Aula

OBRA D'ART

 

TÈCNIQUES DE TREBALL


COMENTARI D'OBRA D'ART

Apartat

Què cal fer?

1.
Presentació de l'obra
Per presentar l'obra artística (arquitectònica, escultòrica, pictòrica, etc.) cal parlar dels següents aspectes:
a) Autoria:
- On i quan va néixer i morir l’autor (si no és viu encara)? Quina va ser la seva trajectòria vital? Va treballar sempre en el mateix lloc? A quins corrents artístics es va adscriure? Quina ha estat la seva transcendència en la història de l’art?

b) Informació de l'obra:
-
Quan va ser realitzada l’obra d’art? Forma part d’una sèrie? Respon a l’encàrrec d’un mecenes o únicament a la creativitat de l’autor?
c) Moviment artístic
:
-
A quin estil pertany? Quines característiques d’aquesta tendència s’hi observen?
d) Context històric:
-
Com era la societat en què fou concebuda l’obra? L’obra ens transmet algun dels trets històrics d’aquell moment?
2.
Anàlisi de l'obra

a) Tècniques i materials:
- En pintura hi ha múltiples tècniques artístiques, com ara l’oli (sobre tela, amb pigments barrejats amb oli), el fresc (sobre murs, amb pigments barrejats amb calç) i l’aquarel.la (sobre paper, amb pigments diluïts en aigua).
- En escultura hi ha diversos procediments: treure materials d’un bloc dur, crear un motlle que després s’omplirà d’una substància líquida però solidificable (metall, escaiola, formigó) i afegir-hi materials (argila, metalls soldats, fusta encolada) per obteneir la forma desitjada.
- En arquitectura hem de determinar si les formes en arquitrau -i, pert tant, les línies rectes (columnes, entaulaments)- predominen sobre les voltes i els arcs (formes corbes), si es produeix la situació inversa o si hi ha un equilibri entre les dues opcions.
Com són els elements de suport? I els elements sostinguts? En arquitectura, els elements decoratius (escultures, vitralls, esgrafiats, etc.) mereixen sovint tanta atenció com els constructius.
b) Formes:
- Descriure les figures, les formes, els colors, la sensació de profunditat, el paper que juga la llum en l’obra analitzada, etc. és especialment important quan analitzem un quadre.
- L’estudi de la composició dels diferents elements, és a dir, la distribució, la posició que ocupa cadascun en relació amb els altres, resulta fonamental en l’anàlisi de qualsevol pintura, com també a l’hora d’estudiar un grup escultòric.
c) Missatge:
- En què es basa la comunicació que l’autor ha pretès d’establir amb l’espectador? Quin significat té l’obra? Quin és el tema que l’artista ha volgut desenvolupar?

3.
C
onclusions

L’art té un component molt important de subjectivitat; cal que ara expressem la nostra opinió sobre l’obra:
a) Transmissió de l'obra:  què ens ha suggerit, a nivell personal, l’obra?
b) Opinió: com a conclusió final, quina ens sembla què és la importància de l'obra d’art i què podem aprendre d’ella?

 

Tornar a Pautes

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà