Aula

ESCULTURA

 

TÈCNIQUES DE TREBALL


COMENTARI D'ESCULTURA
Anàlisi i comentari d'una obra
escultòrica

Apartat

Què cal indicar?

1.
Catalogació de l'obra i descripció

1.1. Nom de l’obra. Kurós d’Anavyssos, El profeta.
1.2. Autor. Umberto BOCCIONI, Henry MOORE.
1.3. Cronologia. Període en el qual es va realitzar l’obra: 1325 – 1330.
1.4. Material. Marbre, fusta, bronze.
1.5. Tècnica: fosa, tallat.
1.6. Tipologia. Escultura exempta, relleu.
1.7. Dimensions. 160 cm (alt).
1.8. Estil. Grec hel·lenístic.
1.9. Localització. British Museum, Londres (Regne Unit).

2.
Anàlisi formal

2.1. Grau de realisme. Realista, abstracta.
2.2. Volum. Frontalitat, múltiples punts de vista.
2.3. Proporcions. Proporcionada, desproporcionada.
2.4. Eixos de composició. Ordenat, desordenat, simètric, asimètric, diagonal, vertical.
2.5. Llum. Incidència de la llum sobre l’escultura.
2.6. Expressió. Hieràtica, tristesa, felicitat, naturalista. Funció de la roba (si n’hi ha).
2.7. Moviment. Contingut, serè, contrapposto, dinàmic.
2.8. Policromia. Si n’hi ha.

3.
Estil

3.1. Estil. Relació de l’obra i de l’autor amb les seves circumstàncies personals i amb la seva època, la precedent i la futura.

4.
C
ontingut i interpretació de l'obra

4.1. Tema. Religiós, abstracte, mitològic. Incloure significació del tema.
4.2. Objectiu. A qui s’adreça l’obra i/o qui i per què l’encarrega.
4.3. Funció. Decorativa, propagandística, commemorativa.
4.4. Context. Emmarcar l’obra en el seu context històric i relacionar-lo amb la iconografia.
4.5. Aportacions. Novetats o elements nous, si és el cas.

 

Tornar a Pautes

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà