Aula

ARQUITECTURA

 

TÈCNIQUES DE TREBALL


COMENTARI D'ARQUITECTURA
Anàlisi i comentari d'una obra
arquitectònica

Apartat

Què cal indicar?

1.
Catalogació de l'obra i descripció

1.1. Nom de l’obra. Nom de l’edifici en qüestió: El Partenó, L'Òpera de Sidney.
1.2. Arquitecte. Nom de l’arquitecte: Andrea PALLADIO, Oscar NIEMEYER.
1.3. Cronologia. Període en el qual es va bastir l’obra: 1552 - 1560.
1.4. Localització. On està ubicada l’obra: Florència (Itàlia), Manhattan (Nova York, EUA).
1.5. Estil: Grec clàssic, gòtic internacional, neoclàssic... etc.
1.6. Materials constructius. Maó, pedra, fusta.
1.7. Materials decoratius. Materials que s’usen en els elements decoratius de l’edifici: marbre, estuc.
1.8. Aparell. Formes de tallar i disposar els materials constructius d’un mur: spicatum, regular.
1.9. Sistema constructiu. Arquitravat, volta.
1.10. Dimensions. Mesures de la construcció: 15 m x 22 m x 10 m.

2.
Anàlisi formal

2.1. Elements de suport. Columnes, pilars, contraforts, arbotants.
2.2. Elements suportats. Tipus de coberta, tipus d’arcs.
2.3. Elements decoratius. Motius geomètrics d’estuc, escultures, relleus, incrustacions.
2.4. Espai interior. Planta. Dimensions. Il·luminació. Espai unitari o fragmentat.
2.5. Espai exterior. Línies dominants (rectes, curves), dimensions, simetria/asimetria, escala (humana o no), façana, relació amb l’entorn.

3.
Estil

3.1. Estil. Relació de l’obra i de l’autor amb les seves circumstàncies personals i amb la seva època, la precedent i la futura.

4.
C
ontingut i interpretació de l'obra

4.1. Caràcter de l’edifici. Privat, públic, religiós, lúdic, militar.
4.2. Contingut i significació. Estudi i explicació dels símbols interns, externs i de la intencionalitat de l’obra (encàrrec privat, a qui s’adreça l’obra).
4.3. Finalitat i funció. Religiosa, esportiva, commemorativa, militar.
4.4. Relació entre contingut i funció segons el període històric. Un teatre de la Grècia clàssica no és el mateix que un teatre contemporani (materials, tècniques, intencions...).
4.5. Comparació amb altres obres realitzades amb anterioritat, simultàniament o amb posterioritat.
4.6. Aportació de l’obra
al coneixement de l’època, estil o autor.

 

Tornar a Pautes

© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà