Aula

PINTURA

 

TÈCNIQUES DE TREBALL


COMENTARI DE PINTURA
Anàlisi i comentari d'una obra
pictòrica

Apartat

Què cal indicar?

1.
Catalogació de l'obra i descripció

1.1. Nom de l’obra. Composició II, Las Meninas.
1.2. Autor. Henri MATISSE, GIOTTO.
1.3. Cronologia. Període en el qual es va realitzar l’obra: 1902, 1458.
1.4. Estil. Neoplasticisme, barroc.
1.5. Tècnica. oli, aquarel·la.
1.6. Suport. Tela, fusta.
1.7. Dimensions. 210 cm. X 150 cm.
1.8. Localització. National Gallery, Londres. Metropolitan Museum of Art, Nova York.
1.9. Tipus. Figuratiu / no figuratiu.
1.10. Tema. Una noia amb flors vermelles. Paisatge de l’Estaque (retrat, religiós...).

2.
Anàlisi formal

2.1. Elements plàstics. Predomini del dibuix i/o del color (càlids, freds), llum i il·luminació, colors dominants, pinzellada.
2.2. Composició. Simètrica / asimètrica, perspectiva (lineal, aèria...), línies principals (diagonal...), equilibrada / distorsionada, centrífuga / centrípeta, unitària / no unitària, volumètrica / plana, superficial / profunda.
2.3. Ritme / Moviment. Instantani, repòs, accelerat, real.
2.4. Temps. Real (quan passa l’acció), simbòlic (no el representa directament sinó mitjançant símbols), interior (edat d’un personatge).

3.
Estil

3.1. Estil. Relació de l’obra i de l’autor amb les seves circumstàncies personals i amb la seva època, la precedent i la futura.

4.
C
ontingut i interpretació de l'obra

4.1. Tema. Natura morta, paisatge, mitològic, històric.
4.2. Significació. Iconogràfica (procedència del tema), iconològica (interpretació del tema).
4.3. Intecionalitat. Qui en carrega l’obra, per què i amb quina intenció.
4.4. Context històric. Moment de la història en el que es fa l’obra i relacions amb aquest.
4.5. Funció. Decorativa, didàctica, experimental.
4.6. Comparació amb altres obres fetes abans o després.
4.7. Aportacions
. Novetats o elements nous, si és el cas.

 

Tornar a Pautes

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà