució segons el sexe i l’edat d’una població concreta (d’un país, d’una comunitat autònoma o d’un municipi).
- Per elaborar una piràmide de població, has de tenir a mà paper mil·limetrat, un llapis, una goma, colors per diferenciar els grups d’edat, un joc de regles i una calculadora per calcular els percentatges. 
– Les dades per elaborar una piràmide de població les pots treure d’anuaris estadístics i servidors estadístics d’Internet.

Apartat

Què cal fer?

1.
Elaboració d'una piràmide de població

Per elaborar una piràmide de població, has de saber les edats de tots els homes i dones del lloc que vols representar per grups de cinc anys. Es tracta de saber quants homes i dones separadament hi ha que tenen de 0 a 4 anys, de 5 a 9, de 10 a 14, etc. El darrer grup inclou totes les persones que tenen més de 75 o 80 anys, amb la indicació +75 o +80.
Un cop tens les dades, has de seguir els passos següents per elaborar la piràmide:
1) Dibuixar en el paper mil·limetrat dos eixos de coordenades separats per un espai.
2) Marcar en les abscisses distàncies iguals amb els nombres absoluts de la població o els percentatges, començant des de 0 pel centre (ordinàriament de 1 000 en 1 000). Col·locar els homes a l’esquerra i les dones a la dreta.
3) Col·locar les edats entre les dues ordenades a distàncies regulars (0-4, 5-9, 10-14, etc.).
4) Representar el grup d’homes i de dones de cada segment d’edat amb una barra, que ha de coincidir amb la numeració de les abscisses. Deixar sempre 1 mm entre cada barra.
5) Pintar, amb colors diferents, les barres corresponents als homes i les corresponents a les dones.

2.
Comentari d'una piràmide de població

Per comentar una piràmide de població, cal tenir en compte aquests tres passos:
1) En primer lloc, cal identificar la forma de la piràmide per establir si es
tracta d’un país jove (forma de triangle), un país en transició (forma de campana) o un país envellit (la base és la partmés estreta de la piràmide).
2) En segon lloc, cal analitzar els aspectes següents:
– Si la piràmide és simètrica o no; és a dir, si tots els grups d’edat tenen
la mateixa quantitat d’homes que de dones.
– Si hi ha entrants, que indicaran un excés de defuncions, un descens
de la natalitat o bé d’emigració.
– Si hi ha sortints, quemostraran un increment de naixements o d’immigració.
Cal fixar-se en quins anys hi ha aquestes variacions en la piràmide.
3) En tercer lloc, si es té a l’abast, cal buscar informació que expliqui la raó
dels entrants o dels sortints, així com les circumstàncies de desenvolupament que corresponen a la forma global de la piràmide.

3.
Síntesi i conclusions

Es tracta d'aplicar i comunicar la informació històrica que hem estat treballant, seguint els dos passos següents:
1) Elaboració d'una síntesi breu i concisa.
2) Establiment de les conclusions més destacables deduïdes del treball que s’acaba de realitzar sobre la realitat geogràfica que reflecteix la piràmide.

Un model de piràmide de població
Europa 2010

Clica damunt per ampliar

Tornar a Pautes

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà