Aula

MAPA TEMÀTIC

 

TÈCNIQUES DE TREBALL


MAPA TEMÀTIC
Interpretació d'un mapa temàtic

- Un mapa és la representació gràfica d’un espai. Aquesta representació es caracteritza per ser reduïda (utilitzem l’escala), selectiva (seleccionem la informació que volem representar) i simbòlica (utilitzem símbols per expressar la informació).
- Els temes que es poden representar en un mapa són diversos: aspectes demogràfics, econòmics, polítics, etc. - - Aquí veuràs una guia per analitzar un mapa temàtic de contingut geogràfic, unes pautes per a la descripció i interpretació d’un mapa. El comentari i l’anàlisi d’un mapa es pot dividir en els punts següents: presentació, descripció, interpretació i conclusions.

Apartat

Què cal fer?

1.
Presentació del mapa

1)  Indicar el tema del mapa, és a dir, de què tracta. Aquesta informació es pot obtenir a través del títol i de la llegenda.
2) Indicar l’àmbit cronològic del mapa, és a dir, any o període a què fa referència. Aquesta informació també es pot obtenir a través del títol i de la llegenda.
3) Indicar el tipus de mapa de què es tracta. Quant al tipus de mapa, es pot dir que hi ha mapes físics, polítics, topogràfics i temàtics.
4) Esmentar l’espai geogràfic, és a dir, els territoris que estan representats en el mapa.

2.
Descripció del mapa

1)  Descriure la informació que ens proporciona el mapa, els elements o les variables que hi ha representades, els aspectes més rellevants de cada variable, etc.

3.
Interpretació del mapa

1) Explicar la situació representada en el mapa. Identificar les causes que l’han motivada, tot relacionant-les amb el que sabem sobre el tema corresponent.

4.
Síntesi i conclusions

1) Sintetitzar els aspectes de què tracta el mapa, ja esmentats, que es considerin fonamentals o més rellevants.
2) Si el contingut del mapa ho requereix, s’han d’apuntar les conseqüències que es poden derivar del fenomen representat.
3) També es pot fer una valoració de la importància dels fets representats.

Tornar a Pautes

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà